ORDIN nr. 268 din 23 mai 2013privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013
  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.108/2013 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;– Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu

  București, 23 mai 2013.
  Nr. 268.

  Anexă

  LISTA
  materialelor sanitare de care beneficiază
  bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative,
  finanțate din bugetul Fondului național unic
  de asigurări sociale de sănătate
  1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de boli cardiovasculare
  a) proceduri de dilatare percutană:1. pachet câmpuri sterile2. ac puncție femurală;3. ac puncție radială;4. set introducător femurală;5. set introducător radială;6. manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. extensii pentru cateter;12. seringi pentru injectomat 50 ml;13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;15. cateter diagnostic pentru angiografie;16. cateter ghid pentru angioplastie;17. valvă hemostatică pentru angioplastie;18. pompă cu manometru pentru umflat balonașe (indeflator);19. introducător pentru arc ghid angioplastie;20. torquer pentru arc ghid angioplastie;21. balon angioplastie;22. balon angioplastie tip cutting;23. balon angioplastie tip angio-sculpt;24. balon acoperit cu substanțe antiproliferative (DEB);25. stent acoperit cu substanțe antiproliferative (DES);26. stent graft pentru angioplastie coronariană;27. stent metalic (BMS);28. dispozitiv de aspirație a trombului;29. dispozitiv de protecție distală;30. cateter burghiu pentru proceduri de rotablație;31. microcateter pentru angioplastie;32. arc ghid angioplastie;33. balon contrapulsație;34. Snare wire;35. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»;36. sondă pentru tomografie de coerență optică (OCT);37. sondă pentru ecografie intravasculară;38. dispozitiv pentru puncție-biopsie miocardică;39. tornous;40. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;41. sondă de stimulare temporară;42. sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală;43. celule adaptoare pentru măsurare hemodinamică invazivă;44. kit pericardiocenteză;
  b) proceduri de electrofiziologie:1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosință, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie;2. set introducător vascular;3. sonde de ablație neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;4. sonde de ablație irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;5. sonde, baloane și alte accesorii necesare procedurilor de crioablație;6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablație;7. set pentru puncție transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);8. sondă diagnostică multipolară fixă;9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice și de ablație;13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;14. ac pentru puncție transseptală;15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncției;19. ghiduri de angioplastie;20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);24. kit pericardiocenteză;25. electrozi pentru defibrilare externă;26. electrozi pentru monitorizare electrică;27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvență;
  c) stimulatoare cardiace:1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecție sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe);2. introductor tip «peel-away»;3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;7. fire de sutură chirurgicală;8. electrozi pentru defibrilare externă;9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;11. sondă de stimulare temporară;12. pansamente sterile specializate;13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive;
  c^1) tratamentul pacienților cu aritmii complexe prin proceduri de ablație:1. set introductor vascular;2. set pentru puncție transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);3. sondă diagnostică multipolară fixă;4. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;5. sondă diagnostică cuadripolară fixă;6. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;7. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice și de ablație;8. kit pach-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;9. ac pentru puncție transseptală;10. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;11. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;12. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncției;13. ghiduri de angioplastie;14. ghiduri metalice pentru abord vascular percutan;15. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 15 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  16. tubulatura pentru conectarea sondelor irigate de pompă;17. materiale pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);18. kit pericardiocenteză;19. electrozi pentru defibrilare externă;20. electrozi pentru monitorizare electrică;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 20 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  21. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvență;22. cateter de ecografie intracardiacă bidimensională;23. cateter de ecografie intracardiacă integrabil în sistemul electroanatomic 3 D;24. cateter de ablație cu radiofrecvență pentru navigație magnetică și/sau robotică la distanță;25. micromotor electric de unică folosință pentru navigare robotică fără teacă;26. micromotor electric de unică folosință pentru navigare robotică cu teacă de suport sau cu teacă deflectabilă;27. balon de contrapulsie intraaortică;28. acoperitoare masă;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 28 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  29. câmpuri sterile;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 29 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  30. recipiente sterile;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 30 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  31. acoperitoare sterile pentru aparatură;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 31 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  32. lame sterile de unică folosință;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 32 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  33. halate sterile;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 33 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  34. seringi de diferite tipuri;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 34 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  35. kit tuburi de presiune;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 35 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  36. perfuzoare;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 36 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  37. valve hemostatice;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 37 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  38. tubulatură pentru extensie;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 38 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  39. sonde de ablație neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 39 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  40. sonde de ablație irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 40 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  41. sonde, baloane și alte accesorii necesare procedurilor de crioablație;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 41 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  42. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablație;
  (la 31-12-2015, Subpunctul 42 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )
  43. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie.
  (la 31-12-2015, Subpunctul 43 al lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. )

  (la 25-09-2015, Lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. )

  d) defibrilatoare interne:1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;3. sondă de defibrilare internă;4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;5. electrozi pentru defibrilare externă;6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare și cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă);7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecție sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare);8. fire de sutură chirurgicală;9. introductoare peel away;
  e) terapia de resincronizare:1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;4. cateter Swan Ganz;5. fire de sutură chirurgicală;6. electrozi pentru defibrilare externă;7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;9. sondă de stimulare temporară;10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecția sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe);
  f) chirurgie cardiacă:1. oxigenatoare pentru adulți și copii și seturi CEC;2. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;3. seturi de cardioplegie;4. valve cardiace mecanice;5. valve cardiace biologice;6. inele de valvuloplastie;7. proteze și petece vasculare și cardiace;8. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;9. material de hemostază vasculară;10. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;11. materiale pentru osteosinteze sternale;12. electrozi epicardici;13. balon de contrapulsație aortică;14. butelii heliu pentru contrapulsația aortică;15. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);16. set hemofiltre adulți și copii;17. canule aortice, canule venoase și alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulație extracorporeală;18. conducte valvulate;19. soluții de cardioplegie;20. aspiratoare toracice;21. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»;22. celule pentru monitorizat Hct., Hb. și SvO2 continuu în timpul circulației extracorporeale;23. pompă centrifugală pentru adulți și copii;24. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;25. oxigenatoare ECMO și tubulatură aferentă;26. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară;27. senzori de temperatură pentru oxigenatoare și seturi de cardioplegie;28. senzori de nivel pentru oxigenatoare;29. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;30. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;31. halate chirurgicale de unică utilizare;32. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord bătând;33. șunturi intracoronariene, șunturi carotidiene;34. dispozitive pentru orificii aortice (aortic «punch»);35. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;36. endografturi pentru chirurgie aortică;37. proteze arteriale;38. seturi pentru sistemul de ablație chirurgicală în aritmiile cardiace;39. clipuri vasculare;40. valve aortice transcateter;41. catetere venoase centrale pentru adulți și copii;42. catetere arteriale pentru adulți și copii (radială, femurală);43. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);44. cateter Swan-Ganz;45. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;46. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;47. set încălzitor sânge pacient;48. butelii de oxid nitric;49. senzori de saturație de oxigen și PO2;50. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);51. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;52. catetere dializă adulți;53. circuite complete cu filtru și substituenți pentru dializă acută;54. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;55. senzori NIRS pentru monitorizarea circulației cerebrale;56. sistem închis, de unică folosință, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;57. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operație, compatibilă cu aparatura din dotare;58. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;59. cartușe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;60. cartușe pentru monitorizat ACT;61. sonde Fogarty;62. set tournichet;63. dispozitiv recoltare venă safenă;64. tub dren toracic siliconat perforat;65. conectoare;66. ceară stern;67. snare pentru extragere corpi străini;68. teci introductoare, sonde angiografie, ghiduri metalice pentru procedurile de implantare valve transcateter/endoproteze, angiografie intraoperatorie;
  f^1) tratamentul pacienților cu anevrisme aortice prin tehnici hibride:1. set care conține un stent graft (endograft) pentru aorta toracică sau abdominală și sistem introducător;2. set extensii endograft pentru aorta toracică sau abdominală și sistem introducător;3. balon de postdilatare stent graft;4. teci introductoare;5. sonde angiografie;6. ghiduri metalice;7. catetere venoase pentru adulți;8. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);9. snare pentru extragere corpi străini;10. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;11. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă;12. set tournichet;13. set aspirator plagă de unică folosință;14. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;15. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;16. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;17. halate chirurgicale de unică utilizare;18. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);19. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);20. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;21. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;
  (la 25-09-2015, Lit. f^1) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. )

  f^2) tratamentul pacienților cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set valvă aortică transcateter;2. teci introductoare;3. sonde angiografie;4. ghiduri metalice;5. dispozitiv pentru protecția emboliilor cerebrale;6. snare pentru extragere corpi străini;7. indeflator;8. torquer;9. valvă în Y autostatică;10. ghiduri de angioplastie;11. baloane de angioplastie;12. stenturi pentru angioplastie;13. sondă de stimulare;14. pacemaker temporar;15. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;16. fire de sutură pentru chirurgie vasculară;17. set tournichet;18. set aspirator plagă de unică folosință;19. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;21. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;22. halate chirurgicale de unică utilizare;23. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);24. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);25. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;26. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;27. catetere venoase pentru adulți;28. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);29. cateter Swan-Ganz;30. senzori de saturație de oxigen și PO(2);
  (la 25-09-2015, Lit. f^2) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. )

  f^3) tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulației pe termen lung:1. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară pe termen lung;2. ac de puncție;3. ghiduri metalice;4. teci introductoare;5. sondă de stimulare;6. pacemaker temporar;7. oxigenatoare pentru adulți;8. senzori de temperatură pentru oxigenatoare;9. senzori de nivel pentru oxigenatoare;10. seturi CEC;11. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;12. seturi de cardioplegie;13. petece vasculare și cardiace;14. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;15. material de hemostază vasculară;16. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;17. materiale pentru osteosinteză sternală;18. electrozi epicardici;19. set hemofiltre adulți și copii;20. canule pentru circulație extracorporală;21. soluții de cardioplegie;22. aspiratoare toracice;23. celule pentru monitorizat Hct., Hb. și SvO(2) continuu în timpul circulației extracorporale;24. oxigenatoare ECMO și tubulatură aferentă;25. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;26. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;27. halate chirurgicale de unică utilizare;28. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;29. set tournichet;30. tub dren toracic siliconat perforat;31. conectoare;32. ceară stern;33. catetere venoase centrale pentru adulți34. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);35. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);36. cateter Swan-Ganz;37. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;38. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;39. senzori de saturație de oxigen și PO(2);40. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);41. sistem închis, de unică folosință, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;42. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operație, compatibilă cu aparatura din dotare;
  (la 25-09-2015, Lit. f^3) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. )

  g) chirurgie vasculară:1. fire sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;2. clipuri vasculare;3. proteze vasculare:3.1. DACRON;3.2. argint;3.3. PTFE;4. endoproteze aortice toracice și abdominale cu extensii;5. teci introducătoare, set teci peel-away F 6-18;6. sonde angiografie, sonda Pig - tail cu markeri;7. ghiduri metalice pentru procedurile de implantare endoproteze aortice, arc hidrofilic, arc ghid superstiff;8. endoproteze pentru artere periferice;9. snare pentru extragere corpi străini;10. device pentru închidere percutanată a arterei femurale;11. sonde Fogarty;12. seturi pentru cell saver;13. conduct valvulat;14. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace - vasculare;15. stripper venos;16. sonda laser pentru varice, sonda de radiofrecvență și sonde pentru vapori;17. stenturi pentru sistemul venos;18. filtre cava inferioară sau superioară temporare sau definitive;19. shunt carotidă;20. petece vasculare;21. set peridurală;22. catetere arteriale;23. catetere venoase centrale;24. balon contrapulsație aortică;25. oxigenatoare, linii, canule arteriale și venoase și set administrare cardioplegie;26. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosință;27. halate chirurgicale de unică folosință;28. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;29. stenturi și baloane arteriale periferice;30. catetere, seturi și substituenți pentru dializa acută;
  h) proceduri de cardiologie intervențională pentru tratamentul pacienților cu malformații congenitale pentru:
  (la 28-12-2017, Partea introductivă a Literei h) din Punctul 1., Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.251 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )

  h1) închiderea unui canal arterial permeabil:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set (pentru defectele mari);15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent;
  h2) închiderea unui defect septal interatrial:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid standard metalic, cu vârf curbat;10. cateter diagnostic MPA;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului;
  h3) închiderea unui defect septal interventricular:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set;15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special;
  h4) dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. cateter multitrack;15. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;16. indeflator;
  h5) dilatarea unei stenoze valvulare aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. cateter diagnostic MPA;12. cateter diagnostic pigtail;13. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;14. indeflator;
  h6) dilatarea/stentarea unei coarctații aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. balon de dilatare arterială;15. stenturi premontate (CP stent) pe balon;16. indeflator;
  h7) efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliative, urgență neonatală la pacienții cu transpoziția marilor vase:1. set angiografie;2. set introducător radial;3. balon de atrioseptostomie Rashkind.
  (la 13-08-2015, Pct. 1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015. )
  1^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare– expanderi tisulari dedicați reconstrucției mamare;– implanturi cu gel coeziv, având forma rotundă sau anatomică, în acord cu particularitățile cazului;– implant expander.
  (la 01-05-2014, Pct. 1^1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. )
  2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 1. implant cohlear; 2. proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă; 3. procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare; 4. procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă.
  (la 04-12-2019, Punctul 2. din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.099 din 26 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 04 decembrie 2019 )
  3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diabet zaharat:1. teste de automonitorizare a glicemiei;2. pompe de insulină;3. materiale consumabile pentru pompele de insulină: catetere și rezervoare;4. sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei;5. materiale consumabile pentru sistemele de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: catetere, rezervoare, transmiter, senzori;6. sistem de monitorizare continuă a glicemiei;7. materiale consumabile pentru sistemul de monitorizare continuă a glicemiei: senzori.
  (la 28-09-2018, Punctul 3. din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.331 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 28 septembrie 2018 )
  3^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de tratament pentru boli rare
  Epidermoliză buloasă:– pansamente neaderente atraumatice;– bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice;– bandaje ajutătoare tubulare, perforate.
  Osteogeneză imperfectă:– tije telescopice.
  (la 01-05-2014, Pct. 3^1 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. )
  4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de sănătate mintală– teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de ortopedie
  a) tratamentul prin endoprotezare:1. endoproteze articulare primare;2. endoproteze articulare de revizie;3. ciment ortopedic cu și fără antibiotic;4. elemente de ranforsare cotil și metafizodiafizare;
  b) tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:– endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală;
  c) tratamentul prin instrumentație segmentară de coloană:– implantologie de tip segmentar specifică diformităților de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienței cardiorespiratorii;
  d) chirurgie spinală:– sisteme de sinteză și reconstrucție vertebrală/discală:1. ace și ciment pentru vertebroplastie;2. truse kifoplastie;3. cuști intercorporeale (cervicale, toracale, lombare);4. șuruburi transpediculare;5. șuruburi transarticulare;6. sisteme de sinteză pe cale anterioară sau anterolaterală;7. substituenți osoși.
  e) tratamentul copiilor cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică:– instrumentar protetic expandabil pentru malformații congenitale grave vertebrale.
  (la 01-05-2014, Lit. e) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. )

  f) implanturi de fixare:1. șuruburi de interferență resorbabile, osteoinductive sau metalice;2. mijloace de fixare ligamentară cu sprijin cortical;3. mijloace de fixare ligamentară de tip transvers, resorbabile sau neresorbabile;4. dispozitive de sutură meniscală all-inside, outside-in sau inside-out;5. matrici de reparare meniscală (colagen, poliuretan etc.);6. matrici de reparare a cartilajului articular (colagen, mixte-colagen și hidroxiapatită etc.);7. ancore de fixare resorbabile, parțial resorbabile și neresorbabile (inclusiv metalice) în instabilitățile articulare;8. sutura specializată fixării în instabilități, resorbabile, parțial resorbabile sau neresorbabile.
  (la 01-04-2015, Lit. f) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. )
  6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice1. kit tratament insuficiență hepatică
  (la 13-12-2019, Subpunctul 1. din Punctul 6. , Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.121 din 4 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
  2. set hemodializă acuți;3. cateter venos central.
  7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță
  Subprogramul de radiologie intervențională1. teacă arterială;2. teacă ghid arterială;3. catetere diagnostic;4. cateter ghid;5. ghid hidrofil;6. ghid metalic;7. ghid hidrofil stiff lung;8. filtru venă cavă;9. particule embolizare tip gelatină;10. particule embolizare hidrogel;11. particule embolizare PVA;12. stent carotidă;13. pachet stent carotidă celulă deschisă;14. pachet stent carotidă celulă închisă;15. stent intracerebral;16. dispozitiv protecție carotidă;17. balon dilatare carotide;18. balon dilatare periferie farmacologic activ;19. stenturi premontate pe balon renale;20. stenturi premontate pe balon periferie;21. proteză endovasculară arteră;22. stent graft aortă;23. pachet embolizare cerebrală cu spirale;24. pachet embolizare cerebrală;25. stent anevrisme;26. balon anevrisme;27. pachet balon detașabil;28. pachet adeziv lichid pentru intervenții cerebrale;29. microghid;30. dispozitiv ocluzie arterială;31. spirale periferie;32. robinet;33. pachet injectomat;34. conector Y;35. pachet vertebroplastie;36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie;37. pompă inflație;38. ace puncție coloană;39. sondă decompresie discală termică;40. dispozitiv decompresie discală mecanică;41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;42. stimulatoare cerebrale bilaterale;43. stimulatoare cerebrale unilaterale;44. electrozi;45. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale;46. accesorii (cabluri, extensii etc.);47. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluții terapeutice;48. catetere pentru pompele implantabile;49. kituri de reumplere a pompelor implantabile;50. stimulator implantabil bilateral reîncărcabil pentru stimulare cerebrală profundă, model Activa RC;51. electrozi implantabili pentru stimulare cerebrală profundă cu sistem de fixare inclus;52. extensii de legătură stimulator-electrozi, implantabile;53. telecomandă pacient;54. kit de reîncărcare;55. cabluri pentru conectare microelectrozi la sistem de citire micropotențiale;56. microelectrozi pentru înregistrări micropotențiale;57. canale de inserție pentru microelectrozi.
  (la 01-04-2015, Subprogramul de radiologie intervențională al pct. 7 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. )

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos1. electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG și a potențialelor evocate de unică utilizare;2. canule;3. conectori;4. cadru tripod-FHC;5. catetere pentru drenajul ventricular extern sau intern al LCR;6. valve și microvalve pentru drenajul LCR;7. microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene;8. truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie;9. truse de cateterizare venoasă centrală;10. truse pentru traheostomie percutană;11. stimulatoare ale nervului vag implantabile;12. material steril pentru craniotomie;13. graft dural;14. hemostatice cerebrale bioresorbabile;15. ciment steril pentru cranioplastie;16. material steril resorbabil pentru cranioplastie;17. filme și substanțe de developare pentru imagistica intraoperatorie;18. Eliminat.
  (la 01-04-2015, Pct. 18 de la Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, al pct. 7 din anexă a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. )
  19. Dispozitiv de stimulare cerebrală profundă;
  (la 28-09-2018, Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.331 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 28 septembrie 2018 )
  20. generator implantabil al stimulatorului nervului vag.
  (la 13-12-2019, Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.121 din 4 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil1. cateter ventricular;2. cateter peritoneal;3. conector drept;4. conector în "Y";5. valvă Neonate;6. sistem de drenaj ventricular extern;7. sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal.
  (la 25-09-2015, Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, al pct. 7 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. )
  – sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular– neurostimulator medular:1. generator de impulsuri2. electrod de stimulare3. cablu de extensie4. programator de bază5. telecomandă pacient6. electrod de neurostimulare chirurgicală.
  (la 13-08-2015, Pct. 6 de la Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, al pct. 7 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015. )