DECRET-LEGE nr. 7 din 31 decembrie 1989
privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
EMITENT
 • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989  Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naţionale, a idealurilor de dreptate socială, justiţie şi democratie în spiritul respectului faţă de drepturile şi libertăţile omului, inclusiv a dreptului de deplasare libera,
  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Cetăţenilor români aflaţi peste hotare şi care doresc să se înapoieze şi să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.


  Articolul 2

  Dreptul de repatriere se recunoaşte şi foştilor cetăţeni români care pot redobindi cetăţenia română prin efectul repatrierii şi la cerere.


  Articolul 3

  Părinţii hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetăţenia. Copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani trebuie să exprime consimţămîntul separat.


  Articolul 4

  Persoanele care se repatriaza în condiţiile prezentului decret şi au cetăţenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice şi sociale conferite de lege cetăţenilor români.


  Articolul 5

  Persoana care deţine cetăţenia română şi doreşte să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pasaport de îndată ce se clarifica problema cetateniei sale.


  Articolul 6

  Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.


  Articolul 7

  Ministerul Afacerilor Externe aproba, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidenta a străinilor, cererile de repatriere.


  Articolul 8

  Dobindirea cetateniei române de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţa asupra cetateniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin poate cere dobindirea cetateniei române în condiţiile legii.


  Articolul 9

  Persoanele care se repatriaza beneficiază de scutiri de vama pentru toate bunurile dobîndite în străinătate.


  Articolul 10

  Persoanele repatriate îşi dobîndesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din ţara.


  Articolul 11

  Cetăţenii români repatriati pot beneficia, cu prioritate, de spaţii de locuit proprietate, prin organizaţiile de stat, cu plata în valută.


  Articolul 12

  Orice dispoziţie contrară prezentului decret se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  --------------------