HOTĂRÂRE nr. 844 din 31 iulie 2002
privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 23 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor, denumite generic calificări profesionale, pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 26 iunie 2000.


  Articolul 3

  Promotiile scolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 458/2000 vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele şcolare aprobate în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei
  şi cercetării,
  Constantin Corega,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 31 iulie 2002.
  Nr. 844.


  Anexa 1


      ANEXA 1

                                   NOMENCLATORUL
            calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea
                  prin şcoala de ucenici - nivelul 1 de calificare
  ────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR ├────┬──────────────────────
      │ │ │ │Inv.│Inv. special pentru
      │ │ │ │ zi │copii cu deficiente
      │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Industrie Zidar 712211 2 - 3 - 3
    2. Lucrator cofraje şi structuri
                 beton 712304 2 3**) - - -
    3. Lucrator terasamente şi
                 infrastructuri 712305 2 - - - -
    4. Lucrator trafic feroviar 712306 2 - - - -
    5. Fierar - betonist 712302 2 - 3 - 3
    6. Betonist 712301 2 - 3 - 3
    7. Ajutor mecanic auto 723105 2 - - - -
    8. Rabotor mortezor universal 722411 2 - - - 3
    9. Tinichigiu 721314 2 - - - -
   10. Tinichigiu carosier 721303 2 - - - -
   11. Faiantar 713201 2 3**) 3 - 3
   12. Mozaicar 713203 2 3**) 3 - 3
   13. Modelator ceramica 732106 2 3**) 3 3 3
   14. Presator produse ceramice 732109 2 - 3 3 3
   15. Presator mase plastice 823204 2 3 - - -
   16. Turnator produse ceramice 732103 2 - 3 3**) 3
   17. Fasonator produse ceramice 732104 2 - 3 3 3
   18. Arzator (cocator) produse
                 ceramice 813903 2 - 3 - -
   19. Arzator (cuptorar) 822329 2 - 3 - -
   20. Arzator email 822309 2 - 3 - -
   21. Arzator produse din sticlă 813109 2 - 3 - -
   22. Glazurator produse ceramice 732113 2 3 3 3 -
   23. Formator pentru produse
                 refractare 813913 2 - 3 - 3
   24. Montator elemente prefabricate
                 din beton armat 712303 2 - - - 3
   25. Mozaicar 713203 2 - 3 3 -
   26. Constructor samotor 712208 2 - - - 3
   27. Constructor pietrar 712209 2 - - - 3
   28. Gaterist la tăiat blocuri de
                 piatra 711303 2 - 3 - 3
   29. Montator plăcuţe din piatra,
                 marmura, granit 713205 2 - 3 - 3
   30. Taietor piatra, marmura,
                 granit 711306 2 - 3 - 3
   31. Slefuitor-lustruitor piatra,
                 marmura, granit 711307
   32. Confectioner construcţii
                 metalice 721433 2 - 3 - 3
   33. Electrician instalaţii de
                 iluminat 724514 2 - 3 - -
   34. Sudor electric 721203 2 - 3 3 -
   35. Sudor oxi-gaz 721210 2 - 3 - -
   36. Confectioner scule şi unelte
                 manuale 733126 2 - 3 3 3
   37. Cuptorar lianti 821201 2 - 3 - -
   38. Morar lianti 821204 2 - 3 - 3**)
   39. Fasonator produse azbociment 821202 2 - 3 - 3
   40. Tratamentist produse
                 azbociment 821206 2 - 3 - -
   41. Preparator bitum 712921 2 - 3 - 3
   42. Presator-confectioner produse
                 mase plastice 823208 2 - 3 - 3**)
   43. Presator metale la rece 721412 2 3**) - 3 -
   44. Emailator 822305 2 - 3 - -
   45. Mecanic vulcanizator 823130 2 3**) 3 - -
   46. Gaterist la tăiat busteni 814124 2 - 3 - -
   47. Dulgher pentru poduri 712403 2 3**) 3 - 3
   48. Dulgher pentru lucrări
                 forestiere 712404 2 3**) 3 - 3
   49. Dulgher construcţii generale 712405 2 3**) 3 - 3
   50. Tamplar mobila 742222 2 3 - 3 -
   51. Tamplar parchetar linolist 742221 2 3 - 3 -
   52. Zugrav, vopsitor, tapetar 714102 2 - - - 3
   53. Parchetar 713209 2 3 3 3 3
   54. Ipsosar 713301 2 3 3 3 3
   55. Jonctor 724408 2 3**) - - -
   56. Bobinator 724125 2 - 3 - -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   57. Mica Broder manual 743601 2 - 3 3 3
   58. industrie Broder manual - mecanic 743604 2 - 3 3 3
   59. Broder la gherghef 743605 2 - 3 3 3
   60. Tesator manual artizanat 743218 2 - 3 3 3
   61. Tesator-restaurator manual
                 covoare 743207 2 - 3 3 3
   62. Confectioner tricotaje, după
                 comanda 743209 2 - 3 3 -
   63. Retuşier confecţii 743309 2 - 3 3 -
   64. Peruchier 743312 2 - 3 3 -
   65. Confectioner reparaţii
                 încălţăminte 744211 2 3**) 3 3 3
   66. Camerista hotel 514201 2 - 3 3 3**)
   67. Confectioner obiecte
                 decorative 733127 2 3**) 3 3 3
   68. Tricoter manual 743202 2 3**) 3 3**) 3
   69. Confecţii din tricot 743216 2 - - - 3
   70. Lenjer 743313 2 3**) 3 3**) 3
   71. Palarier - sepcar 743311 2 3**) 3 3**) 3
   72. Saltelar - plapumar 743705 2 3 3 3 3
   73. Pirogravor în lemn 733134 2 - 3 3 -
   74. Ceramist - ceramica populara
                 şi artizanala 732112 2 3**) 3 3 3**)
   75. Prelucrator pluta 733128 2 3 3 3 3
   76. Confectioner garnituri
                 (cauciuc, azbest, pasla) 733135 2 - - - -
   77. Rotar - caretas 733112 2 - 3 - 3
   78. Decorator produse ceramice şi
                 de sticlă 732207 2 - 3 3 -
   79. Dogar 733136 2 3**) 3 - 3**)
   80. Blanar-confectioner
                 îmbrăcăminte din blana, după
                 comanda 743401 2 - - - 3
   81. Argasitor, vopsitor, curelar 744208 2 - 3 - 3
   82. Tapiter 743701 2 3 3 - 3
   83. Tapiter în şi canepa 743706 2 3 3 3 3
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   84. Prestaţii Decorator florar 611210 2 3**) 3 3 -
   85. pentru Peisagist floricultor 611205 2 3**) 3 3 -
   86. servirea Fotograf 313106 2 - 3 3 -
   87. populati- Telefonist/dactilograf 724521 2 3 - 3 -
   88. ei Legator arhivar 734504 2 3 - 3 -
   89. Vopsitor autoturisme 714107 2 - 3 3 3
   90. Vopsitor industrial 714104 2 - 3 3 3
   91. Reparator, întreţinere partea
                 mecanică autoturisme 723106 2 - 3 3**) 3**)
   92. Instalator f6 Şntretinere şi
                 reparaţii instalaţii sanitare 713610 2 3**) 3 3**) -
   93. Acoperitor-invelitor tigla,
                 azbociment, tabla 713101 2 - 3 - -
   94. Coafor 514101 2 - 3**) 3**) 3**)
   95. Frizer 514103 2 3 3**) 3**) 3**)
   96. Brancardier 513202 2 - - - -
   97. Croitor 743301 2 - - - -
   98. Curatitor - vopsitor textile 743310 2 - 3 - 3
   99. Curatitor-reparator palarii 743308 2 3**) 3 3 3
  100. Reparator ochelari şi obiecte
                 de folosinţă personală 733129 2 3**) 3 3 -
  101. Incadrator tablouri 733121 2 3**) 3 3 3**)
  102. Geamgiu 713501 2 - 3 - 3
  103. Spoitor - cositor 721310 2 - 3 3 3
  104. Cosar 714301 2 - 3 3**) -
  105. Sobar 712201 2 3**) 3 - 3**)
  106. Fierar - potcovar 722112 2 - 3 - 3
  107. Manichiurist, pedichiurist 514107 2 3**) 3 3 3
  108. Menajera 913101 2 3**) - - 3**)
  109. Ajutor - vânzător 522005 2 3 - - -
  110. Sortator de mărfuri 522006 2 3**) 3 - 3**)
  111. Primitor-distribuitor 522007 2 3 3 3 3
  112. Carmangier 741101 2 3**) 3 3 3**)
  113. Macelar 741103 2 - 3 3 -
  114. Grataragiu 741108 2 - 3 - 3**)
  115. Cocator-cofetar 741210 2 3**) 3 3 3**)
  116. Cofetar 741202 2 - - - 3
  117. Patiser 741203 2 - - - 3
  118. Brutar-patiser-preparator
                 produse zaharoase 741209 2 - 3 3 -
  119. Covrigar 741205 2 3**) 3 3 3**)
  120. Morar 827301 2 - 3 - 3**)
  121. Brutar 741201 2 3**) 3 - 3**)
  122. Ajutor ospatar 512303 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  123. Activi- Agricultor 611101 2 - 3 - 3
  124. tati în Legumicultor 611103 2 3 3 - 3
  125. agricul- Pomicultor 611501 2 - 3 - 3
  126. tura Viticultor 611502 2 3 3 - 3
  127. Sericicultor 612302 2 - - - -
  128. Apicultor 612301 2 - - - -
  129. Piscicultor 615102 2 - - - -
  130. Gradinar 611102 2 - - - -
  131. Pepinierist altoitor 614118 2 - - - -
  132. Sortator - condiţioner produse
                 horticole 611207 2 - - - -
  133. Impletitor nuiele 742403 2 - - - -
  134. Arboricultor 611201 2 - 3 - 3
  135. Protectionist silvic 614108 2 3**) - - -
  136. Ciupercar 611202 2 3**) 3 3 -
  137. Orezar 611208 2 - 3 - 3**)
  138. Recoltator, sortator şi
                 presator stuf 614117 2 - 3 - 3
  139. Crescator - îngrijitor taurine 612106 2 - 3 - 3
  140. Crescator - îngrijitor porcine 612107 2 - 3 - 3
  141. Crescator - îngrijitor ovine 612108 2 3**) 3 - 3
  142. Crescator - îngrijitor de
                 animale mici 612503 2 3**) 3 3 3
  143. Crescator - îngrijitor păsări 612203 2 3**) 3 3 3
  144. Crescator - îngrijitor de
                 cabaline 612402 2 - - - 3
  145. Apicultor 612301 2 3**) 3 3 3
  146. Sexator pui 612502 2 3**) - 3 -
  147. Sericicultor 612302 2 3**) 3 3 3
  148. Preparator furaje şi ratii
                 furajere 611106 2 3**) 3 3 3
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     **) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.


  Anexa 2


      ANEXA 2

                                   NOMENCLATORUL
            calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea
                 prin şcoala profesională - nivelul 2 de calificare

  a) învăţământ de masa şi învăţământ special integrat în cel de masa
  ────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Domeniul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────
      │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru
      │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente
      │ │ │ │ │ral │
      │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Mecanic Lacatus construcţii
                 metalice şi utilaj
                 tehnologic 721431 3 4 - - - 4
    2. Lacatus construcţii
                 navale 721407 3 4 - - - -
    3. Lacatus mecanic cazane
                 şi instalaţii auxiliare 721434 3 4 - - - -
    4. Tubulator naval 721417 3 4 - - - -
    5. Mecanic în industria
                 construcţiilor de maşini 723107 3 4 - - - -
    6. Mecanic instalaţii
                 hidraulice şi pneumatice 723108 3 4 - - - -
    7. Mecanic motoare termice 723109 3 4 - - - -
    8. Mecanic de mecanică fina 723110 3 4 - - - -
    9. Sculer matriter 722202 3 4 - 4 4 -
   10. Sudor 721209 3 4 - - - -
   11. Forjor - tratamentist 722115 3 4 - 4 - -
   12. Turnator 721118 3 4 - - - -
   13. Strungar 722428 3 4 - 4 - -
   14. Frezor rabotor mortezor 722427 3 4 - 4 - -
   15. Rectificator 722429 3 4 - 4 4 -
   16. Tinichigiu vopsitor auto 721311 3 4 - 4 - -
   17. Tinichigiu vopsitor
                 metale 721312 3 4 - 4 4 -
   18. Lacatus construcţii
                 structuri aeronave 723202 3 4 - - - -
   19. Mecanic agregate rotative
                 termoenergetice 724114 3 4 - - - -
   20. Mecanic turbine
                 hidraulice şi instalaţii
                 auxiliare 724115 3 4 - - - -
   21. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii în industria
                 materialelor de
                 construcţii 712922 3 4 - - - -
   22. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii în industria
                 lemnului. 742304 3 4 - - - -
   23. Mecanizator exploatări
                 forestiere 614114 3 4 - - - -
   24. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii în industria
                 uşoară 743214 3 4 - - - -
   25. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii poligrafice 734206 3 4 - - - -
   26. Mecanic de aeronave 723204 3 4 - - - -
   27. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii de construcţii 712923 3 4 - - - -
   28. Mecanic motoare aeronave 723203 3 4 - - - -
   29. Mecanic auto 723103 3 4 - - - -
   30. Optician montator
                 aparatura optico-mecanică 731123 3 4 - - - -
   31. Bijutier 731310 3 4 - - 4 -
   32. Lacatus mecanic prestări
                 servicii 721432 3 4 - - - 4
   33. Ceasornicar 731104 3 4 - - 4 -
   34. Preparator substanţe
                 minerale utile şi
                 protecţia mediului în
                 minerit 811214 3 4 - - - -
   35. Miner 711105 3 4 - - - -
   36. Mecanic de mina 811103 3 4 - - - -
   37. Mecanic exploatări
                 miniere de suprafaţa 811104 3 4 - - - -
   38. Furnalist 812102 3 4 - - - -
   39. Otelar 812103 3 4 - - - -
   40. Metalurgist neferoase 812124 3 4 - - - -
   41. Constructor cuptoare
                 metalurgice 812212 3 4 - - - -
   42. Laminorist, trefilator,
                 tragator 812214 3 4 - - - -
   43. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii metalurgice 812213 3 4 - - - -
   44. Operator la fabricarea
                 cocsului şi valorificarea
                 subproduselor 813921 3 4 - - - -
   45. Operator produse
                 refractare şi abrazive 813922 3 4 - - - -
   46. Operator electrozi
                 siderurgici şi produse
                 carbunoase 813923 3 4 - - - -
   47. Sondor foraj 811321 3 4 - - - -
   48. Mecanic echipamente
                 pentru foraj extractii 811315 3 4 - - - -
   49. Operator lucrări speciale
                 sonde 811309 3 4 - - - -
   50. Operator la extractia,
                 tratarea şi transportul
                 ţiţeiului 811319 3 4 - - - -
   51. Operator la extractia,
                 tratarea, transportul şi
                 distribuţia gazelor 811320 3 4 - - - -
   52. Mecanic utilaje şi
                 instalaţii în industria
                 chimica şi petrochimica 811316 3 4 - - - -
   53. Masinist cale şi
                 terasamente 833204 3 4 - - - -
   54. Masinist utilaje portuare 834010 3 4 - - - -
   55. Mecanic agricol 723302 3 4 - - - -
   56. Marinar 834011 3 4 - - - -
   57. Motorist nave 723305 3 4 - - - -
   58. Tinichigiu construcţii 721313
   59. Constructor-montator de
                 structuri metalice 721421 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   60. Electro- Electromecanic instalaţii
       mecanic şi aparate de măsura şi
                 control pentru foraj
                 extracţie 811317 3 4 - - - -
   61. Electromecanic utilaje şi
                 instalaţii în industria
                 chimica şi petrochimica 811318 3 4 - - - -
   62. Electromecanic utilaje şi
                 instalaţii metalurgice. 812125 3 4 - - - -
   63. Operator cazane şi
                 instalaţii auxiliare în
                 centrale electrice 816118 3 4 - - - -
   64. Operator turbine cu
                 aburi, gaze şi instalaţii
                 auxiliare 816119 3 4 - - - -
   65. Operator instalaţii de
                 termoficare 816116 3 4 - - - -
   66. Operator în centrale
                 hidroelectrice 816117 3 4 - - - -
   67. Operator la tratarea
                 apei tehnologice 816307 3 4 - - - -
   68. Confectioner produse
                 electrotehnice 822328 3 4 - - - -
   69. Masinist la maşini pentru
                 confectionat materiale
                 electroizolante 823131 3 4 - - - -
   70. Electromecanic maşini şi
                 echipamente electrice. 724116 3 4 - - - -
   71. Electromecanic instalaţii
                 şi aparatura de bord
                 aeronave 724117 3 4 - - - -
   72. Electromecanic nave 724118 3 4 - - - -
   73. Electromecanic material
                 rulant 724119 3 4 - - - -
   74. Electromecanic centrale
                 electrice 724120 3 4 - - - -
   75. Electromecanic utilaje
                 şi instalaţii în
                 industria alimentara 724121 3 4 - - - -
   76. Electromecanic utilaje
                 şi instalaţii din
                 cinematografie,
                 televiziune, radio 724122 3 4 - - - -
   77. Electromecanic utilaje şi
                 instalaţii comerciale şi
                 frigorifice 724123 3 4 - - - -
   78. Electromecanic reparaţii
                 maşini şi echipamente
                 electrocasnice. 724124 3 4 - 4 4 -
   79. Lucrator de trafic
                 feroviar 831208 3 4 - - - -
   80. Agent comercial feroviar 831209 3 4 - - - -
   81. Frigotehnist 723301 3 4 4 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   82. Electro- Confectioner componente
       nica electronice 828314 3 4 - - - -
   83. automati- Electronist aparate şi
       ca şi echipamente pentru radio
       informa- şi TV 724205 3 4 - - - -
   84. tica teh- Electronist aparate şi
       nologica echipamente de
       industri- automatizări 724206 3 4 - - - -
   85. ala Electronist aparate şi
                 echipamente de
                 electronică profesională 724204 3 4 - - - -
   86. Electronist reţele de
                 telecomunicaţii 724413 3 4 - - - -
   87. Operator producţie şi
                 exploatare film 829003 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   88. Chimie Operator industria
       industri- chimica anorganica 815410 3 4 - - - -
       ala
   89. Operator industria
                 chimica organică 815905 3 4 - - - -
   90. Operator industria de
                 medicamente şi produse
                 cosmetice 822110 3 4 - - 4 -
   91. Operator industria de
                 prelucrare a ţiţeiului
                 şi petrochimie 815906 3 4 - - - -
   92. Operator industria
                 produselor sodice şi
                 clorosodice 815907 3 4 - - - -
   93. Operator fabricarea şi
                 prelucrarea cauciucului
                 şi maselor plastice 823129 3 4 4 - - -
   94. Operator fabricarea şi
                 prelucrarea celulozei şi
                 hârtiei 824025 3 4 - - - -
   95. Operator fabricarea şi
                 prelucrarea fibrelor
                 chimice 826215 3 4 - - - -
   96. Formator presator ferite 722113 3 4 - - - -
   97. Operator prefabricate din
                 beton 821213 3 4 - - - -
   98. Operator în industria
                 ceramicii brute 813924 3 4 - - - 4
   99. Operator ceramica fina 813925 3 4 4 4 4 -
  100. Operator lianti şi
                 azbociment 821211 3 4 - - - -
  101. Sticlar 732206 3 4 4 4 4
  102. Operator la fabricarea
                 materialelor izolatoare 821212 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  103. Electric Electrician constructor 713703 3 4 - - - -
  104. Electrician de mina 724512 3 4 - - - -
  105. Electrician exploatări
                 minere de suprafaţa 724515 3 4 - - - -
  106. Electrician instalaţii şi
                 echipamente electrice
                 industriale 724516 3 4 - - - -
  107. Electrician nave 724113 3 4 - - - -
  108. Electrician exploatare
                 centrale, staţii şi
                 reţele electrice 724517 3 4 - - - -
  109. Electrician protecţii
                 prin relee, automatizări
                 şi măsurători în
                 instalaţii energetice 724523 3 4 - - - -
  110. Electrician reţele
                 electrice şi posturi de
                 transformare 724524 3 4 - - - -
  111. Electrician echipamente
                 pentru foraj - extracţie 724518 3 4 - - - -
  112. Electrician auto 723101 3 4 - 4 - -
  113. Electrician de
                 întreţinere şi reparaţii
                 în industria mica 724519 3 4 - - 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  114. Construc- Constructor structuri
       tii şi monolite 712924 3 4 - 4 4 -
  115. lucrări Fierar betonist -
       publice montator prefabricate 712307 3 4 - 4 - -
  116. Mozaicar - montator
                 placaje 713207 3 4 - - - -
  117. Constructor lucrări
                 îmbunătăţiri funciare 712929 3 4 - - - -
  118. Instalator reţele de
                 distribuţie locale şi
                 magistrale de gaze 713611 3 4 - - - -
  119. Constructor cai ferate 712907 3 4 - - - -
  120. Constructor drumuri şi
                 poduri 712925 3 4 - - - -
  121. Constructor lucrări
                 hidrotehnice 712926 3 4 - - - -
  122. Dulgher tamplar-parchetar 712406 3 4 - - - -
  123. Zidar, pietrar, tencuitor 712212 3 4 - 4 4 4
  124. Zugrav, ipsosar,
                 vopsitor, tapetar 712210 3 4 - 4 4 4
  125. Instalator instalaţii
                 tehnico - sanitare şi de
                 gaze 713609 3 4 - 4 4 -
  126. Instalator instalaţii
                 încălzire centrala 713613 3 4 - 4 4 -
  127. Instalator instalaţii de
                 ventilare şi condiţionare 713608 3 4 - 4 - -
  128. Izolator 713407 3 4 - 4 4 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  129. Agricul- Agricultor culturi de
       tura camp 613002 3 4 4 4 4 -
  130. Lucrator în agroturism 613003 3 4 - - - -
  131. Lucrator în agricultura
                 şi în gospodărie
                 ecologica 613004 3 4 - - - -
  132. Pomicultor - viticultor 611503 3 4 - 4 4 -
  133. Legumicultor -
                 floricultor - florist -
                 peisagist 611107 3 4 - - - -
  134. Zootehnist 612105 3 4 - 4 4 -
  135. Fermier montan 611109 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  136. Silvicul- Padurar 614115 3 4 - - - -
  137. tura şi Observator hidrogeolog 712927 3 4 - - - -
  138. protecţia Observator meteorolog 712928 3 4 - - - -
  139. mediului Agent hidrotehnic 712915 3 4 4 - - -
  140. Agent ecolog 614116 3 4 4 - - -
  141. Comerţ Receptioner -
       şi distribuitor 512112 3 4 - - - -
  142. servicii Comerciant- vânzător
                 mărfuri alimentare 512117 3 4 - - 4 -
  143. Comerciant-vânzător
                 mărfuri nealimentare 512118 3 4 - - 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  144. Alimenta- Lucrator hotelier 512116 3 4 - - - -
  145. tie Ospatar (chelner)
       publică, vânzător în unităţi de
       turism şi alimentaţie 512304 3 4 - - - -
  146. activi- Cofetar - patiser 741206 3 4 - - - -
  147. tati Bucatar 512201 3 4 - - - 4
       conexe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  148. Industrie Morar-silozar 827307 3 4 - - - -
  149. alimenta- Brutar - patiser -
       ra preparator produse
                 fainoase 741208 3 4 - - - -
  150. Preparator în industria
                 carnii şi peştelui 741109 3 4 - - - -
  151. Preparator conserve şi
                 sucuri din legume şi
                 fructe 741404 3 4 4 4 - -
  152. Preparator produse
                 lactate 741302 3 4 4 4 - -
  153. Operator în industria
                 zahărului, glucozei şi
                 produse zaharoase 827604 3 4 - - - -
  154. Operator în industria
                 uleiului şi amidonului 827503 3 4 - - - -
  155. Operator în vinificaţie,
                 alcool, drojdie, băuturi
                 alcoolice 827815 3 4 - - - -
  156. Operator în industria
                 maltului, berii şi
                 tutunului 827902 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  157. Fabrica- Operator la producerea
       rea pro- semifabricatelor pe baza
       duselor de lemn 824026 3 4 - - - -
  158. din Operator la fabricarea
       lemn cherestelei 824027 3 4 - - - -
  159. Tamplar universal 742201 3 4 4 4 - -
  160. Operator la fabricarea
                 produselor finite din
                 lemn 824028 3 4 - - - -
  161. Sculptor intarsier 733130 3 4 - 4 4 -
  162. Tapiter - plapumar -
                 saltelar 743704 3 4 4 - 4 -
  163. Modelier 721119 3 4 - - 4 -
  164. Constructor - reparator
                 instrumente muzicale 731213 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  165. Industrie Filator 743101 3 4 - 4 4 -
  166. textila Tesator 743201 3 4 - 4 4 -
  167. şi Tricoter - confectioner 743215 3 4 - 4 4 -
  168. pielarie Confectioner produse
                 textile 743506 3 4 - 4 4 -
  169. Croitor îmbrăcăminte
                 bărbaţi 743507 3 4 - 4 4 -
  170. Croitor îmbrăcăminte
                 femei 743508 3 4 - 4 4 -
  171. Cizmar 744209 3 4 - - - -
  172. Confectioner articole din
                 piele şi inlocuitori 744202 3 4 4*) 4*) 4 -
  173. Confectioner îmbrăcăminte
                 din piele şi inlocuitori
                 după comanda 743402 3 4 - 4*) 4 -
  174. Marochiner 744210 3 4 4 4 4 -
  175. Finisor piele 744106 3 4 - 4 4 -
  176. Cojocar-blanar 743405 3 4 - 4 4 -
  177. Finisor produse textile 743217 3 4 - 4 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  178. Tehnici Fotoreproducator şi
       poligra- retusor 734407 3 4 - - - -
  179. fice Operator procesarea
                 textului 825110 3 4 - - - -
  180. Tiparitor offset 825109 3 4 - - - -
  181. Legator 734505 3 4 - - - -
  182. Operator montaj copiat
                 tipar de proba 825111 3 4 - - - -
  183. Fotograf artistic 825113 3 4 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  184. Îngriji- Frizer - coafor -
       rea, manichiurist - pedichiu-
       infrumu- rist 514106 3 4 - 4 - -
       setarea
       şi igiena
       corpului
       omenesc
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  185. Teologic Cantaret bisericesc 514907 3 4 4 - 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) învăţământ special
  ────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Domeniul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────
      │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru
      │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente
      │ │ │ │ │ral │
      │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Mecanică Lacatus mecanic 721410 - - 4 4 - -
    2. Tinichigiu pentru
                 construcţii 721313 - - - 4 -
    3. Tinichigiu industrial 721304 - - - 4 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4. Electric Confectioner produse
                 electrotehnice
                 (bobinator) 724126 - - - 4 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5. Construc- Mozaicar - faiantar 713206 - - - 4 4 -
    6. tii şi Ceramist 732114 - - - 4 4 -
    7. lucrări Sticlar 732208 - - 4 - - 4
    8. publice Instalator electrician
                 pentru construcţii 713702 - - - 4 - -
    9. Constructor finisor 713208 - - 4 4 4 -
   10. Constructor samotor-
                 pietrar 712207 - - - 4 - -
   11. Constructor tamplar-
                 parchetar 712407 - - - 4 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Agricul- Horticultor 611209 - - - 4 4 -
       tura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13. Comerţ şi Comerciant bucatar 512113 - - - 4 4 -
   14. servicii Comerciant cofetar 512114 - - 4 4 4 -
   15. Comerciant cofetar-
                 patiser 512115 - - 4 4 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   16. Alimenta- Cocator - cofetar 741207 - - - - - 4
       tie
       publică,
       turism şi
       activi-
       tati
       conexe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   17. Fabrica- Dulgher parchetar 712408 - - - - - 4
   18. rea pro- Parchetar linolist 713204 - - - - - 4
       duselor
       din lemn
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   19. Industrie Confectioner îmbrăcăminte 743406 - - - - 4 4
   20. textila Lenjer - broder 743606 - - - 4 - -
   21. şi Tabacar 744107 - - - 4 4 -
   22. pielarie Blanar - argasitor -
                 vopsitor 743404 - - - 4 4
   23. Tipograf 825112 - - - - 4*) -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   24. Industrie Tesator 743201 - - - 4 4 -
   25. mica şi Telefonist 724522 - - 4 - 4 -
   26. prestări Confectioner de obiecte
       de impletite (maturi) şi
       servicii articole din carton 733131 - - 4 - - -
   27. Dactilografa 825114 - - - 4 4 -
   28. Presator la rece pentru
                 mase plastice, metale şi
                 produse electrotehnice 721437 - - - 4 - 4
   29. Optician şi montator
                 aparatura optica 731124 - - - 4 4 -
   30. Confetioner garnituri şi
                 repere pentru instalaţii
                 tehnico-sanitare 713612 - - 4*) - - -
   31. Acordor de instrumente
                 muzicale 731214 - - 4 - 4 -
   32. Confectioner jucarii 733102 - - 4 - - -
   33. Confectioner produse din
                 par şi articole din
                 carton 733132 - - 4 - - -
   34. Confectioner produse
                 ortopedice 733133 - - - - 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      LEGENDA: d.vi. - deficiente vizuale (ambliopi slab vazatori şi nevăzători)
               d.a. - deficiente auditive (surzi şi hipoacuziei)
               d.mo. - deficiente motorii
               d.mi. - deficiente mintale

  -----------
      *) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.


  Anexa 3


      ANEXA 3

                                   NOMENCLATORUL
            calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea
                        prin liceu - nivelul 3 de calificare

  a) Liceu - filiera tehnologică
  ────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Profilul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────
      │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru
      │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente
      │ │ │ │ │ral │
      │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Servicii Tehnician în activităţi
                 financiare şi comerciale 343307 4 5 - - 5 -
    2. Tehnician în
                 administraţia publică 343211 4 5 - - - -
    3. Tehnician în turism 341402 4 5 - - - -
    4. Tehnician în alimentaţia
                 publică 341502 4 5 - - - -
    5. Tehnician în activităţi
                 de posta 311414 4 5 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6. Explo- Tehnician în agricultura 321205 4 5 - - - -
    7. atarea Tehnician agromontan 321206 4 5 - - - -
    8. resurse- Tehnician veterinar 322704 4 5 - 5 - -
    9. lor Tehnician în silvicultura 321207 4 5 - - - -
   10. naturale Tehnician în industria
       şi alimentara 316203 4 5 5**) 5 - -
   11. protecţia Tehnician în prelucrarea
       mediului lemnului 317107 4 5 5**) 5 - -
   12. Tehnician în industria
                 materialelor de
                 construcţii 317203 4 5 - - - -
   13. Tehnician în chimie
                 industriala 311607 4 5 - - - -
   14. Tehnician în protecţia
                 mediului 321106 4 5 5**) 5 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Tehnician mecanic pentru
                 întreţinere şi reparaţii 311524 4 5 5 5 - -
   16. Tehnician prelucrari
                 mecanice 311520 4 5 - - - -
   17. Tehnic Tehnician electronist 311412 4 5 - - - -
   18. Tehnician în automatizări 311411 4 5 - - - -
   19. Tehnician telecomunicaţii 311407 4 5 - - - -
   20. Tehnician electrotehnist 311309 4 5 - - - -
   21. Tehnician electromecanic 311305 4 5 - - - -
   22. Tehnician în lucrări
                 publice şi construcţii 311225 4 5 - - - -
   23. Tehnician desenator
                 tehnic 311801 4 5 - - - -
   24. Tehnician în industria
                 textila 316106 4 5 5 5 - -
   25. Tehnician în industria
                 pielariei 316105 4 5 - - - -
   26. Tehnician transporturi 311407 4 5 - - - -
   27. Tehnician metrolog 311115 4 5 - 5 5 -
   28. Tehnician mecatronist 311413 4 5 - - - -
   29. Tehnician operator roboti
                 industriali 312302 4 5 - - - -
   30. Tehnician operator
                 tehnici de calcul 312204 4 5 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) Liceu - filiera vocationala
  ────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Profilul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────
      │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru
      │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente
      │ │ │ │ │ral │
      │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Sportiv Instructor sportiv 347502 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Teologic Preot studii medii 334024 4 - 4 4**) 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Pedagogic Pedagog şcolar 334004 4 - 4 4 - -
    4. Educator-invatator 334010 5 - - - - -
    5. Instructor animator,
                  instructor de educaţie
                  extraşcolară 334011 4 - 4 4 - -
    6. Bibliotecar studii medii 414103 4 - 4**) 4 4 -
    7. Documentarist 347117 4 - 4**) 4 4 -
    8. Mediator şcolar 334012 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    9. Arte Tehnician pentru tehnici
       plastice artistice 334013 4 - 4**) - 4 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. Muzica Corist 334014 4 - - - - -
   11. Instrumentist 334015 4 - 4 - 4 -
   12. Corepetitor 334016 4 - - - - -
   13. Bibliotecar muzical 334017 4 - - - - -
   14. Distribuitor materiale
                  muzicale 334018 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Coregrafie Instructor coregraf 334019 4 - - - - -
   16. Instructor dans sportiv 334020 4 - - - - -
   17. Instructor animator 334021 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   18. Teatru Instructor de teatru 334022 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   19. Arte Tehnician în domeniul
       vizuale artistic 334023 4 - - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      **) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.


  Anexa 4


      ANEXA 4

                                   NOMENCLATORUL
            calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea
                 prin şcoala postliceala - nivelul 3 de calificare
  ────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)
  crt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR ├────┬──────────────────────
      │(grupe de│ │ │Inv.│Inv. special pentru
      │speciali-│ │ │ zi │copii cu deficiente
      │zari) │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────
      │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.
  ────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────
    1. Mecanică Tehnician proiectant în
                 construcţia de maşini 311525 2 - - - -
    2. Tehnician tehnolog mecanic 311522 2 - - - -
    3. Tehnician mecanic - instalaţii
                 hidropneumatice 311526 2 - - - -
    4. Tehnician mecanic celula şi
                 sisteme de propulsie pentru
                 aeronave 311527 2 - - - -
    5. Tehnician electromecanic 311305 2 - - - -
    6. Tehnician metrolog 311115 2 - 2 2 -
    7. Tehnician optometrist 311528 2 - - - -
    8. Optician 322403 2 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    9. Mecatro- Tehnician mecatronist în
       nica şi informatica industriala 312205 2 - - - -
   10. Informa- Tehnician în mecatronica
       tica aplicată 312206 2 - - - -
   11. Tehnician în echipamente de
                 calcul reţele 312203 2 - - - -
   12. Administrator reţele locale şi
                 de comunicaţii 312103 2 - - - -
   13. Analist programator 312104 2 - - - -
   14. Tehnician echipamente
                 periferice şi birotica 312207 2 - - - -
   15. Tehnician aparate
                 electromedicale 313302 2 - 2 2 -
   16. Tehnician în echipamente
                 biomedicale 313303 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   17. Electro- Tehnician electronist -
       nica echipamente de telecomunicaţii 311415 2 - - - -
   18. Tehnician electronist -
                 echipamente de automatizare 311416 2 - - - -
   19. Tehnician electronist -
                 aparate de bord şi
                 radiocomunicatii în aviatie 311417 2 - - - -
   20. Tehnician electronist radio
                 TV şi aparatura audio-video 311418 2 - - - -
   21. Tehnician electronist
                 aparatura de electronică
                 profesională 311419 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   22. Energe- Tehnician electroenergetician 311310 2 - - - -
   23. tica Tehnician centrale nuclearo-
                 electrice 311311 2 - - - -
   24. Tehnician termoenergetician 311312 2 - - - -
   25. Tehnician hidroenergetician 311313 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   26. Construc- Normator în construcţii 311210 2 - - - -
   27. tii Topograf în construcţii 311807 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   28. Sistema- Tehnician devize şi măsurători
       tizare şi în construcţii 311211 2 - - - -
   29. arhitec- Desenator în construcţii şi
       tura arhitectura 311212 2 - 2*) 2 -
   30. Merceolog gestionar pentru
                 materiale de construcţii şi
                 instalaţii 311213 2 - - - -
   31. Laborant pentru construcţii 311214 2 - 2 -
   32. Proiectant restaurari şi
                 reparaţii clădiri 311215 2 - - - -
   33. Topograf de mina 311808 2 - - - -
   34. Tehnician lucrări geologice
                 şi geofizice 311117 2 - - - -
   35. Tehnician edilitar 311216 2 2*) 2 2*) -
   36. Tehnician construcţii
                 hidrotehnice 311217 2 - - -
   37. Tehnician instalaţii în
                 construcţii 311209 2 - - - -
   38. Antreprenor în construcţii 311218 2 - - - -
   39. Tehnician drumuri şi poduri 311219 2 - - - -
   40. Tehnician proiectant urbanism
                 şi amenajarea teritoriului 311220 2 - - - -
   41. Tehnician cadastru funciar-
                 topograf 311221 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   42. Transpor- Tehnician electromecanic auto 311420 2 - - - -
   43. turi Tehnician transporturi auto
                 interne şi internaţionale 311421 2 - - - -
   44. Asistent de gestiune în
                 transporturi 311422 2 - - - -
   45. Agent feroviar 311423 2 - - - -
   46. Operator portuar 311424 2 - - - -
   47. Tehnician instructor auto 311425 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   48. Industria Tehnician exploatări
       lemnului forestiere 317104 2 - - - -
   49. Tehnician produse finite din
                 industria lemnului 317105 2 2*) 2 2 -
   50. Normator în industria lemnului 317106 2 2*) 2 - -
   51. Asistent de gestiune în
                 industria lemnului 343308 2 - - - -
   52. Designer în industria lemnului 343309 2 - 2 2 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   53. Agricol Tehnician conservarea
       şi cerealelor şi prepararea
       alimentar nutreturilor combinate 316211 2 - - 2 -
   54. Tehnician controlul calităţii
                 produselor agricole 316212 2 - - 2 -
   55. Tehnician cartarea agrochimica
                 şi pedologica a solurilor 316213 2 - - - -
   56. Tehnician pentru controlul
                 calităţii produselor
                 alimentare 316214 2 2*) - 2 -
   57. Tehnician în prelucrarea
                 carnii şi a laptelui 316215 2 - - - -
   58. Tehnician morarit şi
                 panificatie 316208 2 - - - -
   59. Tehnician dietetician 316216 2 - - - -
   60. Tehnician protecţia plantelor 316217 2 2*) 2 - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   61. Protecţia Tehnician meteorolog 311107 2 - 2 2 -
   62. mediului Tehnician hidrolog 311111 2 - - -
   63. Tehnician silvic-exploatare 321306 2 - 2 2 -
   64. Tehnician laborant pentru
                 protecţia calităţii mediului 321108 2 2*) 2 2 -
   65. Tehnician chimist de laborator 311116 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   66. Servicii Proiectant decoratiuni
                 interioare 347127 2 - 2 2 -
   67. Vitrinier-decorator 347128 2 2 2 -
   68. Designer industrial 347104 2 - - -
   69. Tehnician coordonator
                 activităţi de alimentaţie
                 publică 341503 2 - - - -
   70. Tehnician maseur 322106 2 2 - - -
   71. Cosmetician 324101 2 - 2 2 -
   72. Coafor-stilist 324102 1 - 2 2 -
   73. Secretar - stenodactilograf -
                 operator birotica 343102 2 2 - 2 -
   74. Operator economic diriginte
                 oficiu poştal 311426 2 2*) - 2 -
   75. Agent operaţiuni expediţie şi
                 transport intern şi
                 internaţional 341903 2 - - - -
   76. Tehnician protecţia muncii şi
                 prevenirea şi stingerea
                 incendiilor 315207 2 2*) - - -
   77. Antrenor 347501 2 - - - -
   78. Bibliotecar studii medii 414103 2 2*) - 2 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   79. Turism Tehnician activităţi de
                 agroturism montan 341404 2 - - - -
   80. Hotelier 341504 2 - - - -
   81. Agent de turism-ghid 341403 2 - - - -
   82. Creator - structura şi
                 proiectarea tesaturilor 316109 2 - 2 2 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   83. Textile- Creator-proiectant articole
       pielarie din piele şi inlocuitori 316110 2 - 2 2 -
   84. Creator - structura şi
                 proiectarea tricoturilor 316111 2 - 2 2 -
   85. Creator - proiectant
                 îmbrăcăminte 316112 2 - 2 2 -
   86. Designer vestimentar 316121 2 - 2 2 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   87. Procesare Operator pre-press 347123 2 - - - -
   88. imagine Tehnician poligraf 347124 2 - - - -
   89. şi text Operator procesare audio -
                 video 347125 2 - - 2 -
   90. Tehnoredactor 347121 2 - - - -
   91. Cameraman - fotoreporter 347126 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   92. Economic Agent comercial 342101 2 - - - -
   93. Asistent de gestiune 343310 2 - - - -
   94. Funcţionar bancar 344905 2 - - - -
   95. Tehnician coordonator
                 activităţi comerciale 343212 2 - - - -
   96. Agent fiscal 421501 2 2*) - - -
   97. Broker 341901 2 - - - -
   98. Agent vamal 344103 2 - - - -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   99. Asistenţa Asistent social 346001 2 2 - 2 -
  100. socială Pedagog şcolar 334004 2 2 2 2 -
  101. şi Pedagog de recuperare 333003 3 2 - - -
       asistenţa
       pedagogi-
       ca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.


  Anexa 5


      ANEXA 5

                                   NOMENCLATORUL
            calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea
                  prin şcoala de maiştri - nivelul 1 de calificare
  ────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────
  Nr. │ │ │ Cod │ Durata
  crt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR │studiilor
      │ │ │ │ (ani)
      │ │ │ ├────┬─────
      │ │ │ │ Zi │Seral
  ────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────
    1. Maistru la prelucrarea metalelor prin aschiere 311529 2 2'bd
    2. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi
                 sudura 311530 2 2'bd
    3. Maistru mecanic 311508 2 2'bd
    4. Maistru forjor-tratamentist 311531 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5. Mecanic Maistru turnator 311532 2 2'bd
    6. Maistru sculer-matriter 311514 2 2'bd
    7. Maistru construcţii navale 311533 2 2'bd
    8. Maistru construcţii structuri aeronave 311534 2 2'bd
    9. Maistru poligraf 311535 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. Maistru electromecanic aparate de măsura şi
                 automatizări 311427 2 2'bd
   11. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate
                 electrice 311428 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Electric Maistru electronist 311429 2 2'bd
   13. Maistru telecomunicaţii 311430 2 2'bd
   14. Maistru electromecanic staţii de pompare 311431 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Maistru protecţii anticorosive 311618 2 2'bd
   16. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice
                 din centrale 311619 2 2'bd
   17. Maistru pentru tehnologia chimica organică 311620 2 2'bd
   18. Maistru pentru tehnologia chimica anorganica 311621 2 2'bd
   19. Chimie Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie 311622 2 2'bd
   20. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi
                 cauciucului 311623 2 2'bd
   21. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor,
                 firelor chimice şi artificiale 311624 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   22. Petrol Maistru pirotehnist 311712 2 2'bd
   23. şi gaze Maistru electromecanic minier 311713 2 2'bd
   24. Maistru minier 311703 2 2'bd
   25. Maistru la prepararea substanţelor minerale
                 utile 311714 2 2'bd
   26. Maistru sondor la forajul sondelor 311608 2 2'bd
   27. Maistru sondor la probe de producţie,
                 intervenţii şi reparatie sonde 311609 2 2'bd
   28. Maistru la extractia, transportul şi tratarea
                 ţiţeiului 311610 2 2'bd
   29. Maistru la extractia, transportul, tratarea şi
                 distribuţia gazelor 311611 2 2'bd
   30. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii
                 şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze 311612 2 2'bd
   31. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea
                 şi repararea utilajelor şi echipamentelor de
                 foraj-extracţie 311613 2 2'bd
   32. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea,
                 repararea motoarelor şi compresoarelor pentru
                 petrol şi gaze 311614 2 2'bd
   33. Maistru electrician instalaţii, utilaje şi
                 aparate electrice pentru petrol şi gaze 311615 2 2'bd
   34. Maistru electromecanic la exploatarea,
                 întreţinerea şi repararea aparatelor de măsura
                 şi control pentru petrol şi gaze 311616 2 2'bd
   35. Maistru electromecanic la exploatarea,
                 întreţinerea şi repararea elementelor şi
                 instalaţiilor de automatizare pentru petrol
                 şi gaze 311617 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   36. Maistru electrician centrale, instalaţii şi
                 reţele electrice 311314 2 2'bd
   37. Maistru electrician protecţii prin relee şi
                 automatizări în centrale electrice 311315 2 2'bd
   38. Maistru electrician exploatare şi întreţinere
                 centrale nuclearo-electrice 311316 2 2'bd
   39. Maistru electromecanic automatizări, masurari
                 electrice şi control termotehnic 311317 2 2'bd
   40. Energetic Maistru mecanic montare şi reparare agregate
                 energetice 311318 2 2'bd
   41. Maistru mecanic întreţinere centrale
                 nuclearo-electrice 311319 2 2'bd
   42. Maistru electronist automatizări în centralele
                 nuclearo-electrice 311320 2 2'bd
   43. Maistru mecanic exploatare instalaţii
                 termoenergetice din centralele
                 nuclearo-electrice 311321 2 2'bd
   44. Maistru termoenergetic 311322 2 2'bd
   45. Maistru hidroenergetic 311323 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   46. Metalur- Maistru modelor pentru turnatorie 311715 2 2'bd
   47. gie Maistru furnalist 311716 2 2'bd
   48. Maistru la producerea metalelor neferoase 311717 2 2'bd
   49. Maistru otelar 311718 2 2'bd
   50. Maistru laminator 311719 2 2'bd
   51. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea
                 gazului de cocs 311720 2 2'bd
   52. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici
                 şi produselor carbunoase 311721 2 2'bd
   53. Maistru la fabricarea produselor refractare şi
                 abrazive 311722 2 2'bd
   54. Maistru pentru construcţia cuptoarelor
                 industriale 311723 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   55. Materiale Maistru la producerea prefabricatelor pentru
       de construcţii 317206 2 2'bd
   56. construc- Maistru la fabricarea liantilor şi produselor
       tii din azbociment 317207 2 2'bd
   57. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii
                 în construcţii 317208 2 2'bd
   58. Maistru ceramist (ceramica bruta) 317209 2 2'bd
   59. Maistru ceramist (ceramica fina) 317210 2 2'bd
   60. Maistru sticlar 317211 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   61. Construc- Maistru construcţii hidroenergetice 311222 2 2'bd
   62. tii Maistru construcţii civile, industriale şi
       montaj agricole 311201 2 2'bd
   63. Maistru inzidiri refractare coşuri de fum şi
                 izolaţii 311223 2 2'bd
   64. Maistru instalator în construcţii 311224 2 2'bd
   65. Maistru electrician în construcţii 311308 2 2'bd
   67. Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru
                 construcţii 311523 2 2'bd
   69. Maistru construcţii civile, industriale şi
                 agricole 311201 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   70. Industria Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei 317303 2 2'bd
   71. lemnului Maistru fabricarea cherestelei 317304 2 2'bd
   72. Maistru fabricarea furnirului, placajului,
                 panelului 317305 2 2'bd
   73. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje
                 şi instalaţii de exploatarea şi
                 industrializarea lemnului 317306 2 2'bd
   74. Maistru fabricarea placilor aglomerate şi din
                 fibre de lemn 317307 2 2'bd
   75. Maistru tamplar mobila şi binale 317308 2 2'bd
   76. Maistru exploatări şi transporturi forestiere 317309 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   77. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii
                 şi terasamente 311432 2 2'bd
   78. Maistru electromecanic locomotive 311433 2 2'bd
   79. Maistru electromecanic vagoane 311434 2 2'bd
   80. Transpor- Maistru electromecanic auto 311435 2 2'bd
   81. turi Maistru la construcţii de cai ferate, drumuri
                 şi poduri 311436 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   82. Maistru filator 316113 2 2'bd
   83. Maistru tesator 316114 2 2'bd
   84. Textile Maistru tricoter 316115 2 2'bd
   85. pielarie Maistru finisor produse textile 316116 2 2'bd
   86. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru
                 croitor) 316117 2 2'bd
   87. Maistru tabacar 316118 2 2'bd
   88. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) 316119 2 2'bd
   89. Maistru marochiner 316120 2 2'bd
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   90. Maistru în industria alimentara 316210 2 2'bd
   91. Maistru în industria alimentara 316210 2 2'bd
   92. Agricol Maistru la industrializarea laptelui 316218 2 2'bd
   93. şi Maistru la industrializarea carnii 316219 2 2'bd
   94. alimentar Maistru la industrializarea legumelor şi
                 fructelor 316220 2 2'bd
   95. Maistru morar 316221 2 2'bd
   96. Maistru pentru produse fainoase şi panificatie 316222 2 2'bd
   97. Maistru piscicultor-pescar 316223 2 2'bd
   98. Maistru agronom 316224 2 2'bd
   99. Maistru horticultor 316225 2 2'bd
  100. Maistru zootehnist 316226 2 2'bd
  101. Maistru mecanic agricol 316227 2 2'bd
  102. Maistru frigotehnist 316201 2 2'bd
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------