ORDIN nr. 1.879 din 27 septembrie 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 12 octombrie 2001  Ministrul finanţelor publice,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Termenul de depunere a situaţiilor financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, se prelungeşte până la data de 31 octombrie 2001.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin se aplică situaţiilor financiare retratate ale anului 2000.


  Articolul 3

  Agenţii economici prevăzuţi în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, care, între data publicării acestuia şi data de 31 octombrie 2001, s-au lichidat sau au fost absorbiti de agenţi economici necuprinsi în aceasta anexa, nu vor mai întocmi şi nu vor mai depune situaţii financiare retratate.


  Articolul 4

  (1) Modelele situaţiilor financiare care vor fi raportate la data de 31 octombrie 2001 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, neavând caracter tipizat, fiecare unitate inscriind indicatorii proprii.
  (2) Indicatorii raportati privesc numai sfârşitul anului 2000, respectiv coloana 2 din bilanţ şi contul de profit şi pierdere, şi vor respecta întocmai numărul rândului înscris în macheta în dreptul fiecăruia.


  Articolul 5

  Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------