ANEXĂ din 3 iunie 2011
cuprinzând Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 la Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 7 iunie 2011
  Anexa 1
  Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare ce
  funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole
  şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
  *Font 9*
   ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
   │Nr.│Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare│ Sediul │Suprafaţa minimă │
   │crt│ care se reorganizează ├───────────┬─────────┤de teren, │
   │ │ │Localitatea│ Judeţul │indispensabilă │
   │ │ │ │ │activităţii de │
   │ │ │ │ │cercetare-dezvol- │
   │ │ │ │ │tare-inovare şi │
   │ │ │ │ │multiplicării │
   │ │ │ │ │materialului │
   │ │ │ │ │biologic, │
   │ │ │ │ │aparţinând │
   │ │ │ │ │domeniului public │
   │ │ │ │ │al statului, aflată│
   │ │ │ │ │în administrarea │
   │ │ │ │ │unităţii sau în │
   │ │ │ │ │proprietatea ASAS │
   │ │ │ │ │ - ha - │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 1.│Institutul Naţional de │ │ │ │
   │ │Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea │Fundulea │Călăraşi │ 1.844,6457│
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 2.│Institutul Naţional de │ │ │ │
   │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii │ │ │ │
   │ │în Horticultura -Ştefăneşti │Ştefăneşti │Argeş │ 423,39│
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 3.│Institutul Naţional de │ │ │ │
   │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie - │ │ │ │
   │ │Baloteşti │Baloteşti │Ilfov │ 259,54│
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 4.│Institutul Naţional de │ │ │ │
   │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi │ │ │ │
   │ │Sfeclă de Zahăr -Braşov │Braşov │Braşov │ 883,92│
   ├───┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────────────┤
   │ Total │ 3.411,4957│
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


  Anexa 1.1
  Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren,
  din domeniul public al statului, aflate în administrarea
  Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,
  judeţul Călăraşi, indispensabile activităţii de
  cercetare - dezvoltare - inovare şi multiplicării materialului biologic
   ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
   │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 112 │ 3 │ arabil │ 1,1478│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 112 │ 5 │ arabil │ 1,1580│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 112 │ 8 │ arabil │ 1,3771│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 112 │ 10 │ arabil │ 1,2128│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 112 │ 12 │ arabil │ 0,8522│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 122 │ 120 │ arabil │ 2,5096│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 142 │ arabil │ 30,2226│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 144 │ arabil │ 3,0963│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 146 │ arabil │ 47,7803│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 140 │ 149 │ arabil │ 88,3072│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 152 │ arabil │ 15,9296│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 154 │ arabil │ 40,4166│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 155 │ arabil │ 14,2723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 156 │ arabil │ 12,9073│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 142 │ 160/1 │ arabil │ 19,9317│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 142 │ 160/3 │ arabil │ 10,5047│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 162/2 │ arabil │ 4,6018│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 162/8 │ arabil │ 12,5288│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 163 │ arabil │ 0,9479│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 163/3 │ arabil │ 1,3147│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/1 │ 164 │ arabil │ 6,7845│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 166 │ arabil │ 5,0471│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 168 │ arabil │ 5,7797│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 171 │ arabil │ 4,0179│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 172 │ arabil │ 9,2425│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 144 │ 174 │ arabil │ 7,9905│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 175 │ arabil │ 4,6769│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 177 │ arabil │ 3,6831│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 179 │ arabil │ 2,5469│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 182 │ arabil │ 2,0766│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 184 │ arabil │ 2,0464│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 185 │ arabil │ 1,3332│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 185/1 │ arabil │ 2,6044│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 190/1 │ arabil │ 9,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 190/2 │ arabil │ 5,7110│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 190/3 │ arabil │ 1,1602│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 192 │ arabil │ 1,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 194 │ arabil │ 6,0121│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 196 │ arabil │ 10,1549│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 199 │ arabil │ 7,2159│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 202 │ arabil │ 5,4552│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 146 │ 204 │ arabil │ 4,8023│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 207 │ arabil │ 6,1930│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 209 │ arabil │ 0,6915│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 211 │ arabil │ 1,9842│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 213 │ arabil │ 1,0602│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 215 │ arabil │ 3,7827│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 219 │ arabil │ 11,6585│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 223 │ arabil │ 14,0998│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/1 │ 301 │ arabil │ 14,5760│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/2 │ 304 │ arabil │ 9,0796│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/3 │ 308 │ arabil │ 12,6123│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/4 │ 310 │ arabil │ 3,1243│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 311/1 │ arabil │ 8,7534│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 311/2 │ arabil │ 4,4723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 317 │ arabil │ 44,1273│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 317/1 │ arabil │ 19,3508│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/4 │ 318 │ arabil │ 7,0455│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/2 │ 320 │ arabil │ 14,6810│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/3 │ 321 │ arabil │ 9,7238│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/4 │ 322 │ arabil │ 3,5930│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/5 │ 324 │ arabil │ 29,6045│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/5 │ 329 │ arabil │ 2,5337│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/5 │ 330 │ arabil │ 2,2794│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/6 │ 332 │ arabil │ 15,8587│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/7 │ 334 │ arabil │ 15,7472│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/8 │ 337 │ arabil │ 29,4307│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/8 │ 337/3 │ arabil │ 10,3070│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/9 │ 339 │ arabil │ 16,1262│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/10│ 342 │ arabil │ 16,0705│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/11│ 354 │ arabil │ 0,6166│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/11│ 354/1 │ arabil │ 12,0889│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/11│ 355 │ arabil │ 1,7060│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/11│ 356 │ arabil │ 1,5107│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/12│ 357 │ arabil │ 17,5383│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/13│ 360 │ arabil │ 10,6786│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/14│ 362 │ arabil │ 10,2194│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/15│ 363 │ arabil │ 35,8411│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/16│ 364 │ arabil │ 12,8453│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/17│ 366 │ arabil │ 10,4102│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/18│ 368 │ arabil │ 7,8736│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/19│ 370 │ arabil │ 1,9785│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/20│ 372 │ arabil │ 5,9153│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 165/6 │ 564/1 │ arabil │ 2,5347│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 169 │ 557 │ arabil │ 68,5430│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 169/1 │ 551 │ arabil │ 49,9853│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 170 │ 562 │ arabil │ 54,8929│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 170/1 │ 564 │ arabil │ 73,5522│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 171 │ 567 │ arabil │ 40,7282│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 171/1 │ 569 │ arabil │ 31,6650│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 173/1 │ 576 │ arabil │ 61,8988│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 174 │ 578 │ arabil │ 60,2282│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 185 │ 606 │ arabil │ 1,4968│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 164/1 │ 44/1 │ arabil │ 3,6633│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 336 │ arabil │ 25,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │Spaţiu de│ │ │ │
   │ │izolare │ │ │ │
   │ │aflat în │ │ │ │
   │ │pădurile │ │ │ │
   │ │Lizica, │ │ │ │
   │ │Tămădu- │ │ │ │
   │ │ianca şi │ │ │ │
   │ │Odaia │ │ │ │
   │ │Manciului│ │ arabil │ 54,5840│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 1.406,4426│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 467 │ 3428 │ arabil │ 25,3900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3447 │ arabil │ 15,3335│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3451 │ arabil │ 4,9763│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3459 │ arabil │ 7,5645│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3581 │ arabil │ 80,7529│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3586 │ arabil │ 6,8398│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 473 │3588-3590│ arabil │ 4,6656│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3752 │ arabil │ 22,9312│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3810 │ arabil │ 54,8231│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 476 │ 3861 │ arabil │ 39,9499│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 477 │ 3870 │ arabil │ 6,0444│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3975 │ arabil │ 12,1658│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 281,4370│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ ARABIL │ 1.687,8796│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 112 │ 19/1 │ păşune │ 1,2279│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 124 │ 85/3 │ păşune │ 0,0715│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 1,2994│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ AGRICOL │ 1.689,1790│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 467 │ 3429 │ canal, diguleţ │ 0,2226│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3460 │ canal, diguleţ │ 0,1849│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3485 │ canal, diguleţ │ 0,0514│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3504/1│ canal, diguleţ │ 0,4334│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3504/2│ canal, diguleţ │ 0,7592│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3528 │ canal, diguleţ │ 0,0441│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3528/1│ canal, diguleţ │ 0,2429│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3528/2│ canal, diguleţ │ 0,2388│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3751 │ canal, diguleţ │ 0,3608│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3587/1│ canal, diguleţ │ 0,5514│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3587/2│ canal, diguleţ │ 0,0379│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3465/1│ canal, diguleţ │ 0,2649│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3465/2│ canal, diguleţ │ 0,2909│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3625 │ canal, diguleţ │ 0,7240│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3600/1│ canal, diguleţ │ 0,4726│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3600/2│ canal, diguleţ │ 0,4718│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3651 │ canal, diguleţ │ 0,5987│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3650/1│ canal, diguleţ │ 0,0288│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3671 │ canal, diguleţ │ 0,3515│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3697 │ canal, diguleţ │ 0,3354│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3708 │ canal, diguleţ │ 0,2365│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3708/1│ canal, diguleţ │ 0,2731│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3726 │ canal, diguleţ │ 0,3219│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3736 │ canal, diguleţ │ 0,2451│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3911 │ canal, diguleţ │ 1,2252│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3757 │ canal, diguleţ │ 2,1310│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3757/1│ canal, diguleţ │ 1,1278│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3778 │ canal, diguleţ │ 0,0601│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3912 │ canal, diguleţ │ 0,7300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3931 │ canal, diguleţ │ 0,5429│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3931/1│ canal, diguleţ │ 0,5103│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3950 │ canal, diguleţ │ 0,6841│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3950/1│ canal, diguleţ │ 0,5587│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3909 │ canal, diguleţ │ 0,3558│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3970 │ canal, diguleţ │ 0,0720│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3898 │ canal, diguleţ │ 1,1536│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3898/1│ canal, diguleţ │ 0,5551│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3402/1│ canal, diguleţ │ 0,1788│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3403 │ canal, diguleţ │ 0,0548│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3406 │ canal, diguleţ │ 0,0346│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3408 │ canal, diguleţ │ 0,1425│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3409 │ canal, diguleţ │ 0,0266│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3411 │ canal, diguleţ │ 0,0758│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3412 │ canal, diguleţ │ 0,0717│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3414 │ canal, diguleţ │ 0,0367│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3418 │ canal, diguleţ │ 0,0396│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3419 │ canal, diguleţ │ 0,0428│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3421 │ canal, diguleţ │ 0,0783│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3423 │ canal, diguleţ │ 0,0613│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3424/1│ canal, diguleţ │ 0,0511│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3426 │ canal, diguleţ │ 0,0533│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3428/1│ canal, diguleţ │ 0,1124│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3428/4│ canal, diguleţ │ 0,0022│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3428/5│ canal, diguleţ │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3428/7│ canal, diguleţ │ 0,1330│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3430 │ canal, diguleţ │ 0,3364│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3432 │ canal, diguleţ │ 0,3535│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3432/1│ canal, diguleţ │ 0,1480│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3434 │ canal, diguleţ │ 0,0963│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3436 │ canal, diguleţ │ 0,0528│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3437/1│ canal, diguleţ │ 0,3009│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3438 │ canal, diguleţ │ 0,0479│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3440 │ canal, diguleţ │ 0,0514│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3440/3│ canal, diguleţ │ 0,0306│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3442/1│ canal, diguleţ │ 0,0402│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3445 │ canal, diguleţ │ 0,0172│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3446/1│ canal, diguleţ │ 0,2051│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3446/2│ canal, diguleţ │ 0,0255│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3446/3│ canal, diguleţ │ 0,0766│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3447/1│ canal, diguleţ │ 0,0414│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 468 │ 3447/2│ canal, diguleţ │ 0,0597│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3449/1│ canal, diguleţ │ 0,0431│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3449/2│ canal, diguleţ │ 0,1858│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3450 │ canal, diguleţ │ 0,0586│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3451/1│ canal, diguleţ │ 0,1078│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3451/2│ canal, diguleţ │ 0,0677│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3453/1│ canal, diguleţ │ 0,0608│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3454 │ canal, diguleţ │ 0,0423│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3456 │ canal, diguleţ │ 0,0408│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3458 │ canal, diguleţ │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3463 │ canal, diguleţ │ 0,0552│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3466 │ canal, diguleţ │ 0,0568│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3467/1│ canal, diguleţ │ 0,0614│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3470 │ canal, diguleţ │ 0,0792│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3472 │ canal, diguleţ │ 0,0682│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3474 │ canal, diguleţ │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3476 │ canal, diguleţ │ 0,0955│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3477 │ canal, diguleţ │ 0,0418│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3479 │ canal, diguleţ │ 0,0670│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3481 │ canal, diguleţ │ 0,0659│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3483 │ canal, diguleţ │ 0,0525│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3487 │ canal, diguleţ │ 0,0324│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3489 │ canal, diguleţ │ 0,0324│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3491 │ canal, diguleţ │ 0,0261│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3493 │ canal, diguleţ │ 0,0363│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3495 │ canal, diguleţ │ 0,0273│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3496/1│ canal, diguleţ │ 0,0433│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3496/3│ canal, diguleţ │ 0,0816│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3497 │ canal, diguleţ │ 0,0278│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3499 │ canal, diguleţ │ 0,0317│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3501 │ canal, diguleţ │ 0,0290│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3503 │ canal, diguleţ │ 0,0496│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3506/1│ canal, diguleţ │ 0,0625│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3507 │ canal, diguleţ │ 0,0554│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3509 │ canal, diguleţ │ 0,0486│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3511 │ canal, diguleţ │ 0,0493│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3513 │ canal, diguleţ │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3516 │ canal, diguleţ │ 0,1120│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3518 │ canal, diguleţ │ 0,0449│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3519 │ canal, diguleţ │ 0,0396│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3521 │ canal, diguleţ │ 0,0474│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3522 │ canal, diguleţ │ 0,0435│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3524 │ canal, diguleţ │ 0,0436│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3526/1│ canal, diguleţ │ 0,0438│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3530 │ canal, diguleţ │ 0,0445│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3533 │ canal, diguleţ │ 0,0472│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3535 │ canal, diguleţ │ 0,0475│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 471 │ 3537 │ canal, diguleţ │ 0,0476│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3539 │ canal, diguleţ │ 0,0477│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3541 │ canal, diguleţ │ 0,0477│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3543 │ canal, diguleţ │ 0,0549│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3570 │ canal, diguleţ │ 0,2682│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3570/1│ canal, diguleţ │ 0,3606│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3583 │ canal, diguleţ │ 0,0711│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3585 │ canal, diguleţ │ 0,0499│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3607 │ canal, diguleţ │ 0,0387│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3609 │ canal, diguleţ │ 0,0334│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3611 │ canal, diguleţ │ 0,0314│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3613 │ canal, diguleţ │ 0,0289│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3615 │ canal, diguleţ │ 0,0425│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3617 │ canal, diguleţ │ 0,0516│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3619 │ canal, diguleţ │ 0,0452│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3621 │ canal, diguleţ │ 0,0341│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3623 │ canal, diguleţ │ 0,0290│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3626 │ canal, diguleţ │ 0,5922│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3627 │ canal, diguleţ │ 0,0380│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3629 │ canal, diguleţ │ 0,0535│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3631 │ canal, diguleţ │ 0,0580│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3633 │ canal, diguleţ │ 0,0675│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3635 │ canal, diguleţ │ 0,0535│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3637 │ canal, diguleţ │ 0,0565│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3696 │ canal, diguleţ │ 0,0587│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3640/1│ canal, diguleţ │ 0,0369│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3641/1│ canal, diguleţ │ 0,0501│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3642/1│ canal, diguleţ │ 0,0454│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3643 │ canal, diguleţ │ 0,8249│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3645 │ canal, diguleţ │ 0,5290│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3645/1│ canal, diguleţ │ 0,8918│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3646/1│ canal, diguleţ │ 0,0585│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3647/1│ canal, diguleţ │ 0,0446│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3647/2│ canal, diguleţ │ 0,4296│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3648/1│ canal, diguleţ │ 0,0542│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3649/1│ canal, diguleţ │ 0,0533│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3652/1│ canal, diguleţ │ 0,0444│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3654 │ canal, diguleţ │ 0,0333│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3656 │ canal, diguleţ │ 0,0412│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3658 │ canal, diguleţ │ 0,0325│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3660 │ canal, diguleţ │ 0,0385│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3662 │ canal, diguleţ │ 0,0472│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3664 │ canal, diguleţ │ 0,0347│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3666 │ canal, diguleţ │ 0,0434│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3668 │ canal, diguleţ │ 0,0393│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3672 │ canal, diguleţ │ 0,3287│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3674 │ canal, diguleţ │ 0,0315│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3675 │ canal, diguleţ │ 0,0392│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3677 │ canal, diguleţ │ 0,0408│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3679 │ canal, diguleţ │ 0,0317│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3681 │ canal, diguleţ │ 0,0488│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3683 │ canal, diguleţ │ 0,0418│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3685 │ canal, diguleţ │ 0,0886│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3687 │ canal, diguleţ │ 0,0762│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3689 │ canal, diguleţ │ 0,0487│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3691/1│ canal, diguleţ │ 0,0191│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3692 │ canal, diguleţ │ 0,4089│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3694 │ canal, diguleţ │ 0,0379│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3696 │ canal, diguleţ │ 0,0362│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3699 │ canal, diguleţ │ 0,0332│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3701 │ canal, diguleţ │ 0,0350│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3703 │ canal, diguleţ │ 0,0388│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3705 │ canal, diguleţ │ 0,0394│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3707 │ canal, diguleţ │ 0,0369│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3711/1│ canal, diguleţ │ 0,0250│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3712 │ canal, diguleţ │ 0,0498│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3714 │ canal, diguleţ │ 0,0498│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3716 │ canal, diguleţ │ 0,0317│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3718 │ canal, diguleţ │ 0,0367│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3720 │ canal, diguleţ │ 0,0462│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3722 │ canal, diguleţ │ 0,0421│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3723/1│ canal, diguleţ │ 0,0227│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3724 │ canal, diguleţ │ 0,3589│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3728 │ canal, diguleţ │ 0,0237│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3730 │ canal, diguleţ │ 0,0311│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3732 │ canal, diguleţ │ 0,0270│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3734 │ canal, diguleţ │ 0,0354│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3737/1│ canal, diguleţ │ 0,1240│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3738 │ canal, diguleţ │ 0,0659│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3740 │ canal, diguleţ │ 0,0497│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3742 │ canal, diguleţ │ 0,0379│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3745 │ canal, diguleţ │ 0,0361│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3747 │ canal, diguleţ │ 0,0288│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3749 │ canal, diguleţ │ 0,0261│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3752 │ canal, diguleţ │ 0,5810│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3762 │ canal, diguleţ │ 0,0604│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3764 │ canal, diguleţ │ 0,0603│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3766 │ canal, diguleţ │ 0,0603│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3768 │ canal, diguleţ │ 0,0603│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3770 │ canal, diguleţ │ 0,0643│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3772 │ canal, diguleţ │ 0,0628│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3774 │ canal, diguleţ │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3776 │ canal, diguleţ │ 0,0601│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3780 │ canal, diguleţ │ 0,0601│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3782 │ canal, diguleţ │ 0,4122│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3783/1│ canal, diguleţ │ 0,0601│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3785 │ canal, diguleţ │ 0,0607│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3787/1│ canal, diguleţ │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3788 │ canal, diguleţ │ 0,0656│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3790 │ canal, diguleţ │ 0,0650│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3792 │ canal, diguleţ │ 0,0644│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3794 │ canal, diguleţ │ 0,0638│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3795 │ canal, diguleţ │ 0,3558│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3796 │ canal, diguleţ │ 0,3566│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3797 │ canal, diguleţ │ 0,0924│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3799 │ canal, diguleţ │ 0,0632│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3802 │ canal, diguleţ │ 0,0650│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3804 │ canal, diguleţ │ 0,0644│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3805/1│ canal, diguleţ │ 0,0618│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3806/1│ canal, diguleţ │ 0,0606│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3807/1│ canal, diguleţ │ 0,0603│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3808/1│ canal, diguleţ │ 0,0597│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3810 │ canal, diguleţ │ 0,4208│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3811 │ canal, diguleţ │ 0,4209│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3814 │ canal, diguleţ │ 1,0921│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3901 │ canal, diguleţ │ 0,0668│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3903 │ canal, diguleţ │ 0,0706│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3904 │ canal, diguleţ │ 0,0420│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3906 │ canal, diguleţ │ 0,0743│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3907/1│ canal, diguleţ │ 0,2509│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3907/2│ canal, diguleţ │ 0,9809│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3908 │ canal, diguleţ │ 0,0699│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3915 │ canal, diguleţ │ 0,0690│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3917 │ canal, diguleţ │ 0,0740│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3919 │ canal, diguleţ │ 0,0706│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3921 │ canal, diguleţ │ 0,0710│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3923 │ canal, diguleţ │ 0,0709│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3925 │ canal, diguleţ │ 0,0711│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3927 │ canal, diguleţ │ 0,0739│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3929 │ canal, diguleţ │ 0,0687│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3932 │ canal, diguleţ │ 0,0740│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3934 │ canal, diguleţ │ 0,0721│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3936 │ canal, diguleţ │ 0,0718│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3938 │ canal, diguleţ │ 0,0714│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3940 │ canal, diguleţ │ 0,0723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3942 │ canal, diguleţ │ 0,0739│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3943/2│ canal, diguleţ │ 0,0199│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3943/3│ canal, diguleţ │ 0,4513│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3944 │ canal, diguleţ │ 0,0677│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3945/1│ canal, diguleţ │ 0,0746│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3945/3│ canal, diguleţ │ 0,0749│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 478 │ 3946/1│ canal, diguleţ │ 0,0726│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3947/1│ canal, diguleţ │ 0,0718│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3948/1│ canal, diguleţ │ 0,0723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3951/1│ canal, diguleţ │ 0,0737│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3951/3│ canal, diguleţ │ 0,0153│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3951/4│ canal, diguleţ │ 0,3468│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3967/1│ canal, diguleţ │ 0,0719│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3969 │ canal, diguleţ │ 0,3222│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3971/1│ canal, diguleţ │ 0,0704│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3972/1│ canal, diguleţ │ 0,0586│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3973/1│ canal, diguleţ │ 0,0689│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3975/1│ canal, diguleţ │ 0,0780│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3976/1│ canal, diguleţ │ 1,1223│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ canale │ 42,1774│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 468 │ 3444 │ canal, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   │ │ │ │ hidrotehnice │ │
   │ │ │ │ (hcn) │ 0,0355│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 469 │ 3400 │ hcn │ 2,1757│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 470 │ 3452 │ hcn │ 0,1864│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3468 │ hcn │ 0,8041│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3504 │ hcn │ 0,0762│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3505 │ hcn │ 1,1440│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 471 │ 3527 │ hcn │ 0,3330│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 427 │ 3013 │ hcn │ 0,4996│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3592/1│ hcn │ 0,8991│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3600 │ hcn │ 0,9293│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3644 │ hcn │ 0,7155│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3650/2│ hcn │ 1,1031│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3670 │ hcn │ 0,5183│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3690 │ hcn │ 1,3409│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3709 │ hcn │ 0,8067│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3725 │ hcn │ 0,8585│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3744 │ hcn │ 0,3524│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3910 │ hcn │ 1,3524│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3813 │ hcn │ 2,2101│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3801 │ hcn │ 0,3654│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3755 │ hcn │ 0,1723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3913 │ hcn │ 0,6245│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3960 │ hcn │ 0,3547│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3949 │ hcn │ 0,5940│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 478 │ 3966 │ hcn │ 0,3789│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3968 │ hcn │ 0,0719│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3977 │ hcn │ 5,2063│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3405 │ hcn │ 0,0348│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3416 │ hcn │ 0,3492│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3428/2│ hcn │ 0,0301│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 467 │ 3431 │ hcn │ 0,3933│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3433 │ hcn │ 0,0723│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 468 │ 3446/4│ hcn │ 0,1511│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 474 │ 3753 │ hcn │ 1,5507│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3759 │ hcn │ 1,5288│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3784 │ hcn │ 0,3637│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3786 │ hcn │ 0,2833│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3897 │ hcn │ 1,4223│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ hcn │ 30,2884│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 139/1 │ 140 │ drum │ 0,8350│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/1 │ 141 │ drum │ 0,1427│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 143 │ drum │ 0,4102│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 151 │ drum │ 0,2037│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 153 │ drum │ 0,9551│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 142 │ 161 │ drum │ 0,4102│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/1 │ 164/1 │ drum │ 0,0593│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 165 │ drum │ 0,4484│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 167 │ drum │ 0,1510│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/2 │ 169 │ drum │ 0,4588│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 144 │ 173 │ drum │ 0,1241│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 176 │ drum │ 0,1417│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 176/1 │ drum │ 0,1750│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 180 │ drum │ 0,3467│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 188 │ drum │ 0,2178│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 190 │ drum │ 0,2295│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 193 │ drum │ 0,2253│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 197 │ drum │ 0,2002│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 201 │ drum │ 0,0555│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 202/1 │ drum │ 0,1907│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 206 │ drum │ 0,5121│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 216 │ drum │ 0,0517│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 217 │ drum │ 0,0516│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 218 │ drum │ 0,0516│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 221 │ drum │ 0,0639│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/1 │ 300 │ drum │ 0,5186│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/1 │ 302 │ drum │ 0,3832│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/1 │ 303 │ drum │ 0,0451│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/2 │ 305 │ drum │ 0,0523│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/2 │ 306 │ drum │ 0,3823│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/2 │ 307 │ drum │ 0,1086│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 312 │ drum │ 0,1659│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 313 │ drum │ 0,5324│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 315 │ drum │ 0,2107│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 316 │ drum │ 0,2994│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/4 │ 323 │ drum │ 0,1719│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/5 │ 325 │ drum │ 0,6462│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/5 │ 331 │ drum │ 0,1585│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/7 │ 335 │ drum │ 0,1610│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/7 │ 336 │ drum │ 0,1782│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 155/8 │ 338 │ drum │ 0,2206│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/9 │ 340 │ drum │ 0,1475│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/9 │ 341 │ drum │ 1,2950│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/10│ 343 │ drum │ 0,8799│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/12│ 359 │ drum │ 0,4472│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/12│ 361 │ drum │ 0,3313│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 168 │ 556 │ drum │ 0,6487│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 169 │ 558 │ drum │ 0,2992│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 169/1 │ 560 │ drum │ 0,2773│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 170 │ 563 │ drum │ 0,3110│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 170/1 │ 565 │ drum │ 0,4086│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 170/1 │ 566 │ drum │ 0,2861│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 171 │ 568 │ drum │ 0,2440│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 171/2 │ 570 │ drum │ 0,1429│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 173 │ 572 │ drum │ 0,2859│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 173/1 │ 575 │ drum │ 0,4573│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 173/1 │ 577 │ drum │ 0,3050│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 174 │ 579 │ drum │ 0,3045│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 175 │ 584 │ drum │ 1,1020│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │drumuri │ │
   │ │exploatare │ 19,1201│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 470 │ 3401 │ drum │ 0,8195│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3587 │ drum │ 0,4120│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 472 │ 3465 │ drum │ 1,5015│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 475 │ 3754 │ drum │ 1,2879│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 479 │ 3976 │ drum │ 0,4281│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 4,4490│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ DRUMURI │ │
   │ │ EXPLOATARE │ 23,5691│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 127 │ 102/2 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,8580│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 145 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 1,6937│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 142 │ 159/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 12,0916│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143/1 │ 163/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 37,3405│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 187 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,3709│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 189 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,3046│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 198 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,0084│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 203 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 1,0405│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/4 │ 309 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,2749│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 154/5 │ 314 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,5641│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 155/8 │ 337/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,3773│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 54,9245│
   │─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Chirnogi │ 470 │ 3395/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,3175│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi │ │
   │ │ construcţii │ 0,3175│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ CURŢI, │ │
   │ │ CONSTRUCŢII │ 55,2420│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Fundulea │ 139/2 │ 147 │ neproductiv │ 2,1364│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 139/2 │ 148 │ neproductiv │ 2,0534│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ neproductiv │ 4,1898│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ NEAGRICOL │ 155,4667│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total oraş Fundulea │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 1.485,9764│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total comuna Chirnogi │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 358,6693│
   ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL GENERAL │ 1.844,6457*)│
   └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

  ----- Notă *) Suprafaţa înregistrata la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 112624.


  Anexa 1.2
  Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din
  domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului
  Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în
  Horticultură - Ştefăneşti, judeţul Argeş, indispensabile
  activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare şi multiplicării
  materialului biologic
   ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
   │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1656 │ arabil │ 4,97│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 4,97│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 741 │ păşune │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 744 │ păşune │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 760 │ păşune │ 0,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 674 │ păşune │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 827 │ păşune │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 806 │ păşune │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 788 │ păşune │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 799 │ păşune │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 736 │ păşune │ 0,13│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 1,13│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 9 │ 1291 │ păşune │ 0,10│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 0,10│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Topoloveni │ 16 │ 480 │ păşune │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 485/A │ păşune │ 1,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 18 │ 585 │ păşune │ 1,58│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 2,83│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Lunca Corbului│ │ 857 │ păşune │ 12,00│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 12,00│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ PĂŞUNE │ 16,06│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1625 │ viţă-de-vie │ │
   │ │ │ │ nobilă (vie) │ 2,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1629 │ vie │ 1,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1631 │ vie │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 1/1 │ vie │ 1,74│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 719/1 │ vie │ 2,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 719/2 │ vie │ 1,73│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 719/3 │ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 719/4 │ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 723 │ vie │ 0,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 727 │ vie │ 1,83│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 721 │ vie │ 0,22│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 730 │ vie │ 0,28│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 733 │ vie │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 735 │ vie │ 0,35│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 738 │ vie │ 0,33│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 745 │ vie │ 0,85│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 728 │ vie │ 0,46│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 749 │ vie │ 0,65│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 752 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 757 │ vie │ 1,58│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 756 │ vie │ 0,97│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 754 │ vie │ 0,62│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 773 │ vie │ 0,95│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 762 │ vie │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 763 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 764 │ vie │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 765 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 768 │ vie │ 0,27│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 769 │ vie │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 675 │ vie │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 850 │ vie │ 0,37│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 785 │ vie │ 0,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 783 │ vie │ 0,85│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 779 │ vie │ 0,36│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 781 │ vie │ 0,47│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 777 │ vie │ 2,41│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 826/A │ vie │ 1,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 815 │ vie │ 2,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 817 │ vie │ 0,96│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 819 │ vie │ 1,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 809 │ vie │ 1,76│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 807 │ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 800 │ vie │ 2,26│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 801 │ vie │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 803 │ vie │ 0,61│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 804 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 786 │ vie │ 1,57│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 792 │ vie │ 0,52│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 795 │ vie │ 0,43│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 797 │ vie │ 0,68│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 912 │ vie │ 1,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 910 │ vie │ 0,37│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 907 │ vie │ 1,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 901 │ vie │ 0,41│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 668 │ vie │ 3,48│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 670 │ vie │ 4,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 612 │ vie │ 0,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 14 │ 611 │ vie │ 0,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 610 │ vie │ 0,85│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 605 │ vie │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 602 │ vie │ 0,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 601 │ vie │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 600 │ vie │ 0,76│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 14 │ 591 │ vie │ 0,64│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 587 │ vie │ 0,86│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 585 │ vie │ 0,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 568 │ vie │ 0,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 566 │ vie │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 564 │ vie │ 0,13│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 562 │ vie │ 0,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 560 │ vie │ 0,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 558 │ vie │ 0,21│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 555 │ vie │ 0,41│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 553 │ vie │ 0,21│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 549 │ vie │ 0,45│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 547 │ vie │ 0,29│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 546 │ vie │ 0,85│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 544 │ vie │ 0,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 515 │ vie │ 0,98│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 516 │ vie │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 517 │ vie │ 1,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 513 │ vie │ 1,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 520 │ vie │ 1,84│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 523 │ vie │ 1,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 526 │ vie │ 1,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 527 │ vie │ 0,93│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 521 │ vie │ 0,32│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 70,54│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 14 │ 1438/A│ vie │ 0,24│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1436 │ vie │ 2,74│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1435 │ vie │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1429 │ vie │ 1,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1427 │ vie │ 2,27│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1410 │ vie │ 0,58│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1411 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1412 │ vie │ 0,43│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1416 │ vie │ 0,79│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1420 │ vie │ 0,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1414 │ vie │ 0,75│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1422 │ vie │ 0,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1423 │ vie │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1424 │ vie │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 1381 │ vie │ 0,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1383 │ vie │ 1,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1385 │ vie │ 2,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1386 │ vie │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1387 │ vie │ 2,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1354 │ vie │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1355 │ vie │ 0,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1372 │ vie │ 3,47│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 12 │ 1368 │ vie │ 0,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ │ 1359 │ vie │ 1,31│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1371 │ vie │ 1,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1353 │ vie │ 0,33│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1351 │ vie │ 1,35│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1338 │ vie │ 4,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1357 │ vie │ 1,35│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1361 │ vie │ 0,89│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1363 │ vie │ 0,47│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1365 │ vie │ 0,93│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1367 │ vie │ 0,51│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1324 │ vie │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1328 │ vie │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1336 │ vie │ 1,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1092/1│ vie │ 0,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1335 │ vie │ 0,37│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1333 │ vie │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1329 │ vie │ 0,57│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1342/A│ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1340/A│ vie │ 0,86│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1218 │ vie │ 0,68│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1220 │ vie │ 0,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1223 │ vie │ 1,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1227 │ vie │ 1,55│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1231 │ vie │ 1,76│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1226/1│ vie │ 0,75│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1237 │ vie │ 0,96│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1239 │ vie │ 4,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1235 │ vie │ 1,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1233 │ vie │ 0,95│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1241 │ vie │ 1,34│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1242 │ vie │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 1217 │ vie │ 3,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1211 │ vie │ 1,23│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1213 │ vie │ 0,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1215 │ vie │ 0,65│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1210 │ vie │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1209 │ vie │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1207 │ vie │ 0,60│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1205 │ vie │ 1,14│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1204 │ vie │ 1,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1202 │ vie │ 0,55│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1199 │ vie │ 0,42│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1196 │ vie │ 0,75│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1198 │ vie │ 1,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1165 │ vie │ 1,95│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1164 │ vie │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1139 │ vie │ 0,68│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1151 │ vie │ 0,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ │ 1135/A│ vie │ 0,60│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1133 │ vie │ 0,96│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1137 │ vie │ 0,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1163 │ vie │ 2,34│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1168 │ vie │ 1,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1161 │ vie │ 4,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1166 │ vie │ 1,89│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1131 │ vie │ 1,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1158 │ vie │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1159 │ vie │ 0,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 941 │ vie │ 1,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 939/1 │ vie │ 2,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 937/1 │ vie │ 1,62│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 9 │ 935/1 │ vie │ 3,18│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 933 │ vie │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 936 │ vie │ 1,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 938 │ vie │ 0,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 940 │ vie │ 0,33│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1141 │ vie │ 0,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1143 │ vie │ 0,59│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1267/A│ vie │ 0,73│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1292 │ vie │ 0,80│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1296 │ vie │ 0,75│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1297 │ vie │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1291/1│ vie │ 1,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1305 │ vie │ 0,62│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1306 │ vie │ 0,35│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1279 │ vie │ 1,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1298 │ vie │ 1,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 16 │ 1304 │ vie │ 0,87│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1307 │ vie │ 0,88│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1319 │ vie │ 0,77│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1317 │ vie │ 0,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1315 │ vie │ 0,23│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1294 │ vie │ 0,42│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1295 │ vie │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 53/1 │ vie │ 2,54│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2467 │ vie │ 0,27│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2469 │ vie │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2468/A│ vie │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2466/A│ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2465/A│ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2463/A│ vie │ 3,14│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2464/A│ vie │ 11,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2466 │ vie │ 6,32│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2478 │ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2446/1│ vie │ 1,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2445 │ vie │ 0,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ │ 2442 │ vie │ 0,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2440 │ vie │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2439/A│ vie │ 0,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2437 │ vie │ 1,96│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2436 │ vie │ 0,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2447 │ vie │ 0,45│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2448 │ vie │ 1,52│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2449 │ vie │ 0,64│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2450 │ vie │ 0,34│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2451 │ vie │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2452 │ vie │ 0,43│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2453 │ vie │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2454/A│ vie │ 3,92│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2488 │ vie │ 1,45│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2483 │ vie │ 0,53│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 148,38│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Topoloveni │ 16 │ 482/A │ vie │ 0,75│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 460/A │ vie │ 20,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 18 │ 585/1 │ vie │ 1,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 587 │ vie │ 0,71│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 588 │ vie │ 4,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 588/1 │ vie │ 5,41│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 32,89│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Lunca Corbului│ 39 │ 852 │ vie │ 28,31│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 845 │ vie │ 20,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 854 │ vie │ 1,00│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 49,31│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Leordeni │ 1 │ 48 │ vie │ 1,37│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 47 │ vie │ 5,00│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 49 │ vie │ 5,73│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 51 │ vie │ 4,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 52 │ vie │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 10 │ vie │ 0,85│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 19 │ vie │ 4,91│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 18 │ vie │ 0,52│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 42 │ vie │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 45 │ vie │ 1,55│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 46 │ vie │ 4,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 13/1 │ vie │ 7,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 6/1 │ vie │ 9,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 6 │ vie │ 1,73│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 8 │ vie │ 0,35│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 48,20│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ VIE │ 349,32│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ AGRICOL │ 370,35│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1627 │ ape, bălţi │ 0,61│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ ape, bălţi │ 0,61│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 740 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,70│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 747 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 750 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,65│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 753 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 776 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 775 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,13│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 766 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 672 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,33│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 793 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 14 │ 667 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,21│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 2,92│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 14 │ 1409 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 1,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1415 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,66│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1419 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1426 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,58│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 1389 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,25│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 12 │ 1322 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 5,82│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1326 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,32│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 9,41│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │
   │ │ FORESTIERĂ │ 12,33│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1655 │ drum │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1626 │ drum │ 0,26│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 725 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 726 │ drum │ 0,31│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 724 │ drum │ 0,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 722 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 731 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 734 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 737 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 739 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 742 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 743 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 729 │ drum │ 0,28│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 748 │ drum │ 0,45│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 751 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 758 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 755 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 759 │ drum │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 774 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 761 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 767 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 673 │ drum │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 784 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 782 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 825 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 849 │ drum │ 0,18│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 780 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 824 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 816 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 818 │ drum │ 0,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 810 │ drum │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 811 │ drum │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 808 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 805 │ drum │ 0,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 798 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 802 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 787 │ drum │ 0,13│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 789 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 790 │ drum │ 0,76│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 791 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 794 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 796 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 911 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 908 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 909 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 669 │ drum │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 666 │ drum │ 0,35│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 609 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 604 │ drum │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 599 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 590 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 567 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 563 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 561 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 559 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 557 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 554 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 548 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 543 │ drum │ 0,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 545 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 518 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 519 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 522 │ drum │ 0,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 28 │ 525 │ drum │ 0,10│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 6,17│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 14 │ 1407/A│ drum │ 0,91│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1437 │ drum │ 0,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1428 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1425 │ drum │ 0,36│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1413 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1415/1│ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1417 │ drum │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1418 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1421 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 1382 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1384 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 12 │ 1370 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1374 │ drum │ 0,18│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1352 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 12 │ 1358 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1360 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1362 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1364 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1366 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1323 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1325 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1332 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1334 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ │ 1331 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1330 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1341/A│ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1339/A│ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1337 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 1219 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1221 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1222 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1224 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1225 │ drum │ 0,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1232 │ drum │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1226 │ drum │ 0,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1236 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1234 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1240 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1212 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1214 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1208 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1206 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1203 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1201 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1200 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1132 │ drum │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1157 │ drum │ 0,32│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1167 │ drum │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1162 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1160 │ drum │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1129 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 943 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 940/1 │ drum │ 0,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 938/1 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 936/1 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 9 │ 934 │ drum │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 932 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 935 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 937 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 939 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 9 │ 1293/A│ drum │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1259 │ drum │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1280 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1296/1│ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1305/1│ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1297/1│ drum │ 0,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1276/A│ drum │ 0,14│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1320 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1318 │ drum │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1316 │ drum │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1278/1│ drum │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ │ 1298/1│ drum │ 0,08│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1304/1│ drum │ 0,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1278/1│ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 30 │ 2438 │ drum │ 1,54│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2489 │ drum │ 0,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 2487 │ drum │ 0,05│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 8,23│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Lunca Corbului│ 39 │ 855 │ drum │ 1,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 856 │ drum │ 0,70│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 2,00│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Leordeni │ 1 │ 1168/1│ drum │ 0,76│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 51/1 │ drum │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 52/1 │ drum │ 0,41│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 50 │ drum │ 0,54│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 1,88│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ DRUMURI │ │
   │ │ EXPLOATARE │ 18,28│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ │ 1653 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 4,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 1630 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 1 │ │ │
   │ │ │ (Comb) │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 7,74│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 828 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 820 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,66│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 12,70│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 11 │ 942 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 1,94│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ │ 53/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,50│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 2,44│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Topoloveni │ 16 │ 510, │ │ │
   │ │ │ 478 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,59│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 0,59│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Lunca Corbului│ 42 │ 916, │ │ │
   │ │ │ 917, │ curţi, │ │
   │ │ │ 918 │ construcţii │ 1,00│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 1,00│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Leordeni │ 1 │ 57/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,66│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 0,66│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ CURŢI, │ │
   │ │ CONSTRUCŢII │ 17,39│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1623/A│ neproductiv │ 3,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 18 │ 1305/A│ neproductiv │ 0,56│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ neproductiv │ 3,58│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Călineşti │ 13 │ 1356 │ neproductiv │ 0,20│
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 30 │ 2334/A│ neproductiv │ 0,65│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ neproductiv │ 0,85│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ NEPRODUCTIV │ 4,43│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ NEAGRICOL │ 53,04│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total oraş Ştefăneşti │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 102,62│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total comuna Călineşti │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 169,41│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total oraş Topoloveni │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 36,31│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total comuna │ │ │
   │Lunca Corbului │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 64,31│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total comuna │ │ │
   │Leordeni │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 50,74│
   ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL GENERAL │ 423,39*)│
   └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

  ----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 117074.


  Anexa 1.3
  Datele de identificare a suprafeţelor
  minime de teren, din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Institutului Naţional de
  Cercetare - Dezvoltare pentru Zootehnie - Baloteşti,
  judeţul Ilfov, indispensabile activităţii de
  cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării
  materialului biologic
   ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
   │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Baloteşti │ 123 │ 502/1 │ arabil │ 29,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 124 │ 504/2 │ arabil │ 10,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 124 │ 504/3 │ arabil │ 10,79│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 125 │ 506/1 │ arabil │ 18,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 536/1 │ arabil │ 5,14│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 530 │ arabil │ 1,08 │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 130 │ 538 │ arabil │ 12,60│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 541 │ arabil │ 30,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 542 │ arabil │ 24,93│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 132 │ 548 │ arabil │ 35,78│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 132 │ 548/1 │ arabil │ 7,92│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 186,33│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Mogoşoaia │ 6 │ 46 │ arabil │ 50,33│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 50,33│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ ARABIL │ 236,66│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Baloteşti │ 129 │ 530/1 │ păşune │ 0,23│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 130 │ 539 │ păşune │ 0,39│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 542/1 │ păşune │ 0,50│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 543 │ păşune │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 549 │ păşune │ 0,92│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 2,44│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ AGRICOL │ 239,10│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Baloteşti │ 128 │ 519/1 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,27│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 130 │ 537/1 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 1,72│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 1,99│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Tunari │ 230 │ │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,05│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 0,05│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │
   │ │ FORESTIERĂ │ 2,04│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Baloteşti │ 123 │ 546/2 │ drum │ 0,13│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 124 │ 505/3 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 124 │ 525/1 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 128 │ 522 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 128 │ 518/1 │ drum │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 128 │ 518/2 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 128 │ 518/3 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 128 │ 518/4 │ drum │ 0,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 531 │ drum │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 531/1 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 528+533 │ drum │ 0,17│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 535 │ drum │ 0,06│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 532/1 │ drum │ 0,04│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 525 │ drum │ 0,10│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 505/1 │ drum │ 0,07│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 505/2 │ drum │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 130 │ 539/1 │ drum │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 542/2 │ drum │ 0,29│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 132 │ 548/2 │ drum │ 0,26│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 132 │ 546/1 │ drum │ 0,04│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 2,01│
   ├───────────────────────────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Tunari 230 │ │ drum │ 0,08│
   ├───────────────────────────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 0,08│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ DRUMURI │ │
   │ │ EXPLOATARE │ 2,09│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Baloteşti │ 128 │ 520 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 4,69│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 527+ │ │ │
   │ │ │ 529+ │ │ │
   │ │ │ 532+ │ │ │
   │ │ │ 534+ │ curţi, │ │
   │ │ │ 536 │ construcţii │ 9,29│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 129 │ 530/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 130 │ 539 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,01│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 131 │ 543 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 125 │ 506/1 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,02│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 14,06│
   ├───────────────────────────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Tunari │ 230 │ │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 2,25│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 2,25│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ CURŢI, │ │
   │ │ CONSTRUCŢII │ 16,31│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ NEAGRICOL │ 20,44│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ agricol + │ │
   │comuna Baloteşti │ neagricol │ 206,83│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ │ │
   │comuna Mogoşoaia │ agricol │ 50,33│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ │ │
   │comuna Tunari │ neagricol │ 2,38│
   ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL GENERAL │ 259,54*)│
   └──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┘

  ----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 116919.


  Anexa 1.4
  Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren,
  din domeniul public al statului, aflate în
  administrarea Institutului Naţional de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr -
  Braşov, judeţul Braşov, indispensabile activităţii de
  cercetare- dezvoltare - inovare şi multiplicării
  materialului biologic
   ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
   │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Braşov │ 64 │ 376/1 │ arabil │ 7,54│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 77 │ 469/1 │ arabil │ 10,51│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 78 │ 473 │ arabil │ 22,80│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 78 │ 478/1 │ arabil │ 14,38│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 1028 │ arabil │ 11,16│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 141 │ 1030 │ arabil │ 10,03│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 1076 │ arabil │ 17,99│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 144 │ 1093 │ arabil │ 7,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 1100 │ arabil │ 20,20│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 147 │ 1126 │ arabil │ 19,46│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 147 │ 1133/4 │ arabil │ 12,91│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 148 │ 1133/1 │ arabil │ 3,94│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 149 │ 1133/2 │ arabil │ 1,18│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 151 │ 1151 │ arabil │ 29,56│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 151 │ 1154 │ arabil │ 11,45│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 156 │ 1170 │ arabil │ 16,46│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 157 │ 1173 │ arabil │ 22,75│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 239,62│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ghimbav │ 4 │ 25 │ arabil │ 37,47│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 97/2 │ arabil │ 7,52│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 113/1 │ arabil │ 20,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 113/2 │ arabil │ 34,11│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 118 │ arabil │ 45,97│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 121 │ arabil │ 45,32│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 289 │ arabil │ 47,34│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 291/1 │ arabil │ 73,99│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 97/1*) │ arabil │ 20,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 99/1*) │ arabil │ 27,26│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 17 │ 133*) │ arabil │ 27,33│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 386,93│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Codlea │ 93 │ 1118 │ arabil │ 13,86│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 93 │ 1120 │ arabil │ 18,67│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 94 │ 1123/1 │ arabil │ 13,32│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 94 │ 1123/3 │ arabil │ 36,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 95 │ 1136/1 │ arabil │ 14,83│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 95 │ 1136/3 │ arabil │ 10,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 95 │ 1136/4 │ arabil │ 10,80│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Codlea │ 95 │ 1136/5 │ arabil │ 24,46│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 96 │ 1148/1 │ arabil │ 2,62│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 99 │ 1185 │ arabil │ 22,52│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 167,19│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Săcele │ 135 │ 1748 │ arabil │ 1,83│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 1,83│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul │ │ │ │ │
   │Gheorghieni │ │ 3956 │ arabil │ 6,53│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │(Lăzarea) - │ │ │ │ │
   │judeţul Harghita │ │ 3963 │ arabil │ 2,91│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 9,44│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ ARABIL │ 805,01│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Braşov │ 147 │ 1129 │ păşune │ 6,64│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 150 │ 1142 │ păşune │ 12,06│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ păşune │ 18,70│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ghimbav │ 11 │ 97/3 │ fâneaţă │ 0,33│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 99/2 │ fâneaţă │ 1,51│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 99/4 │ fâneaţă │ 9,28│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 110 │ fâneaţă │ 2,49│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ fâneaţă │ 13,61│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Codlea │ 95 │ 1136/6 │ fâneaţă │ 1,24│
   ├─────────────────────┴─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ │ fâneaţă │ 1,24│
   ├─────────────────────┬─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Săcele │ 135 │ 1749 │ fâneaţă │ 0,94│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ fâneaţă │ 0,94│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ FÂNEAŢA │ 15,79│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ AGRICOL │ 839,50│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Braşov │ 77 │ 469/2 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 149 │ 1133/5 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,22│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 149 │ 1133/7 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,39│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ │
   │ │ (tufăriş) │ 0,66│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Braşov │ 145 │ 1105 │ drum │ 0,90│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 149 │ 1132 │ drum │ 0,15│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 150 │ 1138 │ drum │ 0,86│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 151 │ 1149 │ drum │ 0,91│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 152 │ 1152 │ drum │ 0,22│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 153 │ 1159 │ drum │ 0,44│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 153 │ 1163 │ drum │ 1,52│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 156 │ 1169 │ drum │ 0,21│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 156 │ 1171 │ drum │ 0,30│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 157 │ 1172 │ drum │ 0,13│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 157 │ 1174 │ drum │ 0,21│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 158 │ 1141 │ drum │ 0,44│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 6,29│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Oraş Ghimbav │ 11 │ 99/3 │ drum │ 0,31│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 122 │ drum │ 0,57│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 13 │ 113/3 │ drum │ 0,24│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 14 │ 114 │ drum │ 0,40│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 15 │ 119 │ drum │ 0,47│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 292 │ drum │ 0,19│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 8 │ 76 │ drum │ 0,34│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 96 │ drum │ 0,39│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 11 │ 101 │ drum │ 1,00│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 3,91│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Codlea │ 94 │ 1123/2 │ drum │ 0,12│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 95 │ 1136/2 │ drum │ 0,12│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ drumuri │ │
   │ │ exploatare │ 0,24│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ DRUMURI │ │
   │ │ EXPLOATARE │ 10,44│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Municipiul Braşov │ 143 │ 1077 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,05│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 143 │ 1079 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,16│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 145 │ 1104 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 9,96│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 146 │ 1107 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 7,09│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 147 │ 1127 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 1,72│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 149 │ 1133/3 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,02│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 150 │ 1140 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 8,92│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 150 │ 1144 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 4,93│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 151 │ 1150 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,03│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 32,88│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Săcele │ 135 │ 1747 │ curţi, │ │
   │ │ │ │ construcţii │ 0,44│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ curţi, │ │
   │ │ construcţii │ 0,44│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ CURŢI, │ │
   │ │ CONSTRUCŢII │ 33,32│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ NEAGRICOL │ 44,42│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total municipiul │ agricol + │ │
   │Braşov │ neagricol │ 298,15│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total oraş Ghimbav │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 404,45│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total municipiul │ agricol + │ │
   │Codlea │ neagricol │ 168,67│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total comuna Săcele │ agricol + │ │
   │ │ neagricol │ 3,21│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total municipiul │ agricol │ 9,44│
   │Gheorghieni (Lăzarea) │ │ │
   ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL GENERAL │ 883,92**)│
   └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

  ----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F.105043. Notă **) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F.104651.


  Anexa 2
  Institutele de cercetare-dezvoltare de
  ramură care funcţionează în subordinea
  Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
  "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
  *Font 9*
   ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
   │Nr.│Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare│ Sediul │Suprafaţa minimă │
   │crt│ care se reorganizează ├───────────┬─────────┤de teren, │
   │ │ │Localitatea│ Judeţul │indispensabilă │
   │ │ │ │ │activităţii de │
   │ │ │ │ │cercetare-dezvol- │
   │ │ │ │ │tare-inovare şi │
   │ │ │ │ │multiplicării │
   │ │ │ │ │materialului │
   │ │ │ │ │biologic, │
   │ │ │ │ │aparţinând │
   │ │ │ │ │domeniului public │
   │ │ │ │ │al statului, aflată│
   │ │ │ │ │în administrarea │
   │ │ │ │ │unităţii sau în │
   │ │ │ │ │proprietatea ASAS │
   │ │ │ │ │ - ha - │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 1.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Valea Că- │Prahova │ 394,3756│
   │ │Viticultură şi Vinificaţie-Valea │lugărească │ │ │
   │ │Călugărească │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 2.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Mărăcineni │Argeş │ 314,8902│
   │ │Pomicultură Piteşti-Mărăcineni │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 3.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Vidra │Ilfov │ 307,94│
   │ │Legumicultura şi Floricultură Vidra │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 4.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Bucureşti │- │ 7,6967│
   │ │Industrializarea şi Marketingul │ │ │ │
   │ │Produselor Horticole "Horting" Bucureşti │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 5.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Constanţa │Constanţa│ 1.432,9130│
   │ │Creşterea Ovinelor şi Caprinelor-Palas │ │ │ 1.779,49***)│
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 6.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Baloteşti │Ilfov │ 569,6266│
   │ │Creşterea Bovinelor - Baloteşti │ │ │ 462,05***)│
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 7.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Galaţi │Galaţi │ 441,53│
   │ │Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura │ │ │ │
   │ │Galaţi │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 8.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Braşov │Braşov │ 231,09│
   │ │Pajişti Braşov │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ 9.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Cristian │Sibiu │ 603,4200│
   │ │Montanologie Cristian-Sibiu │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │10.│Institutul de Cercetare pentru Economia │Bucureşti │- │ -│
   │ │Agriculturii şi Dezvoltare Rurală │ │ │ │
   │ │Bucureşti │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │11.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Bucureşti │- │ 17,149│
   │ │Protecţia Plantelor Bucureşti │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │12.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Miercurea- │Harghita │ 107,73│
   │ │Cinegetică şi Resurse Montane │Ciuc │ │ │
   │ │Miercurea-Ciuc │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │13.│Banca de Resurse Genetice Vegetale │Suceava │Suceava │ 2,00│
   │ │Suceava "Mihai Cristea" │ │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤
   │ │ Total │ │ │ 4.430,3611│
   └───┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────────────┘

  ----- Notă ***) Suprafeţe proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" care nu sunt cuprinse în total.


  Anexa 2.1
  Datele de identificare a suprafeţelor
  minime de teren, din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Institutului de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi
  Vinificaţie Valea Călugărească, judeţul Prahova,
  indispensabile activităţii de
  cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării
  materialului biologic
   ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤
   │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Bucov - │ │ │ │ │
   │Chiţorani │ 89 │ 3898 │ arabil │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 3864/1 │ arabil │ 0,1800│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ arabil │ 0,4900│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ viţă-de-vie │ │
   │Călugărească │ 56 │ 4696 │ nobilă (vie) │ 0,2300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4698 │ vie │ 0,9200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4778 │ vie │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4781 │ vie │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4784 │ vie │ 0,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4559 │ vie │ 0,7300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4537 │ vie │ 0,4600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4531 │ vie │ 0,7800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4527 │ vie │ 0,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4510 │ vie │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4499 │ vie │ 1,3300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4486 │ vie │ 1,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4480 │ vie │ 0,4970│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4477 │ vie │ 0,3040│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4474 │ vie │ 0,9100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4471 │ vie │ 0,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4468 │ vie │ 1,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4418 │ vie │ 0,5800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4851 │ vie │ 0,9300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4855 │ vie │ 1,3900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4870 │ vie │ 1,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4543 │ vie │ 0,4500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4524 │ vie │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4518 │ vie │ 0,8400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4514 │ vie │ 1,8600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4464 │ vie │ 1,8200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4462 │ vie │ 0,6900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4460 │ vie │ 1,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4456 │ vie │ 0,9600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3052 │ vie │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3056 │ vie │ 0,5500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3067 │ vie │ 0,4300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3071 │ vie │ 0,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3074 │ vie │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3077 │ vie │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 36 │ 3080 │ vie │ 1,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4659 │ vie │ 0,5600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4662 │ vie │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4665 │ vie │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4716 │ vie │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4722 │ vie │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4790 │ vie │ 0,6400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4838 │ vie │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4846 │ vie │ 1,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3143 │ vie │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3139 │ vie │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3133 │ vie │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3130 │ vie │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3128 │ vie │ 0,3700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3126 │ vie │ 0,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3175 │ vie │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3179 │ vie │ 0,7800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3181 │ vie │ 0,5700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3183 │ vie │ 0,4000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3188 │ vie │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4619 │ vie │ 0,9700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4630 │ vie │ 0,4200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4633 │ vie │ 1,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4593 │ vie │ 0,4300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4567 │ vie │ 0,4600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4568 │ vie │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4555 │ vie │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4540 │ vie │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4503 │ vie │ 1,9000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4423 │ vie │ 1,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3065/1 │ vie │ 1,6600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4682/1 │ vie │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4652/1 │ vie │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4772/1 │ vie │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4563 │ vie │ 0,8600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4510/1 │ vie │ 1,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4394 │ vie │ 3,7500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4398 │ vie │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4403 │ vie │ 0,8700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4409 │ vie │ 2,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4415 │ vie │ 0,6100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4416 │ vie │ 0,4000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4445 │ vie │ 1,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4448 │ vie │ 0,7700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4450 │ vie │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4426 │ vie │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4428 │ vie │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4430 │ vie │ 0,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4432 │ vie │ 0,5600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4434 │ vie │ 0,3700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 54 │ 4436 │ vie │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4438 │ vie │ 0,2800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4443 │ vie │ 1,2500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 133 │ 70 │ vie │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4410 │ vie │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5924 │ vie │ 2,6500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4283 │ vie │ 1,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4287 │ vie │ 1,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3744/1 │ vie │ 0,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4279/2 │ vie │ 1,5300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5929 │ vie │ 1,8200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5930 │ vie │ 1,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5885 │ vie │ 1,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5894 │ vie │ 1,7800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 83 │ 5946 │ vie │ 1,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5926 │ vie │ 1,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5935 │ vie │ 13,5400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4181/3 │ vie │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4236 │ vie │ 0,4000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4234 │ vie │ 1,7100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4274 │ vie │ 0,3200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4294 │ vie │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4298 │ vie │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3760/1 │ vie │ 1,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 80 │ 5948 │ vie │ 2,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4258 │ vie │ 1,5600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4241 │ vie │ 1,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4239 │ vie │ 0,5400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4198 │ vie │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3822 │ vie │ 1,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3843 │ vie │ 1,6700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3554 │ vie │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3556 │ vie │ 0,5100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3550 │ vie │ 0,7900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3552 │ vie │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3570/1 │ vie │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3574 │ vie │ 0,7300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3578/1 │ vie │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3580 │ vie │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3584/1 │ vie │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3583/1 │ vie │ 0,3900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3191 │ vie │ 1,0000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3519 │ vie │ 1,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3514/1 │ vie │ 1,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3514/2 │ vie │ 1,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3660 │ vie │ 0,7500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3664 │ vie │ 0,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3472 │ vie │ 0,6000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3709 │ vie │ 1,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3712 │ vie │ 0,2500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 42 │ 3719 │ vie │ 0,4500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3702/1 │ vie │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3208 │ vie │ 1,9900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3209 │ vie │ 0,5700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3228/1 │ vie │ 1,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3330 │ vie │ 1,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3333 │ vie │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3382 │ vie │ 0,4300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3344 │ vie │ 1,0000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3802 │ vie │ 1,5600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3602 │ vie │ 3,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3805 │ vie │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3824 │ vie │ 0,8900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3829 │ vie │ 0,4600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3835 │ vie │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3838/1 │ vie │ 0,2500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3849 │ vie │ 0,6900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3857 │ vie │ 1,6000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3704 │ vie │ 1,5900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3196 │ vie │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3440 │ vie │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3205/1 │ vie │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4368 │ vie │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3790 │ vie │ 1,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3798 │ vie │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3807 │ vie │ 0,8100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3813 │ vie │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3816 │ vie │ 0,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3846 │ vie │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3605 │ vie │ 1,4500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3611 │ vie │ 0,8200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3614 │ vie │ 1,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3617 │ vie │ 0,6100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3622 │ vie │ 0,7700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3628 │ vie │ 0,4900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3631 │ vie │ 0,4600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3636 │ vie │ 0,8300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3639 │ vie │ 0,8200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3648 │ vie │ 0,8400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3667 │ vie │ 1,6200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3679 │ vie │ 0,7500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3715 │ vie │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3722 │ vie │ 0,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4331 │ vie │ 0,2500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 334 │ vie │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4339 │ vie │ 0,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4343 │ vie │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4348 │ vie │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4361 │ vie │ 0,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4365 │ vie │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 53 │ 4371 │ vie │ 0,7300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4374 │ vie │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4378 │ vie │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4382 │ vie │ 0,2300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4385 │ vie │ 0,2900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4388 │ vie │ 0,5600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4391 │ vie │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3406 │ vie │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3408 │ vie │ 0,5500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3411 │ vie │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3414 │ vie │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3422 │ vie │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3432 │ vie │ 0,4400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3437 │ vie │ 0,8300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3450 │ vie │ 0,5800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3455 │ vie │ 0,8000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3458 │ vie │ 0,2300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3461 │ vie │ 0,7300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3465 │ vie │ 0,8800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3475 │ vie │ 0,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3480 │ vie │ 1,5000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3483 │ vie │ 0,5800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3486 │ vie │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3494 │ vie │ 0,5900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3501 │ vie │ 0,9000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3505 │ vie │ 0,5200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3534 │ vie │ 1,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3537 │ vie │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3539 │ vie │ 1,8100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3543 │ vie │ 0,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3547 │ vie │ 0,9900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3559 │ vie │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3563 │ vie │ 1,3200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3567 │ vie │ 1,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3587 │ vie │ 1,7400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3593 │ vie │ 1,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3208 │ vie │ 1,9900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3215 │ vie │ 0,3700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3225 │ vie │ 0,4500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3338 │ vie │ 0,8900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3341 │ vie │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3350 │ vie │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3352 │ vie │ 0,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3356 │ vie │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3359 │ vie │ 0,6800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3375 │ vie │ 0,7500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3378 │ vie │ 0,6800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3397 │ vie │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3785/1 │ vie │ 4,0000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3796/1 │ vie │ 3,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 88 │ 6016 │ vie │ 0,9100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 6018 │ vie │ 1,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6031 │ vie │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6036 │ vie │ 4,6600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6046 │ vie │ 2,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6065 │ vie │ 7,5400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6047/1 │ vie │ 0,9400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6057/1 │ vie │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6059/1 │ vie │ 0,2800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6031/1 │ vie │ 0,5500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6061/1 │ vie │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6034/1 │ vie │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6035/1 │ vie │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 6015/1 │ vie │ 3,5400│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 213,6810│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ │ │ │ │
   │Bucov-Chiţorani │ 89 │ 3884 │ vie │ 2,9100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 68 │ 2787 │ vie │ 1,8300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 3897 │ vie │ 2,0000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3897/1 │ vie │ 5,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3900 │ vie │ 0,3200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3901 │ vie │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3902 │ vie │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3903 │ vie │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3905 │ vie │ 1,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3910 │ vie │ 0,9900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3912 │ vie │ 0,9700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3914 │ vie │ 0,8800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3916 │ vie │ 0,9200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3918 │ vie │ 0,6900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3920 │ vie │ 0,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3922 │ vie │ 0,5700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3924 │ vie │ 0,7100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3891 │ vie │ 1,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3889 │ vie │ 5,5800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3887 │ vie │ 2,4300│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 30,2000│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ │ │ │ │
   │Bucov - Pleaşa │ 49 │ 2059 │ vie │ 3,2600│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vie │ 3,2600│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ VIE │ 247,1410│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Bucov - Pleaşa│ 48 │ 2014 │ livadă │ 0,2000│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ livadă │ 0,2000│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ │ │ │ │
   │Călugărească │ 36 │ 3051 │ fâneaţă │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3053 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3054 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3057 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3068 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3072 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3075 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3078 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3081 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3095 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4650 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4663 │ fâneaţă │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4666 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4697 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4699 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4700 │ fâneaţă │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4717 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4723 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4724 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4725 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4779 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4782 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4785 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4787 │ fâneaţă │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4791 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4801 │ fâneaţă │ 1,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4823 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4839 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4845 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4847 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4848 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4852 │ fâneaţă │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4854 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4855 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4871 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3140 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3142 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3138 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3131 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3124 │ fâneaţă │ 0,3900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3106 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3173 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3177 │ fâneaţă │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3184 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3185 │ fâneaţă │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3189 │ fâneaţă │ 0,8100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4620 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4622 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4623 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4631 │ fâneaţă │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4543 │ fâneaţă │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4637 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4641 │ fâneaţă │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4594 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4590 │ fâneaţă │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4580 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4560 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4556 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4554 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 55 │ 4546 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4544 │ fâneaţă │ 0,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4541 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4538 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4532 │ fâneaţă │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4528 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4525 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4519 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4515 │ fâneaţă │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4511 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4504 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4501 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4500 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4487 │ fâneaţă │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4481 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4478 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4475 │ fâneaţă │ 0,0890│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4472 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4469 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4465 │ fâneaţă │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4455 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4453 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4452 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 80 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3094/1 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4709/1 │ fâneaţă │ 0,3600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4772/1 │ fâneaţă │ 0,3500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4774/1 │ fâneaţă │ 1,9454│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3082/1 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3134/1 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3374/1 │ fâneaţă │ 0,5100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4629/1 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4592/1 │ fâneaţă │ 0,5400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4588/1 │ fâneaţă │ 2,9800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4573/1 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4566/1 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4564/1 │ fâneaţă │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4557/1 │ fâneaţă │ 0,5400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4553/1 │ fâneaţă │ 0,4400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4550/1 │ fâneaţă │ 0,2800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4548/1 │ fâneaţă │ 0,7900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4645/1 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4572 │ fâneaţă │ 0,2300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4400 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4451 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 133 │ 72 │ fâneaţă │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3762/1 │ fâneaţă │ 3,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3745/1 │ fâneaţă │ 0,3800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4299 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4295 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 51 │ 4293 │ fâneaţă │ 0,6200│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4288 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4284 │ fâneaţă │ 0,4100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4280/1 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4276 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4275 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4271/1 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4254/1 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4199 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3785 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3796 │ fâneaţă │ 4,3000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3786 │ fâneaţă │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3788 │ fâneaţă │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3791 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3793 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3797 │ fâneaţă │ 1,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3799 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3801 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3803 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3806 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3808 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3810 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3814 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3817 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3819 │ fâneaţă │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3820 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3823 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3825 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3826 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3827 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3830 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3836 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3844 │ fâneaţă │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3847 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3850 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3858 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3606 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3607 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3609 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3612 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3615 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3618 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3620 │ fâneaţă │ 0,6500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3623 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3626 │ fâneaţă │ 0,4700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3629 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3632 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3634 │ fâneaţă │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3637 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3640 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 42 │ 3642 │ fâneaţă │ 0,8500│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3645 │ fâneaţă │ 0,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3647 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3652 │ fâneaţă │ 1,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3656 │ fâneaţă │ 0,2900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3658 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3661 │ fâneaţă │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3663 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3665 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3668 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3670 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3677 │ fâneaţă │ 1,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3680 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3705 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3710 │ fâneaţă │ 0,3000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3713 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3714 │ fâneaţă │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3716 │ fâneaţă │ 0,3000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3720 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 3723 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4330 │ fâneaţă │ 0,4900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4332 │ fâneaţă │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4340 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4342 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4344 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4349 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4358 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4367 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4369 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4370 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4372 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4376 │ fâneaţă │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4379 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4381 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4383 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4386 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4389 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 53 │ 4392 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3409 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3421 │ fâneaţă │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3423 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3433 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3436 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3438 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3441 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3449 │ fâneaţă │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3451 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3453 │ fâneaţă │ 1,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3456 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3459 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 39 │ 3462 │ fâneaţă │ 0,2000│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3464 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3473 │ fâneaţă │ 0,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3476 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3478 │ fâneaţă │ 0,8600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3481 │ fâneaţă │ 0,4300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3484 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3485 │ fâneaţă │ 1,2900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3487 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3490 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3491 │ fâneaţă │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3495 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3499 │ fâneaţă │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3502 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3504 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3506 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3515 │ fâneaţă │ 0,4400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3517 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3520 │ fâneaţă │ 0,3300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3525 │ fâneaţă │ 0,3200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3526 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3530 │ fâneaţă │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3532 │ fâneaţă │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3535 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3540 │ fâneaţă │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3541 │ fâneaţă │ 0,2200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3544 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3546 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3548 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3551 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3557 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3560 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3564 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3565 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3568 │ fâneaţă │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3569 │ fâneaţă │ 0,2300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3572 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3575 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3581 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3586 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3588 │ fâneaţă │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3590 │ fâneaţă │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 40 │ 3594 │ fâneaţă │ 0,4600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3192 │ fâneaţă │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3195 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3197 │ fâneaţă │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3207 │ fâneaţă │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3216 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3226 │ fâneaţă │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3227 │ fâneaţă │ 2,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ 38 │ 3331 │ fâneaţă │ 0,4100│
   │Valea Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3334 │ fâneaţă │ 0,7200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3337 │ fâneaţă │ 0,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3339 │ fâneaţă │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3342 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3345 │ fâneaţă │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3353 │ fâneaţă │ 0,2700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3354 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3357 │ fâneaţă │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3360 │ fâneaţă │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3371 │ fâneaţă │ 0,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3372 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3376 │ fâneaţă │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3379 │ fâneaţă │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3380 │ fâneaţă │ 0,4000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3383 │ fâneaţă │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3392 │ fâneaţă │ 0,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3398 │ fâneaţă │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3467 │ fâneaţă │ 2,5100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3468 │ fâneaţă │ 0,8900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3363/1 │ fâneaţă │ 0,9700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3508 │ fâneaţă │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6053/1 │ fâneaţă │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6031/1 │ fâneaţă │ 0,4000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6050/1 │ fâneaţă │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6052/1 │ fâneaţă │ 0,0600│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ fâneaţă │ 69,9544│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ 89 │ 3882 │ fâneaţă │ 0,2900│
   │Bucov - Chiţorani │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 3869 │ fâneaţă │ 0,0900│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ fâneaţă │ 0,3800│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Bucov - Pleaşa│ 48 │ 1995 │ fâneaţă │ 0,8000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 48 │ 2020 │ fâneaţă │ 0,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 48 │ 2013 │ fâneaţă │ 0,0900│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ fâneaţă │ 1,1000│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ FÂNEAŢA │ 71,4344│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ AGRICOL │ 319,2654│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ 36 │ 3064 │ vegetaţie │ 1,2000│
   │Valea Călugărească │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3096 │ vegetaţie │ 0,4200│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4684 │ vegetaţie │ 1,1100│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4720 │ vegetaţie │ 0,0400│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4721 │ vegetaţie │ 0,2000│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4755 │ vegetaţie │ 0,0700│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4849 │ vegetaţie │ 0,0300│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4604 │ vegetaţie │ 0,3100│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4605 │ vegetaţie │ 0,4600│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4624 │ vegetaţie │ 0,6800│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4591 │ vegetaţie │ 1,5200│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4589 │ vegetaţie │ 0,9000│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4570 │ vegetaţie │ 0,5500│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4552 │ vegetaţie │ 0,7500│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4551 │ vegetaţie │ 0,0500│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4488 │ vegetaţie │ 0,2100│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4467 │ vegetaţie │ 0,0400│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3065/1 │ vegetaţie │ 1,6600│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4652/1 │ vegetaţie │ 0,0500│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4712/1 │ vegetaţie │ 0,1600│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4520/1 │ vegetaţie │ 0,0700│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4523/1 │ vegetaţie │ 0,0800│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4513/1 │ vegetaţie │ 0,1400│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4404 │ vegetaţie │ 0,0800│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4406 │ vegetaţie │ 0,0800│
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 52 │ 4307 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3763 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 1,3100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3761 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,3000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3742 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3741 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4301 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,3400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4292 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4305 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4289 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 50 │ 4196 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4290/1 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3363/2 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3492 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 2,3200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3600 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 42 │ 3707 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3420 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3434 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3443 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,8500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3527 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3571 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3448 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,8600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3370/1 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,1500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3374/1 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,2100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 41 │ 3625 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,4800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6040 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,6400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6063 │ vegetaţie │ │
   │ │ │ │ forestieră │ 0,3700│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 21,1800│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ 89 │ 3886 │ vegetaţie │ │
   │Bucov -Chiţorani │ │ │ forestieră │ 0,9800│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ vegetaţie │ │
   │ │ forestieră │ 0,9800│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │
   │ │ FORESTIERĂ │ 22,1600│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 36 │ 3097 │ ape, bălţi │ 0,0300│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4719 │ ape, bălţi │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4751 │ ape, bălţi │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4417 │ ape, bălţi │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 54 │ 4399 │ ape, bălţi │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 51 │ 4306 │ ape, bălţi │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 43 │ 3740/1 │ ape, bălţi │ 0,2800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 39 │ 3419 │ ape, bălţi │ 0,1202│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 38 │ 3365/1 │ ape, bălţi │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6020 │ ape, bălţi │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6041 │ ape, bălţi │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6037 │ ape, bălţi │ 1,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 88 │ 6042 │ ape, bălţi │ 0,5300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6051 │ ape, bălţi │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 6062 │ ape, bălţi │ 0,5300│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ ape, bălţi │ 3,3902│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna │ │ │ │ │
   │Bucov - Chiţorani │ 92 │ 3983 │ ape, bălţi │ 1,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 92 │ 3985 │ ape, bălţi │ 1,9100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 92 │ 3989 │ ape, bălţi │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 92 │ 3987 │ ape, bălţi │ 0,1400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3909 │ ape, bălţi │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 89 │ 3926 │ ape, bălţi │ 0,1000│
   ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Total │ ape, bălţi │ 3,5400│
   ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │TOTAL │ APE, BĂLŢI │ 6,9302│
   ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 36 │ 3058 │ drum │ 0,0700│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3066 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3069 │ drum │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3070 │ drum │ 0,1800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3073 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3076 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3079 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3085 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 36 │ 3098 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4647 │ drum │ 0,1600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4653 │ drum │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4661 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4689 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4695 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4718 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4739 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4745 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4750 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4773 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4775 │ drum │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4776 │ drum │ 0,0800│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4777 │ drum │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4780 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4783 │ drum │ 0,0900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4786 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4788 │ drum │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4792 │ drum │ 0,0600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4800 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 56 │ 4805 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4809 │ drum │ 0,1000│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4819 │ drum │ 0,0700│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4828 │ drum │ 0,2900│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4850 │ drum │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4853 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4857 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │Comuna Valea │ 57 │ 4865 │ drum │ 0,2800│
   │Călugărească │ │ │ │ │
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4872 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4873 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4880 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4882/2 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 57 │ 4885 │ drum │ 0,2400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3132 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3129 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3127 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3125 │ drum │ 0,0300│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3176 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3178 │ drum │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3180 │ drum │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3182 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3186 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 37 │ 3187 │ drum │ 0,0100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 0 │ 3190 │ drum │ 1,7600│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4617 │ drum │ 0,0200│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4621 │ drum │ 0,1100│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4632 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4635 │ drum │ 0,0500│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤
   │ │ 55 │ 4636 │ drum │ 0,0400│
   │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤