HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 107 şi al art. 118 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru

  Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

  Gabriela Coman

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Bucureşti, 19 august 2015.
  Nr. 691.

  Anexa 1

  PROCEDURA 19/08/2015


  Anexa 2

  METODOLOGIE 19/08/2015