ORDIN nr. 1.994 din 15 iunie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iunie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/10.576/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu luna iulie 2023.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  București, 15 iunie 2023.
  Nr. 1.994.

  ANEXĂ

  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru
  aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile
  în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de
  autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții
  acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și
  medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații
  contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate
  și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
  cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate
  de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
  și a prețurilor de referință inovative
  1. După poziția nr. 7392 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 7393, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Semn_obs

  Stare

  Cod CIM

  Denumire produs

  Formă

  Concentrație

  Firma/Țara

  DCI

  Ambalaj

  Gr_atc

  Stat_frm

  Stat_anm

  Preț producător (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

  Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

  Observații

  Valabilitate preț

  7393

  W69409001

  HEMANGIOL 3,75 mg/ml

  SOL. ORALĂ

  3,75 mg/ml

  PIERRE FABRE MEDICAMENT - FRANȚA

  PROPRANOLOLUM

  Cutie, cu 1 flac. din sticlă brună x 120 ml soluție orală (3 ani - înainte de deschidere; după prima deschidere - 2 luni)

  C07AA05

  MI

  inovativ

  750,75

  780,75

  889,17

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.11.2023.
  2. Pozițiile nr. 277, 278, 280, 282, 730, 731, 992, 1891, 1999, 2001, 2003, 2007, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2181, 2508, 2509, 2657, 2662, 2852, 2853, 2991, 2992, 2993, 3040, 3749, 3997, 4346, 4563, 5756, 5757, 6157, 6222, 6480, 6815, 6816 și 7015 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Semn_obs

  Stare

  Cod CIM

  Denumire produs

  Formă

  Concentrație

  Firma/Țara

  DCI

  Ambalaj

  Gr_atc

  Stat_frm

  Stat_anm

  Preț producător (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA
  (lei)

  Preț amănuntul maximal cu TVA
  (lei)

  Observații

  Valabilitate preț

  277

  W65344001

  ALUNBRIG 180 mg

  COMPR. FILM.

  180 mg

  TAKEDA PHARMA A/S

  BRIGATINIBUM

  Cutie cu blist. Aclar/Al x 28 compr. film. (2 ani)

  L01XE43

  MI

  inovativ

  18.121,46

  18.151,44

  19.823,24

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  278

  W65342002

  ALUNBRIG 30 mg

  COMPR. FILM.

  30 mg

  TAKEDA PHARMA A/S - DANEMARCA

  BRIGATINIBUM

  Cutie cu blist. Aclar/Al x 28 compr. film.
  (3 ani)

  L01XE43

  MI

  inovativ

  3.073,62

  3.103,62

  3.421,10

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  280

  W65343002

  ALUNBRIG 90 mg

  COMPR. FILM.

  90 mg

  TAKEDA PHARMA A/S

  BRIGATINIBUM

  Cutie cu blist. Aclar/Al x 28 compr. film. (2 ani)

  L01XE43

  MI

  inovativ

  10.360,21

  10.390,20

  11.363,48

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  282  W66552001

  ALUNBRIG 90 mg + 180 mg

  COMPR. FILM.


  TAKEDA PHARMA A/S

  BRIGATINIBUM

  Pachet de inițiere cu blist. Aclar/Al x 28 compr. film (7 x 90 mg + 21 x 180 mg (2 ani)

  L01XE43

  MI

  inovativ

  18.121,46

  18.151,44

  19.823,24


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  730  W65131001

  BAVENCIO 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  MERCK EUROPE B.V. - OLANDA

  AVELUMABUM

  1 flacon x 10 ml conc. pt. sol. perf. (200 mg avelumab) (2 ani)

  L01XC31

  MO

  orfan

  3.200,95

  3.230,95

  3.559,89


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  731

  !

  DC

  W64125001

  BAVENCIO 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  MERCK SERONO EUROPE LIMITED - MAREA BRITANIE

  AVELUMABUM

  Cutie x 1 flacon din sticlă x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)

  L01XC31

  MO

  orfan

  3.200,95

  3.230,95

  3.559,89


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  …..

  992  W62995001

  CAPRELSA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  GENZYME EUROPE BV - OLANDA

  VANDETANIBUM

  Blistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 de comprimate filmate (4 ani)

  L01XE12

  MI

  inovativ

  6.335,59

  6.365,59

  6.976,64

  Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare.

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  1891  W67371002

  EMGALITY 120 mg

  SOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  120 mg/ml

  ELI LILLY NEDERLAND B.V.

  GALCANEZUMABUM

  Cutie cu 3 seringi preumplute (sticlă) x 1 ml soluție, în 3 stilouri injectoare (penuri) preumplute (2 ani)

  N02CD02

  MI

  inovativ

  5.610,32

  5.640,31

  6.186,10


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.

  …..

  1999  W64479001

  ENTRESTO 24 mg/26 mg

  COMPR. FILM.

  24 mg/26 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA

  COMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)

  Cutie cu 28 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)

  C09DX04

  MI

  inovativ

  247,25

  271,98

  332,30


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  2001  W64480001

  ENTRESTO 49 mg/51 mg

  COMPR. FILM.

  49 mg/51 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA

  COMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)

  Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)

  C09DX04

  MI

  inovativ

  494,43

  524,43

  609,78


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  2003  W64481001

  ENTRESTO
  97 mg/103 mg

  COMPR. FILM.

  97 mg/103 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA

  COMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)

  Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)

  C09DX04

  MI

  inovativ

  494,43

  524,43

  609,78


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  2007  W64754001

  EPCLUSA 400 mg/100 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg/100 mg

  GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA

  COMBINAȚII (SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM)

  Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu sistem securizat pentru copii x 28 compr. film. (3 ani)

  J05AP55

  MI

  inovativ

  37.442,24

  37.472,24

  40.882,89


  Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2024.

  …..

  2083  W66808001

  ESPEROCT 1.000 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  1.000 UI

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  TUROCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu 4 ml solvent, 1 tijă piston și un adaptor pentru flacon pentru reconstituire (30 de luni)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  2.736,02

  2.766,01

  3.053,11


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  2084  W66809001

  ESPEROCT 1.500 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  1.500 UI

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  TUROCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu 4 ml solvent, 1 tijă piston și un adaptor pentru flacon pentru reconstituire (30 de luni)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  4.104,03

  4.134,02

  4.544,24


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  2085  W66810001

  ESPEROCT 2.000 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  2.000 UI

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  TUROCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu 4 ml solvent, 1 tijă piston și un adaptor pentru flacon pentru reconstituire (30 de luni)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  5.471,88

  5.501,87

  6.035,20


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  2086  W66811001

  ESPEROCT 3.000 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  3.000 UI

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  TUROCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu 4 ml solvent, 1 tijă piston și un adaptor pentru flacon pentru reconstituire (30 de luni)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  8.208,06

  8.238,05

  9.017,64


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  2087  W66807001

  ESPEROCT 500 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  500 UI

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  TUROCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu 4 ml solvent, 1 tijă piston și un adaptor pentru flacon pentru reconstituire (30 de luni)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  1.367,98

  1.397,98

  1.561,95


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.

  …..

  2181  W65149004

  FAMPYRA

  COMPR. ELIB. PREL.

  10 mg

  BIOGEN NETHERLANDS B.V. - OLANDA

  FAMPRIDINE

  Cutie x 56 comprimate cu eliberare prelungită (4 blistere x 14) (3 ani)

  N07XX07

  MI

  inovativ

  625,86

  655,86

  753,04


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  2508  W66496002

  GILENYA 0,25 mg

  CAPS.

  0,25 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA

  FINGOLIMODUM

  Cutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 28 caps. (2 ani)

  L04AA27

  MI

  inovativ

  4.003,19

  4.033,19

  4.434,33


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  2509  W64461005

  GILENYA 0,5 mg

  CAPS.

  0,5 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA

  FINGOLIMODUM

  Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al cu 28 capsule (2 ani)

  L04AA27

  MI

  inovativ

  3.530,69

  3.560,69

  3.919,30


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  2657  W64756001

  HARVONI
  90 mg/400 mg

  COMPR. FILM.

  90 mg/400 mg

  GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA

  COMBINAȚII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)

  Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu un sistem de închidere securizat pt. copii x 28 compr. film. (4 ani)

  J05AP51

  MI

  inovativ

  55.311,34

  55.341,34

  60.360,21


  Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2024.

  …..

  2662

  !

  DC

  W61201001

  HEMANGIOL 3,75 mg/ml

  SOL. ORALĂ

  3,75 mg/ml

  PIERRE FABRE DERMATOLOGIE - FRANȚA

  PROPRANOLOLUM

  Cutie x 1 flacon din sticlă brună x 120 ml soluție orală

  C07AA05

  MI

  inovativ

  750,75

  780,75

  889,17


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.11.2023.

  …..

  2852

  !

  DC

  W67621001

  INREBIC 100 mg

  CAPS.

  100 mg

  CELGENE EUROPE B.V. - OLANDA

  FEDRATINIBUM

  Cutie cu un flacon din HDPE x 120 capsule (4 ani)

  L01XE57

  MO

  orfan

  22.317,76

  22.347,73

  24.397,21


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  2853  W68147001

  INREBIC 100 mg

  CAPS.

  100 mg

  BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG - IRLANDA

  FEDRATINIBUM

  Cutie cu un flacon din HDPE x 120 capsule (4 ani)

  L01EJ02

  MO

  orfan

  22.317,76

  22.347,73

  24.397,21


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  2991  W66510001

  JINARC 15 mg + JINARC 45 mg

  COMPR.


  OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.

  TOLVAPTAN

  Cutie cu blist. x 56 comprimate (28 x 15 mg + 28 x 45 mg) (4 ani)

  C03XA01

  MI

  inovativ

  2.393,84

  2.423,84

  2.680,14


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  2992  W66511001

  JINARC 30 mg + JINARC 60 mg

  COMPR.


  OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.

  TOLVAPTAN

  Cutie cu blist. x 56 comprimate (28 x 30 mg + 28 x 60 mg) (4 ani)

  C03XA01

  MI

  inovativ

  3.590,76

  3.620,76

  3.984,78


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  2993  W66512001

  JINARC 30 mg + JINARC 90 mg

  COMPR.


  OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.

  TOLVAPTAN

  Cutie cu blist. x 56 comprimate (28 x 30 mg + 28 x 90 mg) (4 ani)

  C03XA01

  MI

  inovativ

  4.787,68

  4.817,68

  5.289,42


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  3040  W66757001

  KETOCONAZOLE HRA 200 mg

  COMPR.

  200 mg

  HRA PHARMA RARE DISEASES

  KETOCONAZOLUM

  Cutie cu 6 blist. PVC/Al x 10 compr. (3 ani)

  J02AB02

  MO

  orfan

  2.342,19

  2.372,19

  2.623,84


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.11.2023.

  …..

  3749  W66358001

  MYLOTARG 5 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  5 mg

  PFIZER EUROPE MA EEIG

  GEMTUZUMAB OZOGAMICIN

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună cu dop din cauciuc butilic și sigiliu cu capac detașabil x 5 mg gemtuzumab ozogamicin (5 ani; după reconstituire se utilizează imediat.)

  L01XC05

  MO

  orfan

  32.092,26

  32.122,22

  35.051,41


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  3997  W64485001

  OCREVUS 300 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  300 mg

  ROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIA

  OCRELIZUMAB

  Cutie cu 1 flacon x 10 ml concentrat (18 luni)

  L04AA36

  MI

  inovativ

  21.682,99

  21.712,99

  23.705,31


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  4346  W67432001

  OXLUMO 94,5 mg/0,5 ml

  SOL INJ.

  94,5 mg/0,5 ml

  ALNYLAM NETHERLANDS B.V.

  LUMASIRANUM

  Cutie cu un flacon din sticlă x 0,5 ml soluție injectabilă (3 ani)

  A16AX18

  MO

  orfan

  331.234,66

  331.264,23

  361.116,63


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  4563  W67184001

  POTELIGEO 4 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  4 mg/ml

  KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.

  MOGAMULIZUMAB

  Cutie cu 1 flac. a 5 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani - flacon nedeschis)

  L01XC25

  MO

  orfan

  5.366,02

  5.396,01

  5.919,81


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2024.

  …..

  5756  W66880001

  TRESUVI 2,5 mg/ml

  SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  AMOMED PHARMA GMBH

  TREPROSTINILUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de 10 ml care conține 10 ml sol. perf. (3 ani; după prima deschidere - 30 de zile la 30°C)

  B01AC21

  MG

  generic

  5.986,44

  6.016,43

  6.596,07


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.

  5757  W66881001

  TRESUVI 5 mg/ml

  SOL. PERF.

  5 mg/ml

  AMOMED PHARMA GMBH

  TREPROSTINILUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de 10 ml care conține 10 ml sol. perf. (3 ani; după prima deschidere - 30 de zile la 30°C)

  B01AC21

  MG

  generic

  11.972,87

  12.002,86

  13.121,28


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.

  …..

  6157  W64492001

  WAKIX 4,5 mg

  COMPR. FILM.

  4,5 mg

  BIOPROJET PHARMA - FRANȚA

  PITOLISANTUM

  Cutie cu 1 flac. HDPE x 30 compr. film. (3 ani)

  N07XX11

  MO

  orfan

  1.265,11

  1.295,11

  1.449,82


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  6222  W66581001

  XTANDI 40 mg

  COMPR. FILM.

  40 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDA

  ENZALUTAMIDUM

  Suport de carton care conține un blist. de PVC-PCTFE/Al cu 28 de comprimate filmate. Fiecare cutie conține 112 compr. film. (4 comparti-mente x 28) (3 ani)

  L02BB04

  MI

  inovativ

  12.074,63

  12.104,63

  13.232,20


  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  6480  W62996001

  CAPRELSA 300 mg

  COMPR. FILM.

  300 mg

  GENZYME EUROPE B.V. - OLANDA

  VANDETANIBUM

  Blistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate (4 ani)

  L01XE12

  MI

  inovativ

  18.050,89

  18.080,89

  19.746,32

  Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de
  12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare.

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.

  …..

  6815


  N

  W68938001

  BREVIBLOC 10 mg/ml

  SOL. PERF.

  10 mg/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  ESMOLOLUM

  1 pungă a 250 ml sol. inj. (2 ani)

  C07AB09

  MI


  474,89

  504,89

  588,48

  Cant. 2.490 de pungi

  Prețurile sunt valabile până la data de 27.06.2024.

  6816


  N

  W68956001

  BREVIBLOC 10 mg/ml

  SOL. PERF.

  10 mg/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  ESMOLOLUM

  Cutie cu 5 fiole x 10 ml sol. perf.

  C07AB09

  MI


  144,15

  158,57

  193,58

  Cant. 450 de cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 4.07.2024.

  …..

  7015  W68368001

  ADYNOVI 3.000 UI/5 ml

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

  3.000UI/5 ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA

  RURIOCTOCOG ALFA PEGOL

  Cutie cu 1 flacon cu pulbere și 1 flacon cu 5 ml solvent, preasamblate în sistem BAXJECT III (2 ani)

  B02BD02

  MI

  inovativ

  7.768,10

  7.798,10

  8.538,08


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2024.
  3. Pozițiile nr. 2000, 2002, 2004, 2510, 6223, 6659, 6718 și 6865 se abrogă.

  -----