ORDIN nr. 24 din 28 septembrie 2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECŢIA JUDICIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 9 octombrie 2012  În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi art. V alin. (4) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare,
  Rica Vasiliu-Cravelos
  Bucureşti, 28 septembrie 2012.
  Nr. 24.


  Anexă

  REGULAMENT 28/09/2012