RECTIFICARE nr. 187 din 24 octombrie 2012
referitoare la Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013  În Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, se fac următoarele rectificări:
  - la art. 111 pct. 2 şi 3, în loc de:
  "2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  «Art. 23. - ..............»
  3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  «Art. 24. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 ....
  (2) ......»"
  se va citi:
  "2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  «Art. 29. - ...............»
  3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  «Art. 31. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 ....
  (2) ......»"
  -------