ORDIN nr. 4.165 din 24 iulie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 10 august 2018
  În temeiul prevederilor art. 63, 93, 94, 95, 97, 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254^1, 255, 262, 263 alin. (1)-(10), 268, 279 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 24 iulie 2018.
  Nr. 4.165.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului
  didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim
  de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar