ORDIN nr. 127 din 4 septembrie 2021privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 26 mai 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Spațiul de cazare să asigure o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu acces la rețeaua electrică și de încălzire, potrivit anotimpului.2. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Organizarea accesului controlat în incintă prin asigurarea pazei permanente3. Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Asigurarea igienizării zonelor comune în care se află spațiile de cazare, la care au acces toți solicitanții de azil cazați, precum și a spațiilor de cazare, iar în acest caz aceasta putând fi realizată și prin punerea la dispoziție, săptămânal, a articolelor pentru menaj4. Punctul 11 se abrogă.5. După punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. Asigurarea accesului personalului Inspectoratului General pentru Imigrări și al reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și al organismelor naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul azilului, în vederea desfășurării activităților de informare și consiliere


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat


  București, 4 septembrie 2021.
  Nr. 127.