ORDONANTA nr. 17 din 20 august 1992
privind introducerea taxei de studiu la învăţămîntul superior de stat, în anul universitar 1992/1993, pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărîre de Guvern
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992  În temeiul art. 114 din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  În anul universitar 1992/1993, instituţiile de învăţămînt superior de stat pot scolariza studenţi în anul I de studii peste numărul de locuri aprobat prin hotărîre de Guvern. Numărul maxim de locuri care depăşeşte pe cel aprobat prin hotărîre de Guvern se stabileşte de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, la propunerea fiecărei instituţii de învăţămînt superior, în funcţie de capacitatea de cuprinderea a acesteia.
  Ocuparea locurilor stabilite peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărîre de Guvern se face prin concurs de admitere, în ordinea descrescinda a mediilor, cu condiţia obţinerii cel puţin a mediei generale 5.


  Articolul 2

  Studenţii admişi în condiţiile prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă suporta taxa de studiu care se stabileşte de fiecare instituţie de învăţămînt superior. Cuantumul taxei de studiu trebuie să acopere toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile cadrelor didactice şi ale personalului auxiliar şi de servire.


  Articolul 3

  Cuantumul taxei de studiu şi modalităţile de plată se stabilesc de Senatul fiecărei instituţii de învăţămînt superior şi sînt făcute publice în timp util. Taxa de studiu se achită pe întregul an universitar (12 luni).


  Articolul 4

  Sumele încasate din taxa de studiu reprezintă surse de venit la fondul special pentru învăţămînt, constituit potrivit ordonanţei.


  Articolul 5

  Studentul care a fost admis în condiţiile prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă în care se retrage din învăţămînt în timpul anului universitar suporta taxa de studiu, inclusiv pe luna în care s-a retras.


  Articolul 6

  Studenţii admişi în condiţiile prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă nu beneficiază de burse de studiu şi nu pot revendica locuri de cazare în căminele studenţeşti, decît în caz de disponibilitate;


  Articolul 7

  Prevederile din prezenta ordonanţă modifica în mod corespunzător art. 5 din Legea nr. 28 din 26 decembrie 1978.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul învăţămîntului şi ştiinţei,
  Mihail Golu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  şi controlului financiar,
  Florian Bercea
  -------------------