HOTĂRÂRE nr. 908 din 22 august 2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 6 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-65*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ------------ Notă *) Anexele nr. 1-65 se publică ulterior.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 22 august 2002.
  Nr. 908.
  -------------