ORDONANŢA nr. 47 din 21 august 2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Se ratifica Memorandumul de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000.


  Articolul 2

  În executarea contractelor încheiate în cadrul memorandumului de finanţare cu contractanţii locali pentru executarea de lucrări, precum şi pentru furnizarea de bunuri şi servicii plăţile pot fi efectuate şi în moneda euro.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul integrării europene,
  Andrei Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul pentru întreprinderile mici
  şi mijlocii şi cooperatie,
  Silvia Ciornei
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  MEMORANDUM 29/12/2000