ANEXĂ din 30 aprilie 2014privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare - (anexa nr. 1)*)
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 19 septembrie 2014 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din 19 septembrie 2014.
  I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Tuberculoza pulmonară*1)
  a) activă - confirmată clinic și
  bacteriologic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) recent stabilizată-grupa a II
  a de bolnavi cu evoluție
  stabilizată clinico-radiologic și
  negativați bacteriologic 1 an:
  - primară;
  - secundară - se va ține cont de
  data încheierii TSS;

  Inapt
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării:
  -inapt pentru a urma instituțiile
  militare de învățământ pentru
  M.Ap.N./ M.J./ A.N.P./ S.I.E./
  S.P.P.
  - scutire medicală, după care:
  -apt/inapt pentru a urma
  instituțiile militare de
  învățământ (la aprecierea
  pneumologului) pentru M.A.I/
  S.R.I/S.T.S.

  Inapt

  Inapt

  c) vindecată - după 2 ani de la
  vindecare;

  Inapt
  Apt/Inapt M.A.I.
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării:
  -inapt pentru a urma instituțiile
  militare de învățământ pentru
  M.Ap.N../ S.I.E./ S.P.P.
  - scutire medicală, după care:
  -apt/inapt pentru a urma
  instituțiile militare de
  învățământ (la aprecierea
  pneumologului) pentru
  M.A.I./ S.R.I./ M.J./ A.N.P./
  S.T.S

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N

  d) reacții tuberculinice*2)
  intens pozitive, autentificate de
  medicul pneumolog;

  Apt

  Apt

  Apt

  e) eșec terapeutic, recidivă,
  complicații cronice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2

  Pleurezia tuberculoasă,
  diagnosticată în spital de profil

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3

  Tuberculoza pulmonară operată:
  a) exereza pulmonară la mai puțin
  de un lob pulmonar, fără
  tulburări funcționale
  ventilatorii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) exereza pulmonară lobară cu
  tulburări funcționale ușoare;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) exereza pulmonară care
  depășește un lob -bi,
  trilobulară cu tulburări
  funcționale medii sau
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) toracoplastie unilaterală
  peste 4 coaste, cu tulburări
  funcționale medii sau accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) decorticarea pleurală și
  pleurectomia cu tulburări
  funcționale medii sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4

  Sindroame post-tuberculoase cu
  tulburări funcționale ușoare,
  medii sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5

  Tuberculoza extrarespiratorie
  activă*3):
  a) intestinală, a peritoneului
  și a ganglionilor mezenterici;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) osteo-articulară, cu
  localizare la oasele mari;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) osteo-articulară, cu
  localizare la oasele mici;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) genito-urinară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) adenopatii periferice
  tuberculoase;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) tuberculoza suprarenală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  g) tuberculoza altor organe;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  h) tuberculoza în focare
  multiple.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6

  Tuberculoza extrarespiratorie
  stabilizată:
  - intestinală;
  - peritoneală;
  - a ganglionilor mezenterici;
  - osteo-articulară;
  - aparatului genito-urinar;
  - adenopatii periferice
  tuberculoase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  7

  Tuberculoza:
  - ochiului;
  - urechii;
  - altor organe: piele, ganglioni
  limfatici periferici,
  suprarenală;
  - în focare multiple.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  8

  Tuberculoza extrarespiratorie
  vindecată:
  - intestinului;
  - peritoneului;
  - a ganglionilor mezenterici;
  - osteo-articulară;
  - a aparatului genito-urinar;
  - adenopatii periferice
  tuberculoase;
  - a ochiului;
  - urechii;
  - altor organe;
  - în focare multiple.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  9

  Pneumoconiozele

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  10

  Pleurezia netuberculoasă:
  a) acută - sterilă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) pleurezia cu epanșament și
  menționarea unui agent microbian
  altul decât bacilul Koch -
  pneumococ, stafilococ,
  streptococ etc.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  11

  Pneumotoraxul spontan-idiopatic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  12

  Sarcoidoza pulmonară.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  13

  Astmul bronșic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  14

  Supurațiile pulmonare cronice,
  rebele la tratament - abcesul și
  gangrena pulmonară

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  15

  Boala pulmonară obstructivă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  16

  Bronșiectazia confirmată
  bronhoscopic și/sau computer
  tomografic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  17

  Afecțiuni pleurale cronice
  nespecifice - sechele pleurale
  după afecțiuni acute,
  pahipleurite, sechele post-
  operatorii etc.:
  - cu tulburări funcționale reduse
  medii sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  18

  Tromboembolismul pulmonar.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  19

  Afecțiuni acute mediastinale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  20

  Afecțiuni cronice mediastinale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  21

  Silico-tuberculoza.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  22

  Alte boli ale aparatului
  respirator.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz

  (la 13-10-2014, Tabelul din Punctul I a fost modificat de RECTIFICAREA nr. M.55 din 1 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014 )
  Notă
  *1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.
  *2) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacției cutanate-papulei și tipul Palmer I-IV:– diametrul între 0 și 9 mm, inclusiv - reacție negativă;– diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv, cu indurație mare, necroză sau flictene, reacție generală sau diametrul peste 20 mm - reacție intens pozitivă.
  *3) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății.
  II. AFECȚIUNI DEGENERATIVE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  23
   
   
   
   
   
   
   

  Reumatismul articular acut*1):
  a) fără afectare cardiacă,
  renală, neurologică;
   
   

  Inapt
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării apt/inapt la
  aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară

   
  Apt
   
   
   

   
  Apt
   
   
   

  b) cu afectare renală, cardiacă
  sau neurologică.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  24
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reumatisme cronice inflamatorii:
  - poliartrita reumatoidă;
  - spondilita ankilozantă și alte
  spondilite;
  - sindromul Reiter-Fiessinger-
  Leroy;
  - poliartrita psoriazică.
  cu tulburări funcționale ușoare,
  medii, accentuate.

   
  Inapt
   
   
   
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   
   
   
   

  25
   
   
   
   
   
   

  Colagenoze și vasculite:
  - lupus eritematos sistemic;
  - sclerodermia;
  - dermatomiozita/polimiozita;
  - vasculite sistemice;
  - boala mixtă a țesutului
  conjunctiv.

   
  Inapt
   
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   
   

  26
   
   
   
   

  Reumatismul cronic degenerativ,
  cu prinderea cel puțin a unei
  articulații mari, cu modificări
  radiologice și tulburări
  funcționale medii sau accentuate.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Retracția aponevrozei palmare -
  boala Dupuytren:
  a) fără retracția în flexie a
  degetelor mâinii - noduli palmari
  incipienți, sub 1 cm diametru;
   

   
   
  Inapt
   
   
   

   
   
  Inapt
   
   
   

   
   
  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) cu retracția în flexie a
  degetelor III, IV, V sub 45 grade
  - noduli palmari cu diametrul
  între 1-2 cm - stadiul I, II;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  c) cu retracția în flexie a
  degetelor III, IV, V peste 45
  grade-noduli palmari ombilicați,
  cu diametrul între 2-3 cm -
  stadiul III, IV.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  28

  Osteoporoza.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Discartroza vertebrală:
  a) incipientă, cu tulburări
  ușoare de statică și iritație
  radiculară intermitentă;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  b) avansată, cu tulburări de
  statică vertebrală și deficit
  radicular moderat;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  c) avansată, cu tulburări
  pronunțate de statică vertebrală
  și deficit radicular sau medular
  accentuat.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Osteocondroza vertebrală:
  a) cu tulburări de statică și
  dinamică vertebrală reduse;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b) cu insuficiență vertebrală
  moderată - limitarea mișcărilor
  coloanei vertebrale, cu ascuțirea
  unghiurilor vertebrale
  posterioare - radiologic;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  c) cu insuficiență vertebrală și
  tulburări funcționale accentuate
  - sindrom radicular.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Spondilodiscite, de orice
  etiologie - specifice,
  nespecifice:
  a) cu reducerea moderată a
  motilității coloanei vertebrale
  și cu tulburări de statică
  reduse;

   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
  Inapt

  b) cu rigiditatea completă a
  coloanei vertebrale.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  32
   
   
   

  Alte afecțiuni reumatismale și
  degenerative.
   
   

   
  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.
  III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Angiopatii congenitale
  necorectate chirurgical*1):
  a) fără legătură între sistemul
  arterial și venos:
  - coarctația de aortă;
  - stenoza aortică;
  - stenoza pulmonară;
  - anomalii coronariene;
  - boala Ebstein.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

  b) cu shunt stânga-dreapta:
  - defect septal inter-ventricular
  - defect septal inter-atrial;
  - persistența canalului arterial.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  c) cu shunt dreapta-stânga:
  - triada sau tetrada Fallot;
  - complexul Eisenmenger.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  d) anomalii de poziție ale
  cordului - dextropoziție,
  dextrorotație, dextrocardie cu
  sau fără situs inversus - fără
  asocierea altor boli congenitale.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
   
   

  34
   
   
   
   
   
   

  Angiopatii congenitale corectate
  chirurgical*1):
  a) cu restabilirea completă a
  hemodinamicii;

  Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
   

  b) cu restabilirea parțială a
  hemodinamicii.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  35
   
   
   

  Pericardita:
  a) acută;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  36
   

  Leziuni valvulare cardiace
  definitive*1).

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  37
   

  Leziuni valvulare cardiace
  corectate chirurgical*1).

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  38
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Prolapsul de valvă mitrală:
  a) fără semne clinice, evidențiat
  echografic;
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor
  de expertiză medico-
  militară pentru M.Ap.N.

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  b) cu semne clinice, echografice,
  fără tulburări de ritm;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) cu semne clinice, echografice
  și tulburări de ritm - aritmie
  extrasistolică permanentă*3),
  tulburări paroxistice de ritm -
  documentate electrocardiografic.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  39
   
   
   

  Cardiomiopatia primitivă -
  hipertrofică obstructivă sau
  neobstructivă, dilatativă,
  restrictivă.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hipertensiunea arterială
  esențială:
  a) gradul I - ușoară - cu T.A.
  sistolică între 140-159 mmHg
  și/sau T.A. diastolică între
  90-99 mmHg, permanent;

   
  Inapt
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   

  Apt, dacă este controlată terapeutic
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.
   

  b) gradul II - moderată - cu T.A.
  sistolică între 160-179 mmHg
  și/sau T.A. diastolică între
  100-109 mmHg, permanent;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  c) gradul III - severă - cu T.A.
  sistolică peste 180 mmHg și/sau
  T.A. diastolică peste 110 mmHg,
  permanent.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  41
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hipotensiunea arterială esențială
  permanentă, cu T.A. sistolică sub
  90 mmHg:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse*2);
   

   
  Inapt
   
   
   
   

   
  Inapt
   
   
   
   

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt la aprecierea comisiilor
  de expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.
  Apt*
   

  b) cu tulburări funcționale
  semnificative clinic.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  42 Cardiopatia ischemică:
  a) nedureroasă - ischemia
  silențioasă, tulburările de ritm
  și de conducere de cauză
  ischemică, insuficiența cardiacă
  de cauză ischemică,
  cardiomiopatia ischemică), cu
  modificări electrocardiografice
  și/sau alte elemente diagnostice
  pozitive; infarct miocardic vechi
  necomplicat;

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

  b) dureroasă - angina pectorală,
  infarctul miocardic acut, angina
  instabilă;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  c) corecția chirurgicală a
  ischemiei - angioplastie
  coronariană, by-pass aorto-
  coronarian.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  43

  Sindromul metabolic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  44
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tulburările de ritm cardiac:
  a) bradicardia sinusală cu
  manifestări clinice și
  electrocardiografice;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  b) tahicardia sinusală cu peste
  120 pulsații/minut în
  ortostatism, permanentă,
  documentată medical;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  c) tahicardia paroxistică
  supraventriculară;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  d) sindroamele de preexcitație
  intermitente sau permanente, fără
  tulburări paroxistice de ritm;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  e) sindroamele de preexcitație
  intermitente sau permanente, cu
  tulburări paroxistice de ritm,
  confirmate clinic și
  electrocardiografic;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  f) aritmia extrasistolică
  permanentă, cu manifestări
  clinice și electrocardiografice;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  g) tahicardia paroxistică
  ventriculară;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  h) fibrilația și flutterul
  atriale, permanante sau cu accese
  repetate, documentate clinic și
  electro-cardiografic.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  45
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tulburări cardiace de conducere:
  a) bloc atrio-ventricular de
  gradul I;

  Inapt
   
   

  Inapt
   
   

  Inapt
  Apt *
   

  b) bloc atrio-ventricular de
  gradul II tip I;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) bloc atrio-ventricular de
  gradul II tip II și gradul III;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  d) bloc complet permanent de
  ramură stângă;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  e) bloc complet de ramură dreaptă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  46
   
   
   

  Anevrism al vaselor mici:
  - arterio-venos;
  - cirsoid operat sau operabil, cu
  tulburări funcționale reduse.

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  47
   
   
   

  Anevrism de aortă.
  Anevrism arterio-venos.
  Anevrism cirsoid întins, operabil
  sau inoperabil.

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  48
   
   
   
   
   
   
   
   

  Arteriopatii funcționale:
  - eritromelalgia;
  - boala și sindromul Raynaud;
  - acrocianoza;
  - livedoreticularis;
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  b) medii sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  49
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  50
   
   
   
   
   
   
   

  Sindromul de ischemie cronică
  periferică, fără/cu tulburări
  funcționale ușoare, medii sau
  accentuate după tratament medical
  sau chirurgical:
  - trombangeita obliterantă
  Buerger;
  - ateroscleroza obliterantă;
  - sindromul Leriche;
  - endarterita obliterantă;
  - disimune.

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tromboflebita profundă și
  sechelele după tromboza venoasă
  profundă:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse sau medii;

  Inapt
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.
   

  b) cu tulburări funcționale
  accentuate.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  51
   
   
   
   
   

  Varicele membrelor inferioare:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) moderate sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  52
   
   

  Alte boli ale aparatului
  cardio-vascular.
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secție de specialitate sau va fi dovedit prin documentație medicală de specialitate.
  *2) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoțire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socio-profesional.
  *3) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiată ECG câteva zile consecutiv.
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P.și S.T.S
  IV. BOLI ALE SÂNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  53
   
   
   
   
   
   
   
   
  54
   
   
   
   
   

  Anemia feriprivă:
  a) fără deficiență - formă ușoară
  - Hb > 11 g/dl, cu răspuns
  imediat și persistent;
   

  Inapt
  Apt/Inapt pe perioada
  școlarizării funcție de etiologie
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.
   

  b) cu deficiență - formă.medie-
  severă, Hb < 11 g/dl

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  Anemia megaloblastică Biermer.
  Anemii megalo-blastice
  parabiermeriene.
  Anemii acrestice.
  Anemii sideroblastice.
  Anemii diseritropoetice.

  Inapt
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   

  55
   
   
   
   
   
   
   

  Anemii hemolitice prin defect
  intraeritrocitar.
  Talasemiile:
  a) compensate hematologic Hb > 11
  g/dl și Ht > 32%

  Inapt
  Apt pentru S.T.S. - candidați
  Pe perioada școlarizării - apt
  numai pentru S.R.I.și S.T.S.
   

  Inapt
   
   
   
   

  Inapt
  Apt*)
   
   
   

  b) decompensate hematologic
  Hb < 11 g/dl și Ht < 32%

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  56
   
   
   
   
   
   
   

  Anemii hemolitice prin defect
  extraeritrocitar, cronice,
  necompensate, rebele la tratament
  - autoimune, idiopatice,
  hemoglobinuria paroxistică la
  "rece", hemoglobinuria de "marș"
  cu crize repetate, hemoglobinuria
  paroxistică nocturnă.

   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

  57
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  58
   
   
   
   
   

  Anemii prin insuficiență medulară
  primară sau secundară, refractare
  la tratament:

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  a) Boala Hodgkin;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) Limfoame non-hodgkiniene;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) Macroglobulinemia Waldenstrom;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) Mielomul multiplu.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Policitemia vera:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b) cu tulburări funcționale
  moderate sau accentuate.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  59

  Leucemii acute.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  60

  Leucemii cronice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  61
   
   

  Mieloscleroza cu metaplazie
  mieloidă și insuficiență
  medulară, rebelă la tratament.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  62
   

  Sindroame hemoragice cronice de
  origine plasmatică-hemofilia etc.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  63
   
   
   
   

  Sindroame hemoragice cronice de
  origine trombocitară, rebele la
  tratament - trombocitopenia,
  trombocitemia hemoragică și
  trombocitopatia.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  64
   
   

  Sindroame hemoragice cronice de
  origine vasculară, rebele la
  tratament.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  65
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  66
   
   
   

  Reticulolimfoproliferări de
  graniță:
  a) sarcoidoza Besnier-Boeck-
  Schaumann, stadiul I și II;

   
  Inapt
   
   

   
  Inapt
   
   

   
  Inapt
   
   

  b) sarcoidoza Besnier - Boeck -
  Schaumann, stadiul III și IV;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) alte reticulolimfoproliferări
  de graniță.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  Alte boli ale sângelui și
  organelor hematopoetice.
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-
  militară, după caz
   
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P și S.T.S
  V. BOLI RENALE DETERMINATE DE CAUZE MEDICALE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  67
   
   
   
   
   
   
   

  Glomerulonefrita:
  a) acută ușoară;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) acută medie;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) acută gravă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  68
   
   
   
   

  Pielonefrita și alte nefropatii
  tubulo-interstițiale:
  a) acute;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b) cronice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  69

  Insuficiența renală cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  70
   
   

  Alte boli renale.
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  VI. BOLI ALE APARATULUI DIGESTIV

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  71
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Bolile esofagului:
  a) hernia hiatală cu esofagită -
  documentație endoscopică;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b) boală de reflux gastro -
  esofagian - documentație
  endoscopică;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  c) diverticulii esofagieni -
  neoperați sau operați - cu
  tulburări funcționale accentuate;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  d) achalazia, spasmul difuz
  esofagian, stenozele esofagiene
  și esofagoplastiile, cu tulburări
  funcționale moderate sau
  accentuate;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  e) fistula eso-traheală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  72
   
   

  Gastritele cronice, indiferent de
  etiologie, documentate endoscopic
  și histologic.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  73
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ulcerul gastric și/sau duodenal:
  a) acut, documentat clinic,
  radiologic și/sau endoscopic,
  necomplicate;

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  b) cronic acutizat complicat -
  penetrant, perforat, stenozant,
  hemoragic etc., operat1 sau
  neoperat, cu tulburări
  funcționale ușoare;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  c) operat*1) sau neoperat, cu
  tulburări funcționale moderate
  sau accentuate.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  74
   

  Rezecția intestinală sau colonică
  indiferent de cauză.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  75
   
   

  Megadolicosigma și
  megadolicocolon cu tulburări
  funcționale.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  76
   
   
   

  Boli inflamatorii intestinale:
  a) rectocolita ulcero-hemoragică;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) boala Chron.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  77
   
   
   
   

  Periviscerita cu tulburări
  funcționale accentuate și cu
  fenomene ocluzive - ocluzia,
  stenoza intestinului sau
  colonului.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  78

  Anus contra naturii.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Purtător AgHBs, AgVHD;
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt dacă Ac antiHBs +,
  transaminazele normale, viremii
  (B și D) nedetectabile, fibroza 0
  (la teste invazive, neinvazive sau
  PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau
  fără tratament antiviral efectuat).
  În oricare altă situație este inapt.
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) Purtător Ac antiHCV.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt, dacă transaminazele
  sunt normale, viremia nedetectabilă,
  fibroza 0 (la teste invazive,
  neinvazive sau PBH, nu mai vechi de
  3 luni), cu sau fără tratament
  antiviral efectuat. În oricare altă
  situație este inapt.
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  80

  Hepatita cronică VHB, VHC, VHD.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  81

  Cirozele hepatice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  82
   

  Angiocolite, colecistite,
  coledocite, oddite acute.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  83
   

  Litiaza biliară, coledociană sau
  pancreatică, neoperate.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  84
   
   
   
   

  Litiaza biliară, coledociană
  operată:
  a) fără tulburări funcționale;

   
   
  Apt

   
   
  Apt

   
   
  Apt

  b) cu tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  85

  Litiaza pancreatică operată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  86
   

  Pancreatite cronice după
  pancreatite acute repetate.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  87

  Splenectomia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  88
   
   

  Alte boli ale aparatului digestiv
  și glandelor anexe.
   

   
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Sindroamele post-rezecție gastrică, când se folosește această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul post - prandial precoce (dumping syndrom), sindromul de ansă aferentă și sindromul de malabsorbție sau maldigestie.
  VII. BOLI ALE GLANDELOR ENDOCRINE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  89
   
   

  Hiperglicemie intermediară
  (110-125 mg/dl).
   

   
  Inapt
   

   
  Inapt
   

   
  Inapt
  Apt*)

  90

  Diabet zaharat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  91

  Alte tipuri specifice de diabet.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  92
   

  Hiperuricemia asimptomatică.
   

  Inapt
   

  Inapt
   

  Inapt
  Apt*)

  93
   
   

  Artrita acută urică, artrita
  cronică gutoasă, nefropatia
  urică, litiaza urinară urică.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  94
   
   
   

  Suprapondere IMC=25-30 Kg/mp masa
  adipoasă normală, masa musculară
  crescută, fără tulburări
  endocrino-metabolice.

   
   
   
  Apt

   
   
   
  Apt

   
   
   
  Apt

  95

  Obezitate 1,2 gradul I, II și III

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  96
   
   
   
   
   

  Dislipidemii primare/secundare:
  a) moderate;
   
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico- militară pentru M.Ap.N.

  b) severe.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  97
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Patologia hipotalamo-hipofizară:
  a) tumori secretante sau
  nesecretante hipofizare, operate
  sau neoperate;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  b) diabetul insipid;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) insuficiența hipofizară a
  adultului;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  d) hiperprolactinemii de
  etiologie neprecizată cu
  manifestări clinice.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  98
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Patologia tiroidiană:
  a) hipotiroidism subclinic;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) sindroame de hipofuncție
  tiroidiană severă - mixedem;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) hipertiroidism subclinic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) hipertiroidism - boala Graves-
  Basedow, gușă nodulară toxică,
  adenom toxic etc.;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  e) tiroiditele acute și subacute;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) tiroiditele cronice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  g) gușa nodulară netoxică;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  h) adenocarcinom tiroidian operat
  sau neoperat.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  99
   
   
   
   
   

  Patologie paratiroidiană:
  a) Hipoparatiroidismul cronic
  hipocalcemic, cu crize de tetanie
  frecvente;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  b) hiperparatiroidismul primar.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  100
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Patologia cortico-suprarenală:
  a) Insuficiența cortico-
  suprarenală cronică primară -
  boala Addison;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  b) Hiperfuncția glandei cortico-
  suprarenale;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) Hiperaldosteronismul primar;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) Tumori suprarenale
  nesecretante, mai mari de 2 cm;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  e) Hiperplazie bilaterală de
  suprarenală.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  101

  Feocromocitomul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  102

  Insuficiență gonadică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  103
   
   

  Alte boli endocrine ce nu sunt
  cuprinse în acest barem.
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Indicele de masă ponderală (IMC) se va stabili după formula Lorencz, astfel:

  Greutate (Kg)
  BMI = ─────────────────────
  Înălțime (în metri)*2)
   
   

  Normal 18,5 - 25
  Suprapondere 25 - 30
  Obezitate clasa I 30 - 35
  Obezitate clasa a II - a 35 - 40
  Obezitate clasa a III - a > 40
  Notă
  *2) Se va calcula masa de țesut adipos și masa musculară. Se va ține cont de talie (< 102 cm la bărbați și < 88 cm la femei). Sunt excluși cei care au masa adipoasă normală și exces de masă musculară.
  Notă
  *) Pentru M.A.I./ M.J./ A.N.P.și S.T.S
  VIII. BOLI NEUROLOGICE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  A. BOLILE INFLAMATORII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL:

  104
   

  1) Formele acute - encefalitele
  și encefalomielitele.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  105
   
   
   
   
   
   
   
   

  2) Formele cronice:
  a) scleroza multiplă;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) neuromielita optică - B.Devic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) encefalomielita diseminată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Sechele encefalitice sau
  encefalopatice.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  B. PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ȘI ENDODEGENERATIVĂ:

  106
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Distrofia musculară progresivă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Miastenia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) SLA;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Eredoataxia spino-cerebeloasă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Eredoataxia cerebeloasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  C. DISCOPATIILE:

  107
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Faza I;
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Inapt
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico- militară pentru M.Ap.N.

  2) Faza II;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Faza III - stadiul 1;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Faza III - stadiul 2 și 3.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  D. NEUROPATII PERIFERICE:

  108
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) PNP axonale - acute, subacute,
  cronice;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  2) PNP demielinizante -acute,
  cronice;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  3) MNP multiplex;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) MNP mononeuropatia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Paralizie plex brahial;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) Paralizie plex lombosacral.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  E. AFECȚIUNILE NERVILOR CRANIENI:

  109
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) nerv olfactiv;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) nerv optic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) nerv oculomotor comun;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) nerv trohlear;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) nerv trigemen -motor și
  senzitiv;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  6) nerv abducens;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  7) nerv facial;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  8) nerv gloso-faringian;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  9) nerv vag;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  10) nerv accesor;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  11) nerv hipoglos;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  F. TRAUMATISME CRANIENE:

  110
   
   
   
   
   
   

  Traumatisme craniocerebrale
  recente/până la 6 luni:
  a) cu tulburări funcționale
  ușoare;
   
  b) cu tulburări funcționale
  medii, severe, grave.

  Inapt
  Scutire medicală pe perioada
  școlarizării, după care va fi
  reevaluat funcție de intensitatea
  tulburărilor.
   
  Inapt

  Inapt
   
   
   
   
   
  Inapt

  Inapt
   
   
   
   
   
  Inapt

  G. TRAUMATISME ȘI ALTE AFECȚIUNI ALE MĂDUVEI SPINĂRII:

  111
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Traumatisme vertebro-medulare
  fără semne neurologice cu
  tulburare statică și dinamică
  vertebrală;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  2) Traumatisme vertebro-medulare
  cu compresie spinală parțială/
  totală;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  3) mielopatii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) infarctele măduvei spinării;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) hematomielita;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) malformații vasculare ale
  măduvei spinării;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  7) stenoza lombară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  8) siringomielia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  9) tabesul dorsal;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  10) sindroame sechelare izolate
  senzitiv/piramidal, fără deficit
  motor important.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  H. MALFORMAȚII VASCULARE CEREBRALE - CU MANIFESTĂRI CLINICE, CONFIRMATE ANGIOGRAFIC, OPERATE/NEOPERATE:

  112
   
   
   

  Malformații vasculare cerebrale
  cu manifestări clinice,
  confirmate angiografic, operate/
  neoperate.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  I. PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE:

  113
   
   

  1) operate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) neoperate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  J. BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ:

  114
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Accident ischemic tranzitoriu
  carotidian/vertebro-bazilar:
  a) antecedente de AIT unic
  nedocumentat, fără asociere de
  factori de risc;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  b) un singur accident ischemic
  tranzitoriu confirmat în clinică
  de specialitate, fără repetare în
  interval de 1 an;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  c) Accidente ischemice
  tranzitorii repetate, obiectivate
  clinic și paraclinic.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  2) Accidentul vascular cerebral
  ischemic constituit;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  3) Hemoragia subarahnoidiană;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Hemoragia cerebrală
  intraparenchimatoasă;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  5) AVC ischemic embolic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

   

  K. EPILEPSIILE:

   

   

   

  115

  Epilepsiile.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  L. AFECȚIUNILE GANGLIONILOR BAZALI ȘI ALE SISTEMELOR MOTORII DIN SNC:

  116
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Boala Parkinson și sindroame
  parkinsoniene;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  2) Coreea acută Sydenham;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Coreea cronică Hungtington;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Alte sindroame coreice -
  congenitale, metabolice, toxice,
  vasculare, traumatice,
  degenerative;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  5) Boala Wilson - degenerescența
  hepato-lenticulară.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  117
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Distonii primare și secundare -
  post AVC, posttraumatice,
  postencefalitice, medicamentoase:

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  a) distonii - ex. spasmul de
  torsiune;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) distonii focale și segmentare:
  - craniene - blefarospasm;
  cervicale - torticolis;
  - ale membrelor - crampe
  profesionale.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  118
   

  Anomalii motorii produse de
  medicamente.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  119

  Tremor esential familial.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  120

  Tulburări de manipulație.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  121

  Tulburări de locomoție.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  122

  Tulburări de limbaj/vorbire.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  123
   

  Tulburări de coordonare și
  echilibru.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  124
   
   

  Alte boli neurologice neprecizate
  în barem.
   

   
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  IX. AFECȚIUNI PSIHICE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  A. TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE:

  125
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Demența în boala Alzheimer;
  a) demența vasculară;
  b) demența în alte boli,
  clasificate în altă parte;
  c) sindrom amnestic organic
  nedeterminat de alcool și alte
  substanțe;
  d) delirium nedeterminat de
  alcool și alte substanțe.

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   

  2. Alte tulburări psihice
  datorate unor leziuni, disfuncții
  erebrale sau boli somatice.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  3. Tulburări ale personalității
  și de comportament datorate unei
  boli, leziuni sau disfuncții
  cerebrale.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  B. TULBURĂRI MENTALE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL:

  126
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Intoxicația acută.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Sindrom de dependență.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Stare de sevraj.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Sevraj cu delirium.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Tulburări psihotice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) Sindrom amnestic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  127
   

  Tulburările mentale induse de
  consumul de substanțe psihoactive

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  C. SCHIZOFRENIA,TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ȘI DELIRANTE:

  128
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Tulburările psihotice acute și
  tranzitorii.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  2) Schizofrenie.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Tulburări delirante
  persistente.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  4) Tulburări schizoafective.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Tulburare schizotipală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  D. TULBURĂRILE AFECTIVE:

  129
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Episod maniacal.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2. Tulburare afectivă bipolară.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3. Episod depresiv ușor/mediu.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4. Episod depresiv sever fără/cu
  simptome psihotice.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  5. Tulburare depresivă recurentă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6. Ciclotimie/distimie.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  E. TULBURĂRILE NEVROTICE LEGATE DE STRES ȘI SOMATOFORME:

  130
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Tulburări fobic anxioase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Alte tulburări anxioase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Tulburare obsesiv-compulsivă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Reacția la stres sever și
  tulburări de adaptare:
  a) reacții acute de stres;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b) tulburare posttraumatică de
  stres;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  c) tulburare de adaptare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5. Tulburări disociative
  (de conversie).

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  6. Tulburări somatoforme.
   
  7. Alte tulburări nevrotice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  F. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI ADULTULUI:

  131
   

  Tulburări specifice ale
  personalității.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  132
   

  Tulburări ale obișnuințelor și
  impulsiunilor.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  133
   
   
   
   

  Tulburări psihologice și
  comportamentale asociate
  dezvoltării și orientării
  sexuale, ce implică risc social
  în colectivitățile militare.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  134
   
   
   

  Sindroame comportamentale
  asociate unor dereglări
  fiziologice și unor factori
  somatici.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  135

  Întârziere în dezvoltarea mintală

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  136
   
   
   
   

  Alte tulburări psihiatrice
  necuprinse în acest barem și care
  implică risc medical și/sau
  social pentru colectivitățile
  militare.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt
  X. BOLI ORO-MAXILO-FACIALE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  137
   
   
   

  Leziuni odontale simple și
  complicate cu sau fără afectare
  parodontală netratate - max. 6
  afecțiuni pe o arcadă.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  138
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lipsuri dentare multiple:
  a) având cel puțin 10 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

   
   
  Apt

   
   
  Apt

   
   
  Apt

  b) având între 9 și 6 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

   
  Apt

   
  Apt cu proteză

   
  Apt

  c) multiple*1), sub 6 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  d) edentația completă uni - sau
  bimaxilară.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  139
   

  Anomalii dento-maxilare cu
  tulburări funcționale.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  140
   

  Tulburări în consolidarea
  fracturilor oaselor maxilare.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  141
   
   
   

  Parodontopatie marginală cronică
  profundă, progresivă, bimaxilară,
  generalizată, cu mobilitate și
  tulburări funcționale.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  142
   
   
   
   
   
   

  Afecțiuni ale articulației
  temporo-mandibulare:
  a) cu tulburări funcționale
  accentuate;
  b) constricții, pseudartroza sau
  anchiloza definitivă a
  articulației temporo-mandibulare.

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  143

  Glosita cronică scleroasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  144

  Hipertrofia limbii - macroglosia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  145
   

  Aderențe ale limbii, inoperabile,
  cu jenă funcțională.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  146
   
   
   
   

  Comunicări oro-nazale sau oro-
  sinusale întinse cu tulburări
  funcționale accentuate
  persistente după tratament
  chirurgical și/sau protetic.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  147
   
   
   
   

  Desfigurări definitive - nas,
  cavitate bucală, limbă, maxilare,
  urechi, părți întinse mento-
  labiale-cu tulburări funcționale
  și/sau fizionomice accentuate.

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  148
   
   

  Alte boli stomatologice.
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prezența a numai 3-4 dinți pe arcadă, cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonțiului marginal, poate fi apreciată ca edentație totală a maxilarului respectiv, situația medico-militară se va stabili de la caz la caz, ținându-se cont de posibilitățile anatomo-funcționale ale maxilarelor prin restaurări protetice.
  XI. AFECȚIUNI ORL

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  149
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului fără
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie.

   
   
   
  Apt

   
   
   
  Apt

   
   
   
  Apt

  2) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului cu
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie ușoare
  sau moderate.

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală
   
   
   

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală
   
   
   

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală
   
   
   

  3) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului cu
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie severe

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  4) Malformații congenitale sau
  câștigate ale faringelui și/sau
  esofagului.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  150
   
   
   
   
   
   
   

  Afecțiuni supurative ale
  sinusurilor anterioare și
  posterioare:
  a) cu tulburări funcționale și/
  sau anatomice moderate;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  b) cu tulburări funcționale și/
  sau anatomice accentuate.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  151

  Rinosinuzită cronică polipoasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  152
   

  Rinita cronică ozenoasă - ozena -
  operată sau neoperată.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  153
   
   
   
   
   
   
   
   

  Malformații congenitale sau
  dobândite ale urechii:
  a) malformații ale urechii
  externe, cu alterare estetică
  ușoară sau moderată;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  b) malformații ale urechii
  externe, cu alterări estetice
  grave uni - sau bilateral.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  154
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Otita medie
  supurată cronică
  bilaterală cu
  deficiență
  auditivă:
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  -ușoară- deficit
  global auditiv
  între 26-35 dbHL

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  - medie-
  accentuată -
  deficit global
  auditiv peste
  36 dbHL, până la
  80 dbHL;

   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
  Inapt

  - gravă- deficit
  global auditiv
  peste 81 dbHL.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  b)mezo-timpanită
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - monolaterală
  fără modificări
  importante, cu
  deficiență
  auditivă medie

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  - monolaterală
  fără modificări
  importante, cu
  deficiență
  auditivă
  accentuată.

   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
  Inapt

  c) epitimpanita monolaterală cu
  deficiență auditivă ușoară,
  medie, accentuată;

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  d) oto- -
  mastoidita:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  cronică operată,
  unilaterală, cu
  deficit auditiv
  ușor;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  - monolaterală
  operată,
  recidivantă, cu
  granulații sau
  lame de
  colesteatom în
  colesteatom în
  cavitate, cu
  deficiență
  auditivă medie
  sau accentuată;

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

  - cronică
  polipoasă/
  colesteato-
  matoasă cu
  complicații de
  vecinătate -
  fistulă
  labirintică,
  paralizie
  facială,
  tromboflebita
  sinusului
  lateral, abces
  extradural;

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Inapt

  e) sechelele
  postotitice:
   
   
   
   
   
   
   
   

  - cu deficiență
  auditivă ușoară
  sau medie
  monolaterală;

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  - cu deficiență
  auditivă
  accentuată sau
  gravă
  bilaterală;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  155
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hipoacuzie:
  a) totală și persistentă
  monolaterală și accentuată la
  cealaltă sau accentuată
  bilaterală;

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
  Inapt

  b) medie bilaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) medie monolaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) bilaterală, cu deficit auditiv
  ușor;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  e) accentuată monolaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) surdomutitatea documentată;
  g) compensată prin protezare
  auditivă sau mijloace
  chirurgicale.

  Inapt
   
   
  Inapt

  Inapt
   
   
  Inapt

  Inapt
   
   
  Inapt

  156

  Otoscleroza.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  157
   
   
   

  Afecțiuni labirintice cronice,
  documentate medical, cu probe
  funcționale audiometrice,
  vestibulare, imagistice.

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

   
   
   
  Inapt

  158
   
   
   
   
   
   

  Sindroame vestibulare:
  a) de cauze locale sau reflexe;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) periferic sau central, rebel
  la tratament;
  c) disfuncții vestibulare
  episodice.

   
  Inapt
   
  Inapt

   
  Inapt
   
  Inapt

   
  Inapt
   
  Inapt

  159
   

  Papilomatoza laringiană, operată
  și recidivată de 3-4 ori.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  160
   
   
   
   

  Sindromul Meniere:
  a) acut;

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  b) cu crize frecvente rebel la
  tratament.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  161
   

  Laringite cronice; polipi corzi
  vocale neoperați.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  162
   

  Polip corzi vocale operat, fără
  tulburări funcționale.

   
  Apt

   
  Apt

   
  Apt

  163

  Stenoze faringo-laringo-traheale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  164
   
   
   

  Alte afecțiuni O.R.L.
   
   
   

   
   
   
   

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea
  medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico- militară, după caz.
  XII. AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE

  Nr.
  Prg.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  DENUMIREA BOLILOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
   
   
   
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  165
   
   
   
   
   
   

  Lipsa unui glob ocular sau
  vederea unui ochi sub 1/20
  unilateral dată de cauze
  funcționale sau organice și
  vederea celuilalt de sub 1/3 sau
  acuitatea vizuală de sub 1/3
  bilateral, după corectare.

   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
  Inapt

   
   
   
   
   
   
  Inapt

  166

  Symblefaron.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  167
   

  Inflamații ulceroase cronice ale
  marginilor pleoapei.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  168
   
   
   
   

  Ectropion, entropion sau
  lagoftalmia.
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt după rezolvarea chirurgicală
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  169

  Ptoza palpebrală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  170
   
   
   
   

  Dacriocistita.
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt după rezolvarea chirurgicală
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  171
   
   

  Epiforă produsă de obstrucții ale
  căilor lacrimale congenitale sau
  dobândite la unul sau ambii ochi.

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  172
   

  Pterigion neoperat sau operat și
  recidivat.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  17

  Trahom.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  174

  Keratita cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  175

  Keratoconus.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  176
   

  Leucomul cornean simplu sau
  aderent.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  177

  Stafilom.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  178
   

  Luxația sau subluxația
  cristalinului.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  179

  Cataracta - toate formele.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  180

  1) Afakia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

   
   
   
   
   

  2) Pseudoafakia cu acuitatea
  vizuală = 1, cu diferența de
  corecție față de ochiul congener
  de maxim 2*/3 d.
  3) Pseudofakia***

  Inapt
  Inapt***(pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării)
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.
   

  181

  Aniridia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  182

  Coloboma irisului.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  183

  Iridociclita cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  184

  Panoftalmia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  185
   

  Secluzio-ocluzio pupilar mono sau
  bilateral.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  186

  Coloboma coroidei.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  187

  Opacitatea corpului vitros.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  188

  Deslipirea de retină.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  189
   

  Retinopatiile de toate
  categoriile.

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  190
   

  Vicii de refracție (miopie,
  hipermetropie, astigmatism)*1)

   
  Inapt

   
  Inapt

   
  Inapt

  191
   
   
   
   
   
   
   
   

  Miopie până la - 3d inclusiv,
  fără leziuni ale F.O. și AV=1
  cu corecție*),**).
  Miopie până la 1 dioptrie, fără
  leziuni ale F.O.și AV=1
  cu corecție***)
  Miopie peste 1 dioptrie, fără
  leziuni ale F.O. și A.V=1 cu
  corecție***)

  Apt*
  Inapt**
  Apt***)( pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării)
   
  Apt (AV = 1 cu corecție de maxim
  -2 Dsf)***) pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării)

  -
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt
   
   
   
   
   
   
   
   

  192
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hipermetropie până la 3 d, fără
  leziuni ale F.O și AV=1 cu
  orecție*),**),***)
   
   
   
   
  ipermetropie peste 3 dioptrii cu
  V=1 cu corecție***).
   

  Apt*)
  Inapt**)
  Apt***) - AV =1 cu corecție de
  maxim +2 Dsf ( pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării)
   
  Inapt***)(pentru elevi
  și studenți pe perioada
  școlarizării)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  193
   

  Miopie și hipermetropie peste
  3 d*)

   
  Inapt

   
  -

   
  Inapt

  194
   
   
   
   
   
   
   
   

  Astigmatism toate tipurile până
  la 3 d inclusiv pe axul cel mai
  puternic cu AV-1 sau astigmatism
  mixt până la 3 d prin cumul în
  ambele axe cu AV -1*),**.)
  Astigmatism***)
   
   
   

  Apt*)
  Inapt**)
   
   
   
  Apt***)- AV=1 cu corecție de până
  la +/-1,5 Dcyl) pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării

  -
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt
   
   
   
   
   
   
   
   

  195
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acuitate vizuală:*)
  a) între 1 și 1/2 la AO cu
  corecție;

   
   
  Inapt

   
   
  -

   
   
  Inapt

  b) egală cu 1 la un ochi și cel
  puțin 1/4 la celălalt fără
  corecție.
   
  Acuitatea vizuală mai mică de 1
  fără corecție la ambii ochi și
  necorectabilă***)

  Inapt
   
   
   
  Inapt***)pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării
   

  -
   
   
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  196

  Ambliopie*)

  Inapt

  -

  Inapt

  197
   
   
   
   
   

  Strabismul (acuitate vizuală până
  la 1/3, la ochiul cel mai afectat
  după corecție) și/sau mai puțin
  de 10 grade.
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   

  Apt
   
   
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
   
  pentru M.Ap.N.

  198

  Strabismul*).

  Inapt

  -

  Inapt

  199
  200

  Acromatopsia.
  Discromatopsia.

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Apt2

  201

  Hemeralopia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  202
  203
   

  Nistagmus.
  Pareza unuia sau mai multor
  mușchi oculari cu/fără diplopie.

  Inapt
   
  Inapt

  Inapt
   
  Inapt

  Inapt
   
  Inapt

  204
   
   
   
   

  Coloboma nervului optic.
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   

  Apt dacă A.V. = 1 la un ochi cu
  corecție și 1/4 la celălalt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  205

  Atrofia optică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  206
   
   

  Hemianopsia/Îngustarea câmpului
  vizual cu peste 10 grade.
  Hemianopsia***)

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

   
   
  Inapt

  207

  Oftalmoplegia externă sau internă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  208

  Glaucomul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  209
   
   
   
   
   
   

  Corpi străini intravitreeni,
  extrași sau restanți, care
  determină o acuitate vizuală
  sub 1/2 pentru M.A.I., A.N.P.și
  1/3 după corecție pentru M.A.p.N.
  S.T.S., S.P.P. și S.I.E. Corpi
  străini intraoculari***)

  Inapt
  Inapt ***)- pentru elevi și
  studenți pe perioada școlarizări
   
   
   
   

  Inapt
   
   
   
   
   
   

  Inapt