HOTĂRÂRE nr. 22 din 4 noiembrie 2013
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 noiembrie 2013  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (2), litera e^1) va avea următorul cuprins:
  "e^1) Compartimentul juridic;".
  2. La articolul 8 alineatul (1), litera c^2) va avea următorul cuprins:
  "c^2) asigură conducerea Compartimentului juridic;".
  3. Denumirea secţiunii 5^1 a capitolului VIII va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 5^1
  Compartimentul juridic"
  4. Articolul 88^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88^1. - Compartimentul juridic funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
  5. Articolul 88^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88^2. - În cadrul Compartimentului juridic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşoară activitatea consilieri juridici, care au calitatea de funcţionari publici."
  6. La articolul 88^3, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 88^3. - Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:".
  7. Articolul 88^4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88^4. - Atribuţiile personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fişa fiecărui post."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Înaltei Curţi
  de Casaţie şi Justiţie,
  Livia Doina Stanciu
  Bucureşti, 4 noiembrie 2013.
  Nr. 22.
  --------