DECRET nr. 83 din 23 iulie 1975
privind ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 2 august 1975  EXPUNERE DE MOTIVE
  Din anul 1919, cînd a luat fiinta Organizaţia Internationala a Muncii, şi pînă astăzi, conferinţele anuale ale acestui for internaţional au aprobat un număr de 140 convenţii, din care în ţara noastră, care se numara printre membrii fondatori ai acestei organizaţii, a ratificat în total 30 de convenţii.
  Prin alăturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica încă 8 convenţii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi anume:
  1. Convenţia nr. 127 din 28 iunie 1967 privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator;
  2. Convenţia nr. 129 din 25 iunie 1969 privind inspecţia muncii în agricultura;
  3. Convenţia nr. 131 din 24 iunie 1970 privind fixarea salariului minim, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare;
  4. Convenţia nr. 134 din 30 octombrie 1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi;
  5. Convenţia nr. 135 din 23 iunie 1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora;
  6. Convenţia nr. 136 din 23 iunie 1971 privind protecţia contra riscurilor de intoxicatie datorate benzenului;
  7. Convenţia nr. 137 din 25 iunie 1973 privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi;
  8. Convenţia nr. 138 din 26 iunie 1973 privind vîrsta minimă de încadrare în munca.
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
  Se ratifica următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă şi ocrotiri sociale, adoptate de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii:
  1. Convenţia nr. 127 din 28 iunie 1967 privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator;
  2. Convenţia nr. 129 din 25 iunie 1969 privind inspecţia muncii în agricultura;
  3. Convenţia nr. 131 din 24 iunie 1970 privind fixarea salariului minim, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare;
  4. Convenţia nr. 134 din 30 octombrie 1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi;
  5. Convenţia nr. 135 din 23 iunie 1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora;
  6. Convenţia nr. 136 din 23 iunie 1971 privind protecţia contra riscurilor de intoxicatie datorate benzenului;
  7. Convenţia nr. 137 din 25 iunie 1973 privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi;
  8. Convenţia nr. 138 din 26 iunie 1973 privind vîrsta minimă de încadrare în munca.
  CONVENTIE 127 28/06/1967
  CONVENTIE 129 25/06/1969
  CONVENTIE 131 24/06/1970
  CONVENTIE 134 30/10/1970
  CONVENTIE 135 23/06/1971
  CONVENTIE 136 23/06/1971
  CONVENTIE 137 25/06/1973
  CONVENTIE 138 26/06/1973