HOTĂRÂRE nr. 775 din 29 octombrie 1998
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora
(actualizată până la data de 20 mai 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 mai 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Începând cu anul 1999, premiile individuale ce pot fi acordate, cu aprobarea ordonatorului de credite bugetare, personalului din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc pe baza evaluărilor rezultate din aplicarea, în mod corespunzător, a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  În vederea aplicării metodologiei prevăzute la art. 1, ordonatorii de credite bugetare vor asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu, utilizând în acest scop şi resursele alocate, potrivit dispoziţiilor în vigoare, reformei administraţiei publice locale.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  METODOLOGIE 29/10/1998