ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*)
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
(actualizată până la data de 11 februarie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009.
  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului,
  în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.
  Art. 8 din acelaşi act normativ prevede că se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.


  Articolul 2

  Se înfiinţează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îşi încetează activitatea*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 3

  Se înfiinţează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 4

  (1) Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care îşi încetează activitatea.
  (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi realizează atribuţiile în domeniul tineretului prin Autoritatea Naţională pentru Tineret, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
  Art. 16 din acelaşi act normativ prevede că se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin comasarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport, instituţii publice care se desfiinţează.


  Articolul 5

  (1) Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea.
  (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.


  Articolul 6

  (1) Se înfiinţează Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, care îşi încetează activitatea, prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.
  (2) Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi comerţului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
  Art. 17 din acelaşi act normativ prevede că se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care se desfiinţează.


  Articolul 7

  Se înfiinţează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care îşi încetează activitatea.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


  Articolul 8*)

  (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.
  (2) Institutul European din România, instituţie publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică, trece din coordonarea fostului Minister al Integrării Europene în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Finanţarea Institutului European din România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.


  Articolul 9

  Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îşi încetează activitatea.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.


  Articolul 10

  (1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii îşi încetează activitatea.
  (2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţează Departamentul de Control al Guvernului*) prin preluarea atribuţiilor şi personalului Autorităţii de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, structură care se desfiinţează.
  (3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală şi Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. VII şi VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 prevăd:
  "Art. VII
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează.
  (2) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Corpul de control al primului-ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primului-ministru preia toate reprezentările şi competenţele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare.
  (3) Corpul de control al primului-ministru este finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (4) Corpul de control al primului-ministru urmăreşte modul în care, la nivelul fiecărei instituţii vizate, s-au stabilit şi respectat obligaţiile sale cu privire la autorizarea şi răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale şi cum s-au separat atribuţiile şi responsabilităţile pentru a se reduce riscul de eroare, de fraudă, de încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta aceste situaţii.
  (5) Corpul de control al primului-ministru îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) în vederea realizării funcţiei de autoritate a Guvernului, controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor, agenţiilor, autorităţilor administraţiei locale, serviciilor deconcentrate, instituţiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale, instituţiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum şi dacă activitatea acestora se desfăşoară cu respectarea politicilor interne şi a obligaţiilor impuse de lege, regulamente şi proceduri;
  b) urmăreşte îmbunătăţirea modalităţilor de efectuare şi corelare a activităţilor de control la nivel naţional pentru a se evita paralelismele şi creşterea exigenţei şi responsabilităţii în actul de control;
  c) acordă sprijin şi colaborează cu celelalte entităţi care desfăşoară activităţi de control prin desfăşurarea de acţiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entităţilor vizate a crescut funcţia preventivă a controlului fiscal-bugetar şi a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată şi munca la negru;
  d) verifică modul în care fiecare entitate vizată primeşte, expediază, înregistrează şi arhivează documentaţia, modul în care se respectă formalităţile legale adecvate şi dacă operaţiunile sunt consemnate şi transpuse veridic în documente şi acte, pentru a se asigura continuitatea activităţii;
  e) analizează abaterile de la proceduri şi circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniţia acţiuni de formalizare, legiferare;
  f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
  g) analizează şi verifică sesizările primite de primul-ministru şi Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat;
  h) monitorizează şi controlează modul în care se elaborează şi se asigură transparenţa raportărilor periodice prezentate, conform reglementărilor legale în vigoare, de autorităţile administraţiei centrale, de instituţii şi entităţi publice centrale şi servicii deconcentrate;
  i) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, la solicitare, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;
  j) verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale;
  k) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;
  l) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;
  m) coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control la nivelul administraţiei publice centrale;
  n) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, şi transmite, când se impune, sesizări către organele de cercetare penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile şi răspunderea penală, dacă este cazul;
  o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi dispuse de primul-ministru.
  (6) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici vizaţi au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Corpului de control al primului-ministru documentele şi informaţiile solicitate.
  (7) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Corpului de control al primului-ministru efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Corpului de control al primului-ministru, cu respectarea procedurilor legale.
  (8) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Corpului de control al primului-ministru măsurile luate în condiţiile legii.
  (9) Corpul de control al primului-ministru este condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru.
  (10) Numărul maxim de posturi al Corpului de control al primului-ministru, inclusiv demnitarul, se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în funcţie de necesităţi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (11) Personalul Corpului de control al primului-ministru beneficiază în continuare de salarii de bază cu 50% mai mari decât cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (12) Personalul Corpului de control al primului-ministru este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a personalului Corpului de control al primului-ministru se realizează prin ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului.
  (13) Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuţii de control trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să aibă o bună reputaţie, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum şi recomandare de la ultimul loc de muncă şi este obligat să aibă un comportament decent, moral şi legal. Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuţii de control trebuie să aibă studii universitare în domeniul juridic, economic sau tehnico-medical, în funcţie de specificul acţiunilor de control, şi o vechime de minimum 3 ani în activitatea de control sau cercetare penală, jurisdicţională.
  (14) Corpul de control al primului-ministru îşi desfăşoară activitatea prin personal propriu şi în colaborare cu alte entităţi specializate, dacă se impune.
  (15) Persoanele cu atribuţii de control din cadrul Corpului de control al primului-ministru sunt persoanele desemnate de şeful acestuia să exercite controale, în condiţiile legii, pentru a se asigura legalitatea, regularitatea, economicitatea şi eficienţa în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public, şi intră sub incidenţa regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese stabilit prin lege pentru funcţionarii publici.
  (16) Personalul fostului Departament de Control al Guvernului se preia în limitele numărului de posturi alocat prin decizie a primului-ministru, pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, a bunului său renume şi a încrederii acordate de primul-ministru, cu condiţia semnării unui angajament de loialitate, cu păstrarea drepturilor salariale aferente funcţiei de execuţie.
  (17) Persoanele care nu se vor încadra în prevederile alin. (16) vor fi concediate în condiţiile legii.
  (18) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Departamentul de Control al Guvernului" se înlocuieşte cu denumirea "Corpul de control al primului-ministru".


  Articolul VIII

  (1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, trece din structura Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
  (2) Departamentul funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea viceprim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul este condus de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat.
  (3) Secretariatul General al Guvernului preia de la Cancelaria Primului-Ministru, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, patrimoniul şi numărul de posturi ale Departamentului.
  (4) Personalul Departamentului este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii de către primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului, are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.
  (5) Personalul Departamentului poate fi reîncadrat în condiţiile alin. (4).
  (6) Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
  (7) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
  (8) Departamentul are următoarele atribuţii principale:
  a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;
  c) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;
  d) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi dintre acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
  e) iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  f) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  g) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă;
  h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.
  (9) Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare şi pune la dispoziţia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.
  (10) Toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.
  (11) În exercitarea atribuţiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, va solicita documentele şi informaţiile necesare.
  (12) În vederea efectuării eficiente şi cu celeritate a controalelor, toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligaţi să permită reprezentanţilor Departamentului accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice.
  (13) Pe parcursul desfăşurării controalelor, Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice menţionate au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.
  (14) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (13), toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează ori beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului.
  (15) În baza împuternicirii de control, reprezentanţii Departamentului pot proceda la luarea de declaraţii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum şi de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârşirea unor nereguli ori fraude.
  (16) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
  (17) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.
  (18) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.
  (19) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente.
  (20) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existenţei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.
  (21) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
  (22) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operaţiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
  (23) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (8) lit. f), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate.
  (24) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
  (25) Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului.
  (26) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanţii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condiţiile legii.
  (27) Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare."


  Articolul 11

  Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează, care se comasează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.


  Articolul 12

  (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea ori în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor reorganizate, comasate ori ale căror structuri sau activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate.
  (4) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiei reorganizate sau, după caz, comasate, ale structurii ori activităţii din domeniile preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.


  Articolul 13

  (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 12.
  (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (5) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 14

  Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.


  Articolul 15

  În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Ministerul Finanţelor Publice" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor";
  b) "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu:
  - "Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;
  - "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului;
  c) "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative";
  d) "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu:
  - "Ministerul Transporturilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul transporturilor;
  - "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;
  - "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor;
  e) "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului";
  f) "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse";
  g) "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale";
  h) "Ministerul Integrării Europene" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor";
  i) "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile";
  j) "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" şi "Autoritatea Naţională pentru Turism" cu "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale";
  k) "ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" cu "secretar general al Guvernului".


  Articolul 16

  Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 17

  Prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.


  Articolul 18

  (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea primului-ministru şi este condus de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru.
  (2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru.
  ------------
  Art. 18 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009.


  Articolul 19

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţii contrare se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru
  relaţia cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 11 aprilie 2007.
  Nr. 24.
  -------------