ORDIN nr. 4.968 din 30 august 2022pentru desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European Bacău" din municipiul Bacău, județul Bacău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c), respectiv ale art. 29^1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Adresa Asociației Centrul de Studii European Bacău - România din municipiul Bacău, județul Bacău, nr. 15 din 31.08.2021, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. 3.677 din 1.09.2021, pentru desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.057/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European“ din municipiul Bacău,
  luând în considerare art. 9 din Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 5 din 21.06.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.732 din 19.08.2022 privind desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului director al Asociației Centrul de Studii European Bacău - România din municipiul Bacău nr. 20 din 20.08.2021,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se desființează unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“, cu sediul în str. Spiru Haret nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău, cu nivelul de învățământ „postliceal“ (nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ și „asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“.


  Articolul 2
  (1) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar are obligația de a comunica unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău, prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău, are dreptul de a contesta decizia ministrului educației privind desființarea în termen de 30 de zile de la comunicarea dispozițiilor prezentului ordin, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău, nu mai are dreptul de a școlariza elevi în anul I la nivelul de învățământ „postliceal“ (nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ și „asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, menționate la art. 1, începând cu anul școlar 2022-2023, și va desfășura procesul de învățământ în lichidare.


  Articolul 4

  Ministerul Educației, Asociația Centrul de Studii European Bacău - România, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, județul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 4.968.
  -----