ORDIN nr. 284 din 21 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după punctul 122 se introduc trei noi puncte, punctele 123-125, cu următorul cuprins:
  "123. Direcţia Generală Audit Intern
  124. Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
  125. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj"
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-125."
  3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Anexele nr. 1-125 fac parte integrantă din prezentul ordin."
  4. După anexa nr. 122 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 123 - 125, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ion Stoica,
  secretar general
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 21 decembrie 2012.
  Nr. 284.


  Anexa 1

  -------
  (Anexa nr. 123 la Ordinul nr. 490/2008)
  ---------------------------------------
  DIRECŢIA GENERALĂ AUDIT INTERN
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale Audit Intern va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1. pe roşu, un coif de argint, aşezat din faţă, cu apărătoare nazală şi cu o cută dispusă în pal şi care porneşte din vârf până înspre partea frontală; 2. pe albastru, un leu de aur, limbat şi armat roşu, având vârful cozii curbat spre spatele lui; 3. pe albastru, o balanţă de aur; 4. pe roşu, o cunună de lauri de argint.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA GENERALĂ AUDIT INTERN * M.A.I.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) coiful văzut din faţă - autoritate absolută;
  b) leu de aur - putere; geniu pătrunzător şi prevăzător;
  c) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  d) balanţa cu talgerele în echilibru - imparţialitate;
  e) cununa de lauri - spirit bătăios, nobil şi just;
  f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Direcţiei Generale Audit Intern" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 2

  -------
  (Anexa nr. 124 la Ordinul nr. 490/2008)
  ---------------------------------------
  DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
  Însemnul heraldic al Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei este un alt scut, de dimensiuni mai mici, împărţit în furcă răsturnată: 1. pe roşu, o cheie de aur poziţionată în pal; 2. pe argint, o turtă albastră, având pe ea un triunghi vidat (delta), de argint; 3. pe albastru, un bezant de argint, de la care pornesc 3 fulgere de acelaşi metal, poziţionate în furcă răsturnată.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule, de culoare neagră, pe o eşarfă albă: COMUNICAŢII SIGURE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cheia - siguranţă, putere; capacitatea unităţii de a proteja informaţia în format electronic;
  b) turta albastră - globul pământesc;
  c) triunghiul delta - putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie şi mediu; tehnologia informaţiei;
  d) bezantul - unitate, perfecţiune; nodul de comunicaţii al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  e) fulgerele - emisia electromagnetică în toate mediile.
  Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 3

  -------
  (Anexa nr. 125 la Ordinul nr. 490/2008)
  ---------------------------------------
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut, de dimensiuni mai mici, despicat: 1. pe albastru, un leu de aur, conturnat, încoronat cu o coroană deschisă cu 3 fleuroane în formă de treflă, de asemenea, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând cu laba dreaptă anterioară de mâner şi cu cea stângă de lamă o spadă de acelaşi metal, poziţionată în pal; 2. pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * DOLJ.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
  d) leul încoronat cu spada - elemente preluate din stema judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;
  e) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii.
  Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).

  ------