ORDIN nr. 1.019 din 24 iunie 2021privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 25 iunie 2021
  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare; – Referatul de aprobare nr. 356.132 din 17.06.2021, întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,
  în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
  ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 594 și 594 bis din 14 iunie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 5 subpunctul 5.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.2. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui


  București, 24 iunie 2021.
  Nr. 1.019.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 7 la procedură)
  Anexă la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi
  în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
  pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente,
  a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 (RAPORT SINTEZĂ)
  1. Date de identificare ale Beneficiarului:
  Denumire
   
  CIF
   
  Localitate
   
  Județ
   
  2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în situațiile financiare/raportările financiare anuale depuse la organele fiscale competente:
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2019RON
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2020RON
  3. Baza de calcul al ajutorului de stat acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare
  1Cifra de afaceri eligibilă/ Volum de afaceri eligibil 2019*RON
  2Cifra de afaceri eligibilă/Volum de afaceri eligibil 2020*RON
  3
  Baza de calcul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare
  (1) – (2)
  RON
  4
  Valoare maximă grant (RON)
  Baza de calcul (3) x 20%
  RON

  * Conform coduri CAEN menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021.
  Data: …..
  Beneficiar
  Denumire
  Semnătura: L.S. ………. .
  Auditor/Expert contabil
  Denumire
  Certificat/Nr. autorizație
  Semnătura: L.S…

  ----