ORDIN nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare
(actualizat până la data de 5 mai 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII




 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 388 din 29 aprilie 2010.
  Având în vedere:
  - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. A.V. 1.806 din 25 noiembrie 2009,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 noiembrie 2009.
  Nr. 1.500.


  Anexă

  REGULAMENT 24/11/2009