HOTĂRÂRE nr. 753 din 26 octombrie 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 noiembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 12 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Ungureanu,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 26/10/1998