ORDIN nr. 1.591 din 3 decembrie 2004
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul merelor deshidratate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 875 din 24 noiembrie 2004
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.591 din 3 decembrie 2004
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 352 din 27 decembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 13 mai 2005  Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul merelor deshidratate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.
  -------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Istudor,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Eduard Gabriel Matei
  ---------------