ANEXĂ din 2 octombrie 1995 referitoare la modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum și modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare a acestora - Anexa nr. 1b**)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 bis din 20 noiembrie 1995 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.801 din 2 octombrie 1995, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 noiembrie 1995.


  Anexa nr. 1b)

  Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum și modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare a acestora
  Varianta 1995 A

  ┌─────────┐ DECLARAȚIE
  │ MF │ privind obligațiile de plată la │││││││││││││││││
  │ ROMÂNIA │ bugetul de stat
  └─────────┘ luna ....... anul ........

  ────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──┬──┐
  │ Declarație │ │ │
  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativă └──┘ │
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X │
  Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │
  fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declarațiilor │
  │rectificative │
  └─────────────────────────┘
  ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumire │ │
  │──────────┼─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────│
  │Județ │ │Localitate│ │
  │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│
  │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │
  │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│
  │Cod poștal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │
  └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘
  SUMELE ÎNSCRISE NU INCLUD DIFERENȚE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL

  A.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ┌┌──┐ ┌────────────────────┐
  1 TVA de plată pentru perioada de raportare ││1 │ │ │
  │└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  2 TVA de rambursat pentru perioada de raportare││2 │ │ │
  ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘
  B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ȘI PE
  VENITURI ASIMILATE SALARIILOR*)
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  3 Impozit de virat la bugetul de stat pentru │3 │ │ │
  perioada de raportare │ │ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  C. IMPOZIT PE PROFIT
  ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐
  4 Datorat cumulat, la sfârșitul perioadei ││4 │ │ │
  precedente ││ │ │ │
  │└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  5 Datorat cumulat, la sfârșitul perioadei ││5 │ │ │
  de raportare ││ │ │ │
  ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘
  D. ACCIZE
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  6 Datorată pentru perioada de raportare │6 │ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  E. IMPOZIT LA ȚIȚEIUL ȘI LA GAZELE NATURALE
  DIN PRODUCȚIA INTERNA
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  7 Datorat pentru perioada de raportare │7 │ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  F. TAXA PENTRU JOCURI DE NOROC
  ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐
  8 Taxa anuala datorată anticipat perioadei de ││8 │ │ │
  raportare ││ │ │ │
  ──────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  9 Taxa regularizată periodic în funcție de rea-││9 │ │ │
  lizări, datorată pentru perioada de raportare││ │ │ │
  ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  10 Impozit pe veniturile obținute din jocuri de ││ │ │ │
  noroc, din prime în bani și/sau în natura de ││10│ │ │
  virat pentru perioada de raportare ││ │ │ │
  ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘
  G. IMPOZIT PE DIVIDENDE*)
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  11 De virat pentru perioada de raportare │11│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE
  ȘI JURIDICE NEREZIDENTE REȚINUTE DE
  PLĂTITORII DE VENIT*)
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  12 De virat pentru perioada de raportare │12│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  I. IMPOZIT PE VENITURILE DIN VALORIFICAREA
  SUB ORICE FORMĂ A DREPTURILOR DE PROPRIETATE
  INTELECTUALĂ
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  13 De virat pentru perioada de raportare │13│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  J. IMPOZIT PE VENITURILE SUB FORMĂ DE DOBÂNZI
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  14 De virat pentru perioada de raportare │14│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  K. IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN TRANSFERUL
  DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA VALORILOR
  MOBILIARE ȘI PĂRȚILOR SOCIALE
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  15 De virat pentru perioada de raportare │15│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  L. VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR
  AUTONOME
  ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐
  16 Datorat pentru perioada de raportare │16│ │ │
  ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘
  M. ALTE IMPOZITE/TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT
  ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐
  17 ││17│ │ │
  ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  18 ││18│ │ │
  ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘
  │┌──┐ ┌────────────────────┐
  19 ││19│ │ │
  ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ Banca │ CONT │
  └─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Se completează numai pentru impozitele reținute la sursa marcate cu*)
  ┌────┬────────────┬───────────────┬────────────────────────┐
  │Nr. │ INDEX**) │ Data plății │ Impozit datorat │
  │crt.│ IMPOZIT │ venitului │ bugetului de stat │
  │ │Se bifează │ │ │
  │ │ cu X una │ Zi luna an │ │
  │ │ din căsuțe │ │ │
  │────┼───┬───┬────┼────┬─────┬────┼────────────────────────│
  │////│ B │ G │ H │////│/////│////│////////////////////////│
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │
  │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│
  │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴────────────────────────┘

  **)
  B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ȘI PE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  G. IMPOZIT PE DIVIDENDE
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE NEREZIDENTE
  REȚINUTE DE PLĂTITORII DE VENIT
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
  ┌───────────────┐
  Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura și │
  Funcția ───────────────────────────────────── │ ștampila │
  │ │
  └───────────────┘

  Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu, în condițiile legii

  ------------
  Modelul formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" cod 14.13.01.01 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 1 din același act normativ.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat"
  Declarația se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă.
  Declarația se va depune trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor, de către acei contribuabili care, potrivit reglementărilor în vigoare, au obligația declarării trimestriale a impozitului pe profit și care datorează numai acest impozit.
  Declarația se completează înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, utilizând pix cu mina de culoare neagră. Dacă este posibil, declarația va fi completată la mașina de scris sau la imprimanta.
  Completarea declarației se va face conform termenelor de declarare prevăzute de legile fiscale, astfel:
  1. lunar: pentru taxa pe valoarea adăugată; pentru impozitul pe profit, datorat de Banca Națională a României și bănci; pentru accize; pentru impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente, reținut de plătitorii de venit (pentru lunile în care se efectuează plăți de venituri pentru persoanele fizice și juridice nerezidente); precum și pentru impozitele reținute la sursa conform reglementărilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, din prime în bani și/sau în natura, impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice forma, a drepturilor de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din dobânzi);
  2. trimestrial: pentru impozitul pe profit;
  3. anual: pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome.
  Când plătitorul corectează declarația depusa inițial, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.
  Declarația se completează în doua exemplare, dintre care:
  - originalul se depune la organul fiscal în evidenta căruia este înregistrat plătitorul;
  - copia se păstrează de plătitor.
  Completarea declarației se face astfel:
  Luna pentru care se completează declarația va fi înscrisă cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).
  Anul pentru care se completează declarația va fi înscris cu cifre arabe, cu patru caractere (de exemplu: 2000).
  Secțiunea "Date de identificare a plătitorului"
  Se completează înscriind citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de formular.
  ATENȚIE! SUMELE ÎNSCRISE ÎN DECLARAȚIE NU CUPRIND DIFERENȚELE DE IMPOZITE ȘI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.
  Rândurile prevăzute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentând obligații constituite în perioada de raportare (luna, trimestru) la care se referă declarația.
  La capitolul A - Taxa pe valoarea adăugată
  Agenții economici care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operațiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operațiuni.
  La capitolul B - Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
  În declarație vor fi înscrise numai sumele care trebuie virate, potrivit prevederilor legale, la bugetul de stat, reprezentând impozit pe salarii și pe veniturile asimilate salariilor.
  La capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc
  Rândurile 8 și 9 - Se completează lunar, de către toți agenții economici autorizați să organizeze și să exploateze activități de jocuri de noroc.
  Rândul 10 - Impozit pe veniturile obținute din jocuri de noroc, premii și din prime în bani și/sau în natura - se completează lunar de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate și reținute potrivit art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999
  privind impozitul pe venit.
  La capitolul G - Impozit pe dividende
  Se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate și reținute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999
  .
  La capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice forma, a drepturilor de proprietate intelectuală
  Se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate și reținute potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999
  .
  La capitolul J - Impozit pe veniturile sub formă de dobânzi
  Se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate și reținute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999
  .
  La capitolul K - Impozit pe veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale
  Se completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate și reținute potrivit art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999
  .
  La capitolul L - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
  Se înscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1996
  privind repartizarea profitului la regiile autonome.
  La capitolul M - Alte impozite și taxe Contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare alte impozite/taxe care nu sunt prevăzute de formular vor completa astfel:
  - la coloana "Denumire indicator" se înscrie denumirea exactă a impozitului/taxei datorate;
  - la coloana "Sume" se înscrie suma datorată pentru impozitul/taxa respectiva.
  Tabelul analitic
  Se completează numai pentru impozitele cu regim de reținere la sursa, când data scadentei la plata este data plății venitului pentru care se datorează respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevăzute la capitolele B, G și H.
  Coloana "Index impozit" - se va înscrie "X" în coloana corespunzătoare indexului impozitului pentru care se înscriu datele, și anume:
  B - pentru impozitul pe salarii și venituri asimilate salariilor;
  G - pentru impozitul pe dividende;
  H - pentru impozitele pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente, reținute de plătitorii de venit.
  Coloana "Data plății venitului" - se va înscrie fiecare data la care a fost efectuată o plata de venit pentru care se datorează impozitul din coloana anterioară.
  Data plății venitului va fi înscrisă în formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).
  Coloana "Impozit datorat bugetului de stat" - se va înscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuată la data înscrisă în coloana anterioară.
  -----------
  Instrucțiunile de completare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 2 din același act normativ.
  1. Denumire: Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
  2. Cod: 14.13.01.01
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire:
  - exemplarul care se depune la organul fiscal - culoare verde
  - exemplarul care rămâne la plătitor - culoare neagră
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea obligațiilor de plată la bugetul de stat ale plătitorilor de impozite și taxe
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: toți plătitorii de impozite și taxe
  8. Circula: - originalul - culoare verde - la organul fiscal
  - copia - culoare neagră - la plătitorul de impozite și taxe
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite și taxe.

  ----------
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 3 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 *) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 3 din același act normativ.
  DECLARAȚIA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT

  Pe perioada de la începutul anului până la ................................
  Denumirea contribuabilului ............., codul fiscal ...................,
  str. ............... nr. ......, localitatea .............................,
  județul (sectorul) .................., codul poștal ..................... .
  - lei -
  -----------
  Venituri din exploatare 01 ................
  Cheltuieli aferente veniturilor din
  exploatare (inclusiv cheltuielile
  privind impozitul pe profit) 02 ................
  Profit (pierdere) din exploatare
  (rd. 01 - rd. 02) 03 .............
  Venituri financiare 04 ................
  Cheltuieli financiare 05 ................
  Profit (pierdere) financiar
  (rd. 04 - rd. 05) 06 .............
  Venituri excepționale 07 ................
  Cheltuieli excepționale 08 ................
  Profit (pierdere) excepțional
  (rd. 07 - rd. 08) 09 .............
  Profit (pierdere) total
  (rd. 03 + rd. 06 + rd. 09) 10 .............
  Deduceri:
  Dividendele primite de la o alta
  persoana juridică română 11 ................
  Sumele utilizate pentru constituirea
  sau majorarea fondului de rezerva în
  limita a 5% din profitul contabil
  anual, până când acesta va atinge
  20% din capitalul social 12 ................
  Veniturile din provizioanele pentru
  care nu s-a admis deducerea 13 ................
  Sumele utilizate pentru constituirea
  sau majorarea rezervei create de bănci
  în limita a 2% din soldul creditelor
  acordate și a fondului de rezerva în
  limitele prevăzute de Legea nr.
  33/1991 privind activitatea bancară 14 ................
  Sumele utilizate pentru constituirea
  sau majorarea rezervelor tehnice ale
  societăților de asigurare și reasi-
  gurare, conform dispozițiilor legale
  în materie 15 ................
  Alte sume deductibile în limitele
  prevăzute de legislația în vigoare 16 ................
  Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 +
  rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16) 17 .............
  Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 17) 18 .............
  Cheltuieli nedeductibile:
  Impozitul pe profitul din orice sursa,
  română și străină, din care: 19 ................
  Impozitul pe venitul realizat în
  străinătate 20 ................
  Amenzi și penalități 21 ................
  Cheltuielile de protocol, reclama și
  publicitate, care depășesc limitele
  prevăzute de lege 22 ................
  Sumele utilizate pentru constituirea
  sau majorarea provizioanelor și a
  rezervelor, peste limitele prevăzute
  de lege 23 ................
  Cheltuielile de sponsorizare ce
  depășesc limita stabilită de Legea
  nr. 32/1994 24 ................
  Pierderile din surse externe,
  calculate pe fiecare sursa de venit 25 ................
  Alte cheltuieli nedeductibile din
  punct de vedere fiscal 26 ................
  Total cheltuieli nedeductibile
  (rd. 19 + rd. 21 până la rd. 26) 27 .............
  Profitul impozabil (pierdere) înainte
  de reportarea pierderii
  (rd. 18 + rd. 27) 28 .............
  Pierderea fiscală de recuperat din
  anii precedenți 29 .............
  Profitul impozabil (pierderea)
  (rd. 28 - rd. 29) 30 .............
  Impozitul pe profit
  *)Contribuabilii ale căror venituri
  se impun cu cota normală
  (rd. 30 x 38%) 31 .............
  *)Contribuabilii care obțin venituri
  din jocuri de noroc, baruri și cluburi
  de noapte (rd. 30 x 38%) + (k x 60%)
  k = ponderea veniturilor
  realizate din aceste activități
  în volumul total al veniturilor 31 .............
  *)Contribuabilii ale căror venituri
  se impun cu cota de 25% (rd. 30 x 25%) 31 .............
  *)Contribuabilii care realizează
  profit impozabil printr-un sediu
  permanent în România
  [rd. 30 x 38% + (rd. 30 x 6,2%)] 31 .............
  Creditul fiscal, din care: 32 ...............
  - Credit fiscal extern 33 ...............
  - Impozit pe profit aferent perioadei
  de scutire, conform art. 30 din lege 34 ...............
  Reducerile de impozit pe profit
  prevăzute de art. 7 din lege, inclusiv
  cele calculate potrivit legislației
  în vigoare 35 ...............
  Total credit fiscal (rd. 32 + rd. 35) 36 .............
  Impozitul pe profit datorat
  (rd. 31 - rd. 36) 37 .............
  Impozitul pe profit pe anul curent,
  plătit cumulat de la începutul
  anului fiscal 38 ...............
  Impozitul pe profit de plată
  (rd. 37 - rd. 38) 39 .............
  Impozitul pe profit, plătit în
  plus (rd. 38 - rd. 37) 40 .............

  --------------------------
  *) Dacă rezultatul este zero sau mai puțin, înscrieți 0.

  M.F. Cod 14.13.01.01/A Format A3/t2
  Tipărit la Regia Autonomă "Imprimeria Națională"

  DOCUMENT DE PLATĂ
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Felul documentului | Numărul | Data | Suma |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------

  Sub penalitățile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că am
  examinat această declarație, inclusiv anexele însoțitoare, și, în conformitate
  cu informațiile furnizate, o declar corecta și completa.

  Numele .............. Prenumele ................ Data .....................

  Funcția ................................................. Semnătura ........
  (directorul general sau alta persoana autorizata) și ștampila

  -----------
  Modelul formularului "Declarația pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A"*) a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din același act normativ.**)
  Anexa 1
  la declarație
  AMORTIZARE FISCALĂ
  Atenție!
  Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, această anexă reprezintă numai un sumar al amortizării fiscale. Trebuie să țineți o evidență separată a amortizării fiscale pentru fiecare grupa a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculează separat. Dacă există mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma totală.
  ┌────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
  │ Grupa de mijloace fixe │ Rândul │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  │ │ │-----│-----│-----│-----│-----│-----│
  │ │ │ 40% │ 17% │ 10% │ 7% │ 4,5%│ 2% │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Sold la 01.01.199.... │ 01 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflație │ │ │ │ │ │ │ │
  │ pentru rd. 01 │ 02 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 01 + rd. 02 │ 03 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Intrări de mijloace fixe │ 04 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflație pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ rd. 04 │ 05 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ fixe intrate, calculată la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ rd. 04 + rd. 05 │ 06 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Ieșiri de mijloace fixe │ 07 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflație │ │ │ │ │ │ │ │
  │ pentru rd. 07 │ 08 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ fixe ieșite, calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 07 + rd. 08 │ 09 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Adunați rândurile [(rd. 01 + │ │ │ │ │ │ │ │
  │ + rd. 02 + rd. 04 + rd. 05) - │ │ │ │ │ │ │ │
  │ - (rd. 07 + rd. 08)] │ 10 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Adunați rd. 03 + rd. 06 - rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 09 │ 11 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Diferențe înregistrate din │ │ │ │ │ │ │ │
  │ înstrăinarea mijloacelor fixe, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ care depășesc soldul grupei │ 12 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Soldul grupelor mai mici de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 200.000 lei │ 13 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Sold la 31.12.199.... (rd. 10 -│ │ │ │ │ │ │ │
  │ - rd. 11 + rd. 12 - rd. 13) │ 14 │ │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  Anexa 2
  la declarație
  BILANȚ FISCAL
  Încheiat la ......
  - lei -
  ┌────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │ Explicații │ Nr. rând │ Soldul la │ Soldul la │
  │ │ │ începutul │ sfârșitul │
  │ │ │ anului │ anului │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ACTIV: │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări necorporale │ 01 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări corporale │ 02 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări financiare │ 03 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Stocuri │ 04 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Alte active circulante - TOTAL, │ │ │ │
  │ din care: │ 05 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Creanțe │ 06 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Titluri de plasament │ 07 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Disponibil │ 08 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Conturi de regularizare și asimi- │ │ │ │
  │ late, exclusiv diferențe de │ │ │ │
  │ conversie │ 09 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Prime privind rambursarea │ │ │ │
  │ obligațiunilor │ 10 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 + rd. │ │ │ │
  │ 03 + rd. 04 + rd. 05) │ 11 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ OBLIGAȚII (rd. 13 + rd. 14) │ 12 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Datorii │ 13 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Conturi de regularizare și │ │ │ │
  │ asimilate, exclusiv diferențe de │ │ │ │
  │ conversie │ 14 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PATRIMONIU NET (rd. 11 - rd. 12) │ 15 │ │ │
  └────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

  -----------
  Modelul formularului "Declarație pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a"*) a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din același act normativ.
  MINISTERUL FINANȚELOR
  INSTRUCȚIUNI
  pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A
  - Declarația de impunere a profitului impozabil -
  Instrucțiuni generale
  Scopul formularului
  Contribuabilii au obligația să completeze Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A și să raporteze profitul cumulat și impozitul datorat pe anul fiscal în curs, până la sfârșitul fiecărei perioade de la care se referă raportarea.
  Plătitorii impozitului pe profit
  Sunt obligați la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
  - persoanele juridice române, pentru profitul impozabil obținut din orice sursa, atât din România, cât și din străinătate;
  - persoanele juridice străine care desfășoară activități printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
  - persoanele fizice și juridice străine care desfășoară activități în România ca partener într-o asociere ce nu da naștere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfășurata în România;
  - asocierile dintre persoanele fizice române și persoanele juridice române care nu dau naștere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atât în România, cât și în străinătate.
  Persoana juridică trebuie să calculeze și să plătească impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridică fără scop lucrativ plătește impozitul pe profit aferent veniturilor și cheltuielilor legate de activitățile economice desfășurate în scopul obținerii de profit.
  Scutirile de la plata impozitului, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 12/1991
  privind impozitul pe profit, la art. 14 din Legea nr. 35/1991
  privind investițiile străine, cu ultimele modificări, rămân în vigoare doar pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul comerțului până la data de 31 decembrie 1994 și pentru cele a căror perioada de scutire nu a expirat încă. Scutirea operează până la expirarea perioadei legale, cu condiția de a activa și de a realiza în continuare venituri, încă o perioada egală cu perioada de scutire. Astfel, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutită, în conformitate cu regulamentele în vigoare la data acordării acesteia.
  Depunerea declarației de impunere
  Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A se depune la termenele prevăzute de lege, acestea fiind și termenele de plată a impozitului. Dacă data respectiva este o zi nelucrătoare, contribuabilul poate face depunerea în prima zi lucrătoare următoare acesteia. Nu sunt exceptați de la obligația depunerii declarației de impunere contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 30 din lege, precum și acei contribuabili care se înregistrează cu pierdere fiscală la finele perioadei de raportare.
  Depunerea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A se face la unitatea teritorială a administrației fiscale unde își are sediul contribuabilul.
  Declarația trebuie semnată și datată de către directorul general sau de orice persoana autorizata prin lege să-l reprezinte pe contribuabil.
  Păstrarea evidențelor
  Evidențele contribuabilului trebuie ținute atât timp cât este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislației române.
  Contribuabilul trebuie, de asemenea, să păstreze copiile de pe toate declarațiile depuse. Acestea sunt necesare pentru întocmirea viitoarelor declarații și efectuarea calculelor la depunerea unor declarații rectificate.
  Plata impozitului pe profit
  Contribuabilul trebuie să plătească impozitul datorat, nu mai târziu de termenul de depunere a Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A. Dacă termenul de depunere nu cade într-o zi lucrătoare, contribuabilul poate să plătească în următoarea zi lucrătoare.
  Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispoziție de plată care se predă la banca la care contribuabilul își are contul principal.
  Majorări de întârziere
  Pentru impozitele neplătite la termen, contribuabilul este obligat să plătească majorări de întârziere.
  Sancțiuni
  Depunerea cu întârziere a declarației
  Un contribuabil care depune declarația după termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acea data, este sancționat cu o amendă egală cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care își depune declarația în termen de peste 30 de zile de la data prevăzută sau nu furnizează toate informațiile necesare pentru calcularea impozitului se sancționează cu o amendă egală cu 2% din impozitul datorat. Nedepunerea în termenul prevăzut de lege a declarației de impunere, în cazul contribuabililor care nu înregistrează profit, se sancționează cu amenda de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declarația.
  Neplata în întregime a impozitului stabilit
  Un contribuabil care nu plătește în întregime impozitul pe profit se sancționează cu o amendă egală cu 3% din impozitul neplătit.
  Instrucțiuni specifice de completare
  Rândul 01 până la 09
  Completați sumele respective așa cum sunt înregistrate în evidența contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la rândurile 03, 06 și 09.
  Rândul 10 - Profit (pierdere) total
  Pierderea se va face în paranteză.
  Rândul 11 - Dividendele primite de la o altă persoană juridică română
  Completați cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.
  Rândul 12 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervă
  Completați cu creșterea netă a fondului de rezervă în timpul anului, dacă acesta există, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.
  Rândul 13 - Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea
  Completați cu veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.
  Rândul 16 - Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislația în vigoare
  Se va completa de către contribuabilii care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, beneficiază de deduceri, altele decât cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 70/1994
  , republicată.
  Contribuabilii care au în componență unități fără personalitate juridică determină limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unității cu personalitate juridică.
  Rândul 19 - Impozitul pe profitul din orice sursă, română și străină
  Treceți suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuială în evidența contabilă a contribuabilului.
  Rândul 20 - Impozitul pe venituri realizat în străinătate
  Treceți suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept o cheltuială în evidența contabilă a contribuabilului.
  Rândul 21 - Amenzi și penalități
  Completați suma amenzilor și a penalităților plătite sau datorate autorităților române sau străine, precum și confiscările de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare și reflectate drept o cheltuiala în evidenta contribuabilului.
  Rândul 22 - Cheltuielile de protocol, reclama și publicitate, care depășesc limitele prevăzute de lege
  Completați suma cheltuielilor de protocol, reclama și publicitate, reflectate ca o cheltuiala în evidenta contabila a contribuabilului, în măsura în care acestea depășesc limitele prevăzute de legea bugetară anuala.
  Rândul 23 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor și a rezervelor, peste limitele prevăzute în lege
  Treceți toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor și a rezervelor, cu excepția:
  - rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depășesc 2% din soldul creditelor acordate și fondul de rezerva, în conformitate cu Legea nr. 33/1991
  privind activitatea bancară;
  - rezervelor tehnice ale societăților de asigurare și reasigurare, constituite conform prevederilor legale în vigoare.
  Rândul 24 - Cheltuielile de sponsorizare ce depășesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994
  Treceți valoarea cheltuielilor de sponsorizare, în măsura în care acestea depășesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994
  privind sponsorizarea.
  Rândul 25 - pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit
  Completați valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depășesc veniturile respective. Efectuați acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.
  Rândul 26 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal
  Înscrieți sumele reprezentând depășiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziții legale (de exemplu: depășiri la cheltuieli de delegare-detașare, la cheltuieli cu acțiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale, perisabilități, orice cheltuiala în favoarea acționarilor sau a asociaților etc.).
  Rândul 28 - Profitul impozabil (pierderea) înainte de raportarea pierderii
  Înscrieți la rândul 28 pierderea, în paranteze.
  Rândul 29 - Pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți
  Se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimelor 36 de luni, începând cu 1 ianuarie 1995, care să nu depășească profitul impozabil înscris la rândul 28. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativă înscrisă la rândul 30.
  Pierderile fiscale înregistrate înainte de 1 ianuarie 1995 se recuperează conform prevederilor legale în vigoare până la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente următorilor 2 ani.
  Rândul 30 - Profitul impozabil (pierderea)
  Pierderea se va înscrie în paranteze.
  Rândul 32 - Credit fiscal
  Înscrieți sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevențe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor care intra sub incidenta art. 30 din lege.
  Rândul 33 - Credit fiscal extern
  Creditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:
  1. suma impozitelor externe plătite sau reținute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atestă plata acestora; sau
  2. suma egală cu suma veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.
  Rândul 35 - Reducerile de impozit pe profit, prevăzute la art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislației în vigoare
  Completați cu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 lit. a), b) și c) și alin. 2 din lege. Reducerile menționate la art. 7 se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, cu excepția celei prevăzute la alin. 1 lit. a), care se calculează lunar.
  Suma totală a reducerilor menționate la art. 7 din lege nu poate depăși 50% din impozitul pe profit determinat înainte de aplicarea reducerilor.
  La acest rând se înscriu reducerile calculate potrivit legislației în vigoare.
  Rândul 38 - Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscal
  Se va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat și plătit pentru anul fiscal în curs.
  -----------
  Instrucțiunile pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A - Declarația de impunere a profitului impozabil au fost introduse de pct. 2 al art. 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 și au conținutul prevăzut în anexa 2 din același act normativ.
  1. Denumire: Declarație de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari
  2. Cod: 14.13.01.01/a
  3. Format: A3/t2+A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: set
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea și calculul profitului impozabil și al impozitului pe profit, de către contribuabilii mari
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabilii mari
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din același act normativ.

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │
  ││ MF │ privind taxa pe valoarea adăugată │Din data de: ───────── │
  ││ ROMÂNIA │ pentru luna.... anul ..... │ Loc rezervat│
  │└─────────┘ │ pentru uni- │
  │ │ tatea fiscală │
  └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI
  ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumirea plătitorului │ │
  │de TVA │ │
  │───────────────────────┼────────────────────┬───────────────────┬─────────│
  │Codul fiscal al plăti- │ │Luat în evidenta │ │
  │torului de TVA │ │începând cu data de│--/--/---│
  │ │ │(ZZ/LL/AA) │ │
  │────────────────┬──────┴────┬──────────┬────┴─────────────────────────────│
  │Județul/sectorul│ │Localitate│ │
  │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│
  │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │
  │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│
  │Cod poștal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │
  └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ │
  │lei │
  │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │
  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│
  │ 1 │Vânzări în țara Cota 22% │1 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 2 │Vânzări în țara Cota 11% │2 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 3 │Regularizări │3 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 4 │Export │4 │ │//////////////│
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 5 │Scutire cu drept de deducere │5 │ │//////////////│
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 6 │Scutire fără drept de deducere │6 │ │//////////////│
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 7 │TOTAL [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] │7 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼──────┬─────┴──────────────┘
  │ 8 │PRO RATA │8 │ % │
  └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴──────┘
  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ - LEI -
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │
  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│
  │ 9 │Cumpărări pentru nevoile Cota 22% │9 │ │ │
  │ │agentului economic │ │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 10 │Cumpărări pentru nevoile Cota 11% │10 │ │ │
  │ │agentului economic │ │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 11 │Regularizări │11 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 12 │TVA DEDUCTIBILĂ [(9)+(10)+(11)] │12 │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 13 │TVA DE DEDUS [(12)*(8)/100] │13 │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 14 │Cumpărări supuse criteriilor specifi-│14 │ │ │
  │ │ce de exercitare a dreptului de │ │ │ │
  │ │deducere │ │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 15 │Cumpărări scutite de TVA │15 │ │//////////////│
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 16 │TOTAL TVA DE DEDUS [(13)+(14)] │16 │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 17 │TOTAL [(9)+(10)+(11)+(14)+(15)] │17 │ │ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 18 │TVA de plată pentru luna de raportare│18 │////////////│ │
  │ │[(7)-(16)] │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 19 │TVA de rambursat pentru luna de │19 │////////////│ │
  │ │raportare [(16)-(7)] │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 20 │SUMA DE RAMBURSAT DIN LUNA PRECEDENTĂ│20 │////////////│ │
  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 21 │SUMA DE PLATĂ DIN LUNA PRECEDENTĂ │21 │////////////│ │
  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 22 │Suma pentru care s-a aprobat ram- │22 │////////////│ │
  │ │bursarea în luna de raportare │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 23 │ Suma plătită în luna de raportare │23 │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 24 │TVA compensată │24 │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 25 │TVA efectiv restituită cumpărătorilor│25 │////////////│ │
  │ │străini │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 26 │Bonificație pentru plata în termenul │26 │////////////│ │
  │ │legal │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 27 │TVA RĂMASĂ DE PLATĂ │27 │////////////│ │
  │ │[(18)+(21)-(23)-(25)-(26)] │ │////////////│ │
  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│
  │ 28 │TVA RĂMASĂ DE RAMBURSAT │28 │////////////│ │
  │ │[(19)+(20)-(22)-(24)+(25)+(26)] │ │////////////│ │
  └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────────┘

  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
  ┌───────────────┐
  Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura și │
  Funcția ───────────────────────────────────── │ ștampila │
  │ │
  └───────────────┘

  -----------
  Modelul formularului "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 7a) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din același act normativ.
  INSTRUCȚIUNI
  pentru completarea formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată"
  Se completează lunar de agenții economici care sunt înregistrați la organele fiscale ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.
  Agenții economici care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele și informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operațiuni.
  Taxa pe valoarea adăugată colectată
  . Rândurile 1 și 2 - se preiau totalurile coloanelor 10, 11, 12 și 13 din Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12a), precum și operațiunile asimilate livrărilor potrivit legii, centralizate în borderoul cuprinzând operațiunile asimilate livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 516/1998
  .
  . Rândul 3 - se vor evidenția sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare, precum și sumele aferente operațiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare, care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmește decontul.
  . Rândul 4 - se vor înscrie operațiunile de export înregistrate la coloana 9 din Jurnalul pentru vânzări.
  Agenții economici autorizați să desfășoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini vor înscrie comisionul perceput pentru această activitate la rândul 4.
  . Rândul 5 - se vor evidenția operațiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în coloana 7 din Jurnalul pentru vânzări.
  . Rândul 6 - se vor evidenția operațiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în coloana 8 din Jurnalul pentru vânzări.
  . Rândurile 1-6 - nu se cuprind sumele care, potrivit legii, nu intra în baza de impozitare, inclusiv suma reprezentând contribuția la Fondul special al drumurilor publice.
  Pro rata
  . Rândul 8 - se înscrie pro rata determinata potrivit normelor legale în vigoare.
  Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
  . Rândurile 9 și 10 - se va prelua totalul coloanelor 7, 8, 9 și 10 din Jurnalul pentru cumpărări cod 14-6-17 b).
  . Rândul 11 - se vor evidenția sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare depuse la organele fiscale, precum și sumele aferente operațiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare și care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmește decontul.
  . Rândul 13 - se va înscrie suma rezultată după aplicarea pro ratei, determinata potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra sumei înscrise la rândul 12 din decont.
  . Rândul 14 - se vor evidenția cumpărările destinate realizării de bunuri și servicii scutite cu drept de deducere, cumpărările nesupuse pro ratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agenții economici care realizează și operațiuni scutite fără drept de deducere.
  . Rândul 15 - se va prelua totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile și serviciile achiziționate de la neplătitorii de T.V.A., precum și cele care nu au legătura directa cu activitatea agentului economic.
  Taxa pe valoarea adăugată datorată sau de recuperat la/de la bugetul de stat
  . Rândul 20 - se va prelua suma prevăzută la rândul 28 din decontul lunii precedente celei de raportare.
  . Rândul 21 - se va prelua suma prevăzută la rândul 27 din decontul lunii precedente celei de raportare.
  . Rândul 22 - se vor înscrie sumele pentru care în luna pentru care se face raportarea s-a primit aprobarea rambursării.
  . Rândul 23 - se va înscrie totalul plăților efectuate pentru debitele restante și curente de la data depunerii decontului anterior până la data depunerii prezentului decont.
  . Rândul 24 - se va înscrie suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată compensată în luna de raportare din suma de rambursat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  . Rândul 25 - se vor înscrie sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor străini de către agenții economici autorizați să desfășoare activitatea de restituire.
  . Rândul 26 - se va înscrie suma reprezentând bonificația de 5% calculată conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1999
  privind acordarea de facilități fiscale agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1999
  .
  -----------
  Instrucțiunile pentru completarea formularului "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 au fost modificate de art. 5 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999 și au conținutul anexei 7b) din același act normativ.
  1. Denumire: Decont privind taxa pe valoarea adăugată
  2. Cod: 14.13.01.02
  3. Format: A4/t1+A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: set: originalul - culoare neagră
  copia - culoare roșie
  pe versoul exemplarului de culoare
  roșie: instrucțiuni de completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: toți plătitorii de taxa pe valoarea adăugată
  8. Circula: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la plătitorul de taxa pe valoarea adăugată
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de taxa pe valoarea adăugată.

  ----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 7c) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din același act normativ.

  ──────────
  . .
  │ ROMÂNIA │
  │ ______ │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  │ | M.F. | │
  │ |______| │ CERERE DE RAMBURSARE
  │ MINISTERUL │
  │ FINANȚELOR │
  . .
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ │
  │ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| │
  │ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ........................................... │
  │ LOCALITATEA ................., str. .......................... nr. ...... │
  │ județul (sectorul) ................... codul poștal ........ tel./fax ... │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: Sume
  _____________
  Luna: |_____|_______|

  1. Plătitori care au realizat livrări atât la
  intern, cât și la export:

  1.1. Total operațiuni impozabile realizate ______________________
  [(7)-(6) din decont] |______________________|
  1.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|
  1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100] ____________%|___.____|
  1.4. Operațiuni de export [(4) din decont] |______________________|
  1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4)x(1.3)/100] |______________________|

  2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări
  la export:
  ______________________
  2.1. Total intrări [(17) din decont] |______________________|
  2.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|
  2.3. Pondere T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)x100] ____________%|____.___|
  2.4. Operațiuni de export [(4) din decont] |______________________|
  2.5. T.V.A. aferentă exportului |______________________|
  [(2.4)x(2.3)/100]*)

  II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
  _____________
  Luna: |_____|_______|

  Se va depune de unitățile care au drept de ______________________
  rambursare lunară. |______________________|
  Se va înscrie suma de rambursat din decont (21).

  III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:
  _______ _______ _______
  Lunile: |__|____| |__|____| |__|____|

  Se depune de unitățile care, pe o perioada de ______________________
  3 luni consecutiv, au raportat sume de rambursat. |______________________|
  Se va înscrie suma de rambursat din decontul
  lunii a 3-a (21).

  IV. SOLICIT RAMBURSAREA

  În contul nr. .................., deschis la ............................
  Numele .......................... Funcția ...............................
  Prenumele ....................... Semnătura și ștampila .................
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
  │ Se aproba rambursarea pentru ___________ │ │
  │ pentru suma de |___________|│ Organul fiscal .... Codul .... │
  │ Nu se aproba rambursarea |___________|│ Numărul de înregistrare .......│
  │ sumei de |___________|│ Data depunerii(ZZ/LL/AA).../../│
  │ Suma de reportat în decontul │ Primit ....................... │
  │ lunii următoare │ │
  │ │ │
  │ Numele persoanei care aproba rambursarea...│ │
  │ Funcția... Semnătura...Data(ZZ/LL/AA) ././.│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ------------------
  *) Suma de rambursat se determina potrivit prevederilor Deciziei nr. 9/1997
  a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.
  M.F. cod 14.13.03.02
  ------------
  Modelul formularului "T.V.A. - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02" a fost înlocuit cu modelul formularului din ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.146/1996, conform pct. 2 al art. 1 din același act normativ.
  BORDEROU
  cuprinzând operațiunile asimilate livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992, realizate în luna ................
  ┌─┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────┐
  │ │ Documentul │Explicații│Valoarea │Baza de impozitare │ │
  │N│──┬───┬───────│ privind │de înre- │determinata potrivit │ │
  │r│D │ │Felul │ natura │gistrare │art. 13 lit. d) și f)│ Valoarea T.V.A.│
  │ │a │ │ docu- │ operațiu-│rezultată │din Ordonanța Guver- │ │
  │c│t │ │ men- │nilor │din evi- │nului nr. 3/1992 │ │
  │r│a │ │ tului │ │dența con-│ │ │
  │t│ │Nr.│ │ │tabilă │ │ │
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
  └─┴──┴───┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┴────────────────┘

  -----------
  Modelul "Borderoului cuprinzând operațiunile asimilate livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992" a fost introdus de pct. 3 al art. 1 din ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.146/1996 și are cuprinsul formularului din același act normativ.

  ┌────────────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ ┌──────────┐ │
  │ │ M.F. │ │ CERERE DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ
  │ └──────────┘ │ CA PLĂTITOR DE T.V.A.
  │ MINISTERUL │
  │ FINANȚELOR │
  └────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ │
  │DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: .....................................................│
  │CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: ........... STR. ....................... NR. .......│
  │LOCALITATEA: ................. JUDEȚUL (SECTORUL): ............ CODUL POȘTAL: .....│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  1. Cifra de afaceri realizată de la începutul anului (mii lei): ............. lei.
  2. Data depășirii plafonului de 50 milioane: ziua .... luna ...... anul ..........
  3. Data de la care devin plătitor [conform Ordonanței Guvernului nr. 3/1992:
  art. 6 lit. A.i) 12] ziua .... luna ...... anul ..........

  NUMELE .................................. PRENUMELE .................................
  FUNCȚIA .............................. SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ........................
  DEPUNERE: ZIUA ............. LUNA .............................. ANUL ............. .

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ │
  │ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu │
  │ data de ........................................ . │
  │ │
  │ │
  │ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: │
  │ ............................................................................ │
  │ ............................................................................ │
  │ ............................................................................ │
  │ │
  │ │
  │Organul fiscal ............ Codul organului fiscal .......... Director ............│
  │Data: ziua .......... luna ................ anul ............... . │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  S-a luat în evidență ca plătitor de T.V.A. începând cu data de .................
  și s-a înștiințat agentul economic plătitor cu adresa nr. ........................ .

  M.F. cod 14.13.04.02
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională" Format A4/t1

  ------------
  Modelul formularului "Cerere de luare în evidență ca plătitor de T.V.A.", cod: 14.13.04.02 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Cerere de luare în evidență ca plătitor de T.V.A.
  2. Cod: 14.13.04.02
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: înregistrarea în evidența organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la plătitor
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Cerere de luare în evidență ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din același act normativ.
  ┌────────────┐
  │ ROMÂNIA │ CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR
  │ M.F. │ DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  │ MINISTERUL │ PRIN OPȚIUNE
  │ FINANȚELOR │
  └────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEȚ (SECTOR): ........ COD POȘTAL ........ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  1. Solicit să devin plătitor de taxă pe valoarea adăugată:
  1.1 pentru întreaga activitate []
  1.2 numai pentru o parte a acesteia []

  2. Opțiunea se referă la:
  Scutirile prevăzute la art. 6 din Ordonanța nr. 3/1992:
  2.1 lit. f []
  2.2 lit. i/8 []
  2.3 lit. i/12 []
  3. Anexez justificare economică în susținerea cererii din care
  rezultă că nu se influențează negativ alte operațiuni sau []
  produse scutite de taxa pentru protecție socială

  NUME ............................ PRENUME ....................................
  FUNCȚIA.......................... SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ......................
  DEPUNERE: ZI ___ LUNA ____ AN ______

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu │
  │ data de ___________________ │
  │ │
  │ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: │
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ │
  │ ORGAN FISCAL ................. COD ORGAN FISCAL ........... DIRECTOR ........│
  │ DATA: ZI ____ LUNA _____ AN ________ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Despre modul de soluționare a cererii depuse se va înștiința agentul economic

  mf cod 14.13.04.02/a Format A4
  Tipărit la R.A "Imprimeria Națională"

  1. Denumire: Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opțiune
  2. Cod: 14.13.04.02/a
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: înregistrarea în evidența organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.,
  prin opțiune
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la plătitor
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opțiune, cod 14.13.04.02/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din același act normativ.

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │
  ││ MF │ PRIVIND ACCIZELE │Din data de: ───────── │
  ││ ROMÂNIA │ Pentru anul .... │ Loc rezervat│
  │└─────────┘ │ pentru uni- │
  │ │ tatea fiscală │
  └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ┌───────────────┬──────┬──┐
  │ Declarație │ │ │
  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativă └──────┘ │
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X [] │
  Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │
  fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declarațiilor │
  │rectificative │
  └─────────────────────────┘

  ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumire │ │
  │──────────┴─────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────│
  │Județul/sectorul│ │Localitate│ │
  │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│
  │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │
  │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│
  │Cod poștal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │
  └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ÎN SUMĂ FIXĂ │
  │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│
  │Nr. │ Denumirea produsului și a │ Cantitatea │ │ Acciza │
  │crt. │ grupei de produse │livrata sau │UM│datorată │
  │ │ │ importata │ │ (lei) │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │
  │───────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│
  │A. Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice și orice alte produse desti- │
  │nate industriei alimentare, care conțin alcool etilic alimentar │
  │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│
  │ 1. │TOTAL:(rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4) │////////////////│ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 1.1. │alcool etilic alimentar │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 1.2. │băuturi alcoolice │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 1.3. │alte produse destinate industriei ali- │ │ │ │
  │ │mentare sau consumului, care conțin │ │ │ │
  │ │alcool etilic alimentar cu concentrație│ │ │ │
  │ │mai mare de 0,5% în volum │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 1.4. │vinuri, produse pe baza de vin și pro- │ │ │ │
  │ │duse pe baza de distilat din vin, cu o │ │ │ │
  │ │concentrație în alcool de peste 22% în │ │ │ │
  │ │volum; coniac, armaniac și vinars │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 2. │Băuturi alcoolice naturale │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 3. │Vinuri și produse pe baza de vin │////////////////│ │
  │ │TOTAL:(rd.3.1+rd.3.2+rd.3.3+rd.3.4) │////////////////│ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 3.1. │vinuri nespumoase │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 3.2. │vinuri spumoase │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 3.3. │vin spumant │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 3.4. │Vermuturi și alte produse pe baza de │ │ │ │
  │ │vin cu o concentrație în alcool de │ │ │ │
  │ │până la 22% inclusiv în volum │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 4. │Bere │ │ │ │
  │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ TOTAL A. (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4) │////////////////│ │
  │───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│
  │ B. Produse din tutun │
  │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│
  │ 5. │Țigarete*) │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 6. │Țigări și țigări de foi │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 7. │Tutun destinat fumatului │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 8. │Tutun de prizat și tutun de mestecat │ │ │ │
  │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│
  │ TOTAL B. (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) │////////////////│ │
  │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│
  │ C. Produse petroliere │
  │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│
  │ 9. │Benzina premium, regular și normală │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 10. │Benzina fără plumb │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 11. │Motorina auto (combustibil pentru │ │ │ │
  │ │motoare Diesel) │ │ │ │
  │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│
  │ TOTAL C. (rd.9+rd.10+rd.11) │////////////////│ │
  │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│
  │ D. Produse din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997 de la poz. 1 la poz. 4 │
  │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│
  │ 12. │Cafea verde │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 13. │Cafea prăjită, inclusiv cafea cu │ │ │ │
  │ │înlocuitori │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 14. │Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu │ │ │ │
  │ │cafea solubilă │ │ │ │
  │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│
  │ 15. │Ape, ape minerale și ape gazoase, cu │ │ │ │
  │ │conținut de zahăr sau alte produse de │ │ │ │
  │ │îndulcit și substanțe aromatizante │ │ │ │
  │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│
  │ TOTAL D. (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15) │////////////////│ │
  └───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD-VALOREM │
  │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│
  │ │ │Contrava- │Valoarea │ │
  │ │ │loarea bu-│în vama │ Acciza │
  │Nr. │ Denumirea produsului și a │nurilor │plus taxe│datorată │
  │crt. │ grupei de produse │ livrate │vamale și│ (lei) │
  │ │ │exclusiv │alte taxe│ │
  │ │ │accizele │ speciale│ │
  │ │ │ (lei) │ (lei) │ │
  │───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────│
  │Pentru produsele din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997, de la poz. 5 la │
  │poz. 15 │
  │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│
  │ 1. │Confecții din blănuri naturale (cu │ │ │ │
  │ │excepția celor de iepure, oaie, │ │ │ │
  │ │capra) │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 2. │Articole din cristal │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 3. │Bijuterii din aur și/sau platina │ │ │ │
  │ │cu excepția verighetelor │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4. │Autoturisme și autoturisme de teren │//////////│/////////│ │
  │ │(inclusive din import, rulate) │//////////│/////////│ │
  │ │TOTAL (rd.4.1+rd.4.2) │//////////│/////////│ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1. │echipate cu motor cu benzina - total│//////////│/////////│ │
  │ │(rd.4.1.02+rd.4.1.03+rd.4.1.05+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.1.06+rd.4.1.08+rd.4.1.09+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.1.11+rd.4.1.12+rd.4.1.14+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.1.15) din care: │//////////│/////////│ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.01│- cu capacitatea cilindrica sub │ │ │ │
  │ │ 1601 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.04│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 1601 și 1800 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.07│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 1801 și 2000 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.10│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 2001 și 2500 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.13│- cu capacitatea cilindrica peste │ │ │ │
  │ │ 2500 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.1.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2. │echipate cu motor DIESEL - total: │//////////│/////////│ │
  │ │(rd.4.2.02+rd.4.2.03+rd.4.2.05+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.2.06+rd.4.2.08+rd.4.2.09+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.2.11+rd.4.2.12+rd.4.2.14+ │//////////│/////////│ │
  │ │rd.4.2.15) din care: │//////////│/////////│ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.01│- cu capacitatea cilindrica sub │ │ │ │
  │ │ 1601 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.04│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 1601 și 2000 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.07│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 2001 și 2500 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.10│- cu capacitatea cilindrica între │ │ │ │
  │ │ 2501 și 3100 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.13│- cu capacitatea cilindrica peste │ │ │ │
  │ │ 3100 cmc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 4.2.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 5. │Parfumuri, ape de colonie și ape de │ │ │ │
  │ │toalete │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 6. │Aparate video de înregistrat sau de │ │ │ │
  │ │reprodus, chiar încorporând un │ │ │ │
  │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │ │
  │ │combine audio │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 7. │Dublu radiocasetofoane cu redare de │ │ │ │
  │ │pe banda magnetică cu compact disc │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 8. │Camera video │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 9 │Cuptoare cu microunde │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 10. │Aparate pentru condiționat aer, de │ │ │ │
  │ │perete sau de ferestre, formând un │ │ │ │
  │ │singur corp │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ 11. │Arme de vânătoare și arme de uz │ │ │ │
  │ │individual, altele decât cele de uz │ │ │ │
  │ │militar sau de sport │ │ │ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ E. │TOTAL accize ad-valorem │//////////│/////////│ │
  │ │(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+│//////////│/////////│ │
  │ │rd.8+rd.9+rd.10+rd.11) │//////////│/////////│ │
  │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│
  │ F. │TOTAL │//////////│/////////│ │
  │ │TotalĂ+TotalB+TotalC+TotalD+TotalE │//////////│/////////│ │
  └───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
  ------------
  *) În cazul țigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include și valoarea aferentă accizei calculată în cota procentuală.

  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte și complete.
  ┌───────────────┐
  Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnătura și │
  Funcția ───────────────────────────────────── │ ștampila │
  │ │
  └───────────────┘

  ------------
  Modelul formularului "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 a fost înlocuit cu modelul prevăzut în anexa 5a) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din același act normativ.
  INSTRUCȚIUNI
  pentru completarea formularului "Decont privind accizele"
  Se completează și se depune anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat, după închiderea anului fiscal și depunerea bilanțului contabil, de către toți plătitorii de accize.
  În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
  Decontul se completează de toți plătitorii de accize în doua exemplare, dintre care originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenta este înregistrat plătitorul, iar copia se păstrează de plătitor.
  Când plătitorul corectează decontul depus inițial, decontul rectificativ se întocmește pe același model de formular, înscriindu-se în dreptul cuvântului "Decont" mențiunea "rectificativ".
  -----------
  Instrucțiunile pentru completarea formularului "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 au fost introduse de art. 5 din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999 și au conținutul anexei 5b) din același act normativ.
  1. Denumire: Decont privind accizele
  2. Cod: 14.13.01.03
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea accizelor
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: toți plătitorii de impozite și taxe
  8. Circula: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la plătitorul de impozite și taxe
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite și taxe.

  -------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03 au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 5c) din ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999, conform modificării aduse de art. 5 din același act normativ.
  ┌────────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ M.F. │ ACCIZE
  │ MINISTERUL │ CERERE DE RESTITUIRE PE LUNA: ______ AN: ______
  │ FINANȚELOR │
  └────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ DENUMIRE EXPORTATOR ........................................................ │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEȚ (SECTOR): ........ COD POȘTAL ........ │
  │ │
  │ DENUMIRE PLĂTITOR: *) ...................................................... │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEȚ (SECTOR): ........ COD POȘTAL ........ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)
  ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Denumirea grupei │Valoare de aprovizionare│ Acciză │
  │crt.│ │ (inclusiv acciza) │ plătită │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 1 │Alcool │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 2 │Țuică și rachiuri naturale │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 3 │Vinuri │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 4 │Băuturi spirtoase, inclusiv │ │ │
  │ │lichioruri și băuturi obținute din│ │ │
  │ │distilare de cereale │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │4.1 │Whisky, Gin, Rom și rachiuri din │ │ │
  │ │trestie de zahăr │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │5.1 │Coniac │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │5.2 │Șampanie │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │5.3 │Vin spumos și vermut │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 6 │Bere │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │6.1 │Bere ambalată în cutii metalice │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │6.2 │Bere ambalată în sticle sub 0.51 │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 7 │Cafea, inclusiv cafea cu │ │ │
  │ │înlocuitori │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 8 │Cafea solubilă │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 9 │Țigarete și produse din tutun de │ │ │
  │ │calitate superioară │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 10 │Țigarete și produse din tutun de │ │ │
  │ │calitate medie │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 11 │Țigarete și produse din tutun de │ │ │
  │ │calitate inferioară │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 12 │Confecții din blănuri naturale (cu│ │ │
  │ │excepția celor de iepure, capră, │ │ │
  │ │oaie) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 13 │Mobilier sculptat │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 14 │Articole din cristal │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 15 │Bijuterii din metale prețioase, │ │ │
  │ │inclusiv verighete │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 16 │Benzină premium, regular și │ │ │
  │ │normală │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 17 │Benzină fără plumb │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 18 │Motorină auto (combustibil pentru │ │ │
  │ │motoare DIESEL) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 19 │Autoturisme de oraș (inclusiv din │ │ │
  │ │import rulate) cu capacitate │ │ │
  │ │cilindrică a motorului peste │ │ │
  │ │1800 cmc │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 20 │Produse de parfumerie │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 21 │Aparate video de înregistrat sau │ │ │
  │ │de reprodus, chiar încorporând un │ │ │
  │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │
  │ │combine audio │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 22 │Dublu radiocasetofoane cu redare │ │ │
  │ │de pe bandă magnetică sau │ │ │
  │ │compact-disc │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 23 │Cameră video │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 24 │Cuptoare cu microunde │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 25 │Motociclete, scutere și │ │ │
  │ │miniscutere │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 26 │Aparate foto │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 27 │Aparat terminal telefonic │ │ │
  │ │individual tip "CORDLESS" │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 28 │Aparat terminal telefonic tip │ │ │
  │ │"CORDLESS" cu automat de răspuns │ │ │
  │ │încorporat │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 29 │Aparate pentru condiționat aer, de│ │ │
  │ │perete și de ferestre, formând un │ │ │
  │ │singur corp │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 30 │Arme de vânătoare │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 31 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 32 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 33 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
  │ 34 │ TOTAL │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘
  ──────-
  *) În situația în care există mai mulți plătitori de accize, exportatorul va
  anexa la cererea de restituire un borderou care va cuprinde toți furnizorii -
  plătitori de accize (cu datele de identificare), precum și valoarea accizelor
  aferente.

  SOLICIT RESTITUIREA ÎN CONTUL NR. ___________ DESCHIS LA _____________________
  NUME _____________ PRENUME ____________ FUNCȚIA SEMNATARULUI _________________
  SEMNĂTURA _____________________
  DEPUNERE: ZI ________ LUNA __________ AN ____________
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ Se aprobă restituirea pentru suma de __________ lei Cod organ fiscal _____│
  │ Nu se aprobă restituirea sumei de _________ din următoarele motive: │
  │ a) erori de calcul │
  │ b) facturi noconforme cu realitatea │
  │ c) abateri de la prevederile legale │
  │ │
  │ [personale] │
  │ S-au constituit garanții [solidare ] pentru suma de _____________ lei │
  │ │
  │ NUMELE PERSOANEI CARE _________ FUNCȚIA __________ SEMNĂTURA _______ DATA ___│
  │ APROBă RESTITUIREA │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  MF Cod 14.13.03.03 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  1. Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna: ....... anul: ......
  2. Cod: 14.13.03.03
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: cuantificarea accizelor plătite, care, potrivit legii, se cuvin
  a fi restituite agentului economic
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: agentul economic
  8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială
  - 1 exemplar - la agentul economic
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Accize-Cerere de restituire pe luna:........ anul: ........., cod 14.13.03.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 2 din același act normativ.
  Județul .......... Adresa imobilului Verificat
  Contribuabilul ...... Județul............... Organul fiscal .....
  Sediul (conform certificatului
  de înmatriculare) .......... Localitatea .............. Numărul și data
  înregistrării.......
  Domiciliul............... Str. ..................... Semnătura ..........
  Telefon................. Nr. ...................... Ștampila ...........
  Numărul de înmatriculare
  în registrul
  comerțului ........... data ........
  DECLARAȚIE
  pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
  A. Impozitul pe clădiri*)
  a) pe baza valorii de inventar din evidenta contabila

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ │
  │crt.│ Specificarea clădirii│ Valoarea de inventar actualizată │ Impozitul │
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│──────────────│
  │ │ │ │cota │de plată│
  │ │ │ │ (%) │ (lei) │
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│P │
  │────────────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────│
  │ TOTAL: │ │ X │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -------
  *) Se completează și de către persoanele fizice autorizate.
  b) pe baza normelor din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998
  *)
  *Font 6*
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | | | Clădiri | Construcții anexe situate în afara | | |
  | | | | corpului principal al clădirii | | |
  | | +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuințe| Spatii cu|
  | | | cu pereți |cu pereți din cărămidă | cu pereți din lemn, |cu pereți din cărămidă | cu pereți din |situate | alta |
  | | | sau cu |arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, |arsa, piatra, beton și | lemn, cărămidă | la |destinație|
  | | | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta și | din alte materiale | nearsă paianta, | subsol |situate în|
  | | | beton armat |materiale, fără cadre | din alte materiale | asemănătoare | vălătuci | sau la | subsolul |
  | | | | din beton armat | asemănătoare | | |mansarda|clădirilor|
  | | +-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | |
  |Nr. |Specificație| cu | fără | cu | fără | cu | fără | cu | fără | cu | fără | | |
  |crt.| |instalații |instalații|instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații| | |
  | | | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | |
  | | |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | |
  | | |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | |
  | | | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 1.|Anul | | | | | | | | | | | | |
  | |construcției| | | | | | | | | | | | |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 2.|Suprafața | | | | | | | | | | | | |
  | |construită | | | | | | | | | | | | |
  | |desfășurată | | | | | | | | | | | | |
  | |(mp)**) | | | | | | | | | | | | |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 3.|Lei/mp***) | | | | | | | | | | | | |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 4.|Valoarea | | | | | | | | | | | | |
  | |impozabilă | | | | | | | | | | | | |
  | |(rd.2xrd.3) | | | | | | | | | | | | |
  +----+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 5.|Valoarea | |
  | |totala | |
  | |impozabilă | |
  | |(col. 2+col.| |
  | |3+ +...+ col| |
  | |13) aferenta| |
  | |rd. 4 | |
  +----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 6.|Cota de | |
  | |impozit | |
  | |.....% | |
  +----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 7.|Impozit | |
  | |datorat | |
  | |(rd.5xrd.6) | |
  +----+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  ---------
  *) Se va completa pentru fiecare grup de clădiri din aceeași perioada de vechime a clădirii.
  **) Se va completa avându-se în vedere datele din actele de proprietate, din schițe sau din planuri.
  ***) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate.
  B. Impozitul pe teren
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ │ Impozitul │
  │ │ │ │ │─────────────────────────│
  │ Nr. │ Categoria localității │ Zona │ Suprafața │ lei/mp │ de plată │
  │ crt. │ │ │ │ │ (lei │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 1. │ Categoria I │ │ │ │ │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 2. │ Categoria a II-a │ │ │ │ │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 3. │ Categoria a III-a │ │ │ │ │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 4. │ Categoria a IV-a │ │ │ │ │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 5. │ Categoria a V-a │ │ │ │ │
  │──────│───────────────────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
  │ 6. │ TOTAL: │ │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  I. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │N│ │ │ │ │
  │r│ │ Localități urbane │ Localități rurale │ Total │
  │ │Speci-│──────────────────────────│──────────────────────────│───────────────│
  │c│fiecare Zona │Supra- │ Taxa │ Zona │Supra- │ Taxa │Supra- │ Taxa│
  │r│ │(lei/mp│fața │(mii lei)│(lei/mp│fața │(mii lei)│fața │(mii │
  │t│ │ │(mii mp)│ │ │(mii mp)│ │(mii mp)│ lei)│
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │─│──────────────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────│
  │ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate și drumuri
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Total │
  │ │ │─────────────────────────────────────────│
  │ Nr. │ Specificare │ km │ Taxa (mii lei) │
  │ crt. │ │ │ │
  │──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────│
  │ 1. │ Linii ferate normale │ │ │
  │──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────│
  │ 2. │ Linii ferate înguste │ │ │
  │──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────│
  │ 3. │ Drumuri │ │ │
  │──────│─────────────────────────────│───────────────│─────────────────────────│
  │ x │ TOTAL: │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  III. Total taxa teren
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Pct. I + pct. II │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

  ................................
  (data completării declarației)

  Director, Contabil-șef,
  ............... .......................

  M.F. cod 14.13.01.06

  -----------
  Modelul formularului "Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice - cod 14.13.01.06" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.1. al art. 1 din același act normativ..
  1. Denumire: Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe
  terenuri ocupate de clădiri și de alte construcții și a taxei pentru folosirea
  terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
  2. Cod: 14.13.01.06
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea și stabilirea impozitului pe clădiri și pe terenuri,
  precum și a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat de către persoanele
  juridice
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabilii - persoane juridice
  8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri și de alte construcții și a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.01.06" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 2 din același act normativ.
  ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
  │JUDEȚUL ..............................│ │Verificat de .................│
  │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│
  │SEDIU ................................│ │Nr. și data înregistrării ....│
  │......................................│ │..............................│
  │Telefon: .............................│ │ Semnătura │
  │Nr. din Reg. Comerț ........ Data: ...│ │..............................│
  │BANCA/CONT ...........................│ │ │
  │COD FISCAL ...........................│ │ (ștampila) │
  └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘

  DECLARAȚIE*)
  pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport în cazul
  contribuabililor persoane juridice
  ──────-
  *) Declarația se completează și nominal, potrivit datelor de pe verso
  Județul ........................... Verificat de ....................
  ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐
  │Nr. │ Specificare │Număr mijloace│ Taxa │
  │crt.│ │ de transport │stabilită│
  ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤
  │ │I. Mijloace de transport auto │
  ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤
  │1. │Autoturisme │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │2. │Autobuze, autocamioane, │ │ │
  │ │microbuze, autocamioane de orice│ │ │
  │ │fel │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │3. │Autoturisme de orice fel**) │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │4. │Tractoare │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │5. │Motociclete, motorete, scutere │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │6. │Biciclete și tricicluri cu │ │ │
  │ │motor │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │7. │Remorci, semiremorci, rulote │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │X │TOTAL TAXĂ (I) │ X │ │
  ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤
  │ │II. Mijloace de transport pe apă │
  ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤
  │1. │Bărci de orice fel │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │2. │Bacuri, poduri plutitoare │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │3. │Șalupe │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │4. │Iahturi │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │5. │Remorchere și șlepuri │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │6. │Vapoare │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │X │TOTAL TAXĂ (II) │ X │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
  │X │TOTAL TAXĂ (I + II) │ X │ │
  └────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘

  ............................
  (Data completării declarației)

  Director, Contabil șef,


  MF Cod 14.13.01.05 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  ──────-
  **) Se înțelege ansamblul format dintr-un autovehicul și remorcă, care participă la circulație ca o unitate, cum sunt: autotrenurile (formate dintr-un autoremorcher și remorcă) și autovehiculele cu șa (formate din autotractor și semiremorcă).
  SITUAȚIA
  nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬───────┬──────┐
  │Nr. │Specificare*)│ Data │Serie motor│Cap cilind. │Taxă datorată │ Total │ Obs. │
  │crt.│ (Tipul) │dobândirii│ șasiu │Nr. mij. │după capacitatea│ TAXĂ │ │
  │ │ │ │ │trans. tonaj│nr. mij. de │ │ │
  │ │ │ │ │ │trans. tonaj │ │ │
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  ├────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
  └──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴───────┴──────┘
  ──────
  *) Se vor specifica mijloacele de transport în proprietate

  1. Denumire: Declarație/Situația nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de
  transport ale persoanelor juridice
  2. Cod: 14.13.01.05
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport, precum și stabilirea taxei
  datorate pentru acestea de către contribuabili, persoane juridice
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: contribuabilul, persoana juridică
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație/Situația nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod 14.13.01.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 2 din același act normativ.
  DECLARAȚIE
  pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren
  Subsemnatul ............................., domiciliat în județul ............, localitatea ..................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., codul poștal ........., declar prin prezenta că dețin începând de la data ..................., conform actului ........., emis de ........... la............, o proprietate situata în județul .........., localitatea .........., str. ............. nr. .., bl. ...., sc. ...., ap. ... compusă din clădire construită în anul .......... și construcții anexe construite în anul ................. .
  I. Clădiri și alte construcții
  *Font 6*
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | | Clădiri | Construcții anexe situate în afara | | |
  | | | corpului principal al clădirii | | |
  | +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuințe|Spatii cu |
  | | cu pereți |cu pereți din cărămidă | cu pereți din lemn, | cu pereți din | cu pereți din |situate | alta |
  | | sau cu | arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, | cărămidă arsa, | lemn, cărămidă | la |destinație|
  | | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta și | piatra, beton și din | nearsă paianta, | subsol |situate în|
  | | beton armat | materiale, fara cadre | din alte materiale | alte materiale | vălătuci etc. | sau | subsolul |
  | | | din beton armat | asemănătoare | asemănătoare | |mansarda|clădirilor|
  |Specificația+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | |
  | | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | | |
  | |instalații |instalații|instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații| | |
  | | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | |
  | |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | |
  | |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | |
  | | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  |Suprafața | | | | | | | | | | | | |
  |utila (mp) | | | | | | | | | | | | |
  |total | | | | | | | | | | | | |
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Clădirea are/nu are subsol sau mansarda; grosimea pereților este peste/sub 25 cm; are ...... etaje; cu lifturi ......../scara; are/nu are lift de serviciu și are/nu are scara de serviciu.
  II. Terenuri
  Suprafața de teren în intravilan (perimetrul construibil) ocupată de clădiri și de alte construcții .......... mp .
  Suprafața de teren în intravilan neocupată de clădiri și de alte construcții ........... mp .
  Total suprafața teren: .......... mp .
  III. Alte date
  Aparțin/nu aparțin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:
  1. veteran de război; 2. văduva de război; 3. văduva de veteran de război, nerecăsătorită; 4. persoane prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990
  ; 5. beneficiar al art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990
  ; 6. beneficiar al Legii ......................... .
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
  Data Numele și prenumele Semnătura
  ........... ................... ..............
  M.F. cod 14.13.01.04/a
  ------------
  Modelul formularului "Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren - cod 14.13.01.04/a" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 3 din ORDINUl nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.3. din același act normativ.
  1. Denumire: Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe
  terenuri ocupate de clădiri și alte construcții proprietatea contribuabililor,
  persoane fizice
  2. Cod: 14.13.01.04/a
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, persoane fizice, a datelor
  necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri și pe terenuri
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri și alte construcții proprietatea contribuabililor, persoane fizice, cod 14.13.01.04/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 2 din același act normativ.
  Număr ....................
  Data .................
  Județul .............................
  Municipiul (sectorul) ...............
  Orașul (suburbia) ...................
  Comuna ..............................
  PROCES - VERBAL - ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ*)
  a impozitului pe clădiri și pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994
  privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998
  , și Hotărârii Consiliului Local nr. ............
  Numele și prenumele proprietarului........... Nr. rol .............
  Domiciliul ................................... Nr. matricola .......
  Adresa proprietății ..........................
  Potrivit Legii nr. 27/1994
  , republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998
  , și declarației contribuabilului se stabilesc obligațiile de plată, după cum urmează:
  I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri
  *Font 6*
  +------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+--------+----------+
  | | Clădiri | Construcții anexe situate în afara | | |
  | | | corpului principal al clădirii | | |
  | +----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+Locuințe|Spatii cu |
  | | cu pereți |cu pereți din cărămidă | cu pereți din lemn, | cu pereți din | cu pereți din |situate | alta |
  | | sau cu | arsa, piatra naturala | cărămidă nearsă, | cărămidă arsa, | lemn, cărămidă | la |destinație|
  | | cadre din | sau din alte | vălătuci, paianta și | piatra, beton și din | nearsă paianta, | subsol |situate în|
  | | beton armat | materiale, fara cadre | din alte materiale | alte materiale | vălătuci etc. | sau | subsolul |
  | | | din beton armat | asemănătoare | asemănătoare | |mansarda|clădirilor|
  |Specificația+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+**) |**) |
  | | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | cu | fara | | |
  | |instalații |instalații|instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații |instalații| | |
  | | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | de apa, | | |
  | |canalizare,|canalizare|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare| | |
  | |electrice, |electrice,|electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |electrice,| | |
  | | încălzire |încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |încălzire | | |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  |Suprafața | | | | | | | | | | | | |
  |(mp), total | | | | | | | | | | | | |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  | Lei/mp | | | | | | | | | | | | |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  |Valoarea | | | | | | | | | | | | |
  |totala | | | | | | | | | | | | |
  +------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------+----------+
  |Total valoare impozabilă (coloana nr. 1 ......... + 12): .................... lei |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  -------
  *) Procesul-verbal se folosește adaptat și pentru mediul rural și se întocmește în doua exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea se înmânează contribuabilului.
  **) Se aplică norma pentru construcția la subsolul căreia sunt amplasate.
  M.F. cod 14.13.02.04
  II. Calculul impozitelor pentru clădiri și teren
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr│ │Impozitul │ Scutiri de │ Impozitul │
  │c │ Specificație │ stabilit │ impozit │de plată │
  │r │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
  │t │ │ │ │ │
  │──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────│
  │1.│Impozit pe clădiri I (rd. 4) ..... │ │ │ │
  │ │lei x procentul stabilit de consiliul │ │ │ │
  │ │local │ │ │ │
  │──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────│
  │2.│Impozit pe teren ...................mp │ │ │ │
  │ │x ..................... lei/mp │ │ │ │
  │──│───────────────────────────────────────│──────────│────────────│───────────│
  │3.│Total impozit pe clădiri și pe teren │ │ │ │
  │ │(rd.1 + rd.2) │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  III. Suprafața de teren

  1. Total suprafața ........................mp,
  2. din care, suprafața care depășește 1.000 mp ............................
  3. Impozit aferent suprafeței care depășește 1.000 mp .....................

  IV. Total impozit pe clădiri și pe teren (rd. 3) ..........................

  V. Data expirării perioadei de scutire de la plata
  impozitului pe clădiri ............................

  NOTA:
  Impozitul pe clădiri și pe terenuri se plătește trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.
  Pentru neplata la termen a impozitului se plătește o majorare conform actelor normative în vigoare.
  Contribuabilii sunt obligați, potrivit art. 46 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, să depună declarații la organele fiscale teritoriale în a căror rază își au domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ori de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.

  Organul fiscal Data Am primit un exemplar,
  ................ ......... ........................

  Semnătura contribuabilului ............................

  -----------
  Modelul formularului "Proces-verbal-Înștiințare de plată a impozitului pe clădiri și pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local .......... nr. .......... - cod 14.13.02.04" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 4 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.4. al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Proces-verbal - Înștiințare de plată a impozitului pe clădiri și terenuri
  ocupate de clădiri și alte construcții conform Legii nr. 27/1994
  privind impozitele și
  taxele locale, pentru persoane fizice, și a primelor de asigurare prin efectul legii
  2. Cod: 14.13.02.04
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe clădirile și terenurile aparținând
  persoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum și la
  înștiințarea acestora privind sumele de plată
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
  - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înștiințare de plată a impozitului pe clădiri și terenuri ocupate de clădiri și alte construcții conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, pentru persoane fizice, și a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 2 din același act normativ.

  Județul ..............................
  Municipiul ........................... Nr. .......................
  Orașul/Comuna ........................ Data .....................

  DECLARAȚIE
  pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

  Subsemnatul(a) ......., cu domiciliul în ........, str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., declar prin prezenta că am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport ........................, cu seria motorului/șasiului*) .............., cu capacitatea cilindrica/cmc ............ /tone*), tip ....................., conform actului nr. ....................... din .......................... .
  Sunt posesorul B.I. seria .... nr. ......., eliberat de .................. la ............. .
  Sunt născut(a) la data de ....... în localitatea ......, județul ........, fiul(fiica) lui .......... și al(a) .......... .
  Telefon: acasă .............., serviciu ..........., cont bancar ..........

  Semnătura
  ...............................

  ──────────────-
  *) Se completează numai pentru remorci.
  Județul ............................ Nr. .......................
  Municipiul ......................... Data ......................
  Orașul/Comuna ......................
  Nr. rol/matricol ...................

  PROCES - VERBAL
  de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
  Având în vedere dispozițiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. ........ din .............. și declarația contribuabilului ........................, cu domiciliul în ..........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ..., ap. .., posesor al mijlocului de transport ................, cu seria motorului ................., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:

  Taxa .............. /................. lei ....................
  Pentru anul în curs: Taxa ............. Nr. matricola ..........

  Inspector, Am primit un exemplar,
  ──────────────────────

  Numele și prenumele .............. Numele și prenumele contribuabilului
  .............................

  Semnătura Semnătura
  .................... ..............................


  M.F. cod 14.13.05.05/a

  Județul .................... Nr. .......................
  Municipiul.................. Data ......................
  Orașul/Comuna...............
  Nr. rol/matricol............

  PROCES - VERBAL
  de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
  Având în vedere dispozițiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr........... din ............. și declarația contribuabilului ..................... cu domiciliul în ..........., str. ............ nr. ..., bl. .., sc. .., et. ...., ap. ....., posesor al mijlocului de transport ................................, cu seria motorului ....................., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:

  Taxa ......./................. lei ...........................
  Pentru anul în curs: Taxa .............. Nr. matricola .................


  Inspector, Am primit un exemplar,
  ──────────────────────

  Numele și prenumele ............ Numele și
  prenumele contribuabilului
  .....................

  Semnătura Semnătura
  .................... .....................

  M.F. cod 14.13.05.05/a

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu. │
  │ Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din│
  │ evidenta organelor de poliție sau, după caz, a căpităniei portului, în │
  │ timpul anului, se datorează, respectiv se da la scădere, cu începere de la │
  │ data de 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situații. Taxa anuala │
  │ datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor │
  │ financiare la începutul anului se plătește trimestrial, în rate egale, până│
  │ la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea la termen │
  │ se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale. │
  │ Proprietarii autovehiculelor au obligația de a declara organului financiar│
  │ schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile. │
  │ Nerespectarea acestei obligații atrage aplicarea amenzii. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ------------
  Modelul formularului "Declarație pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și Proces-verbal de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport - cod 14.13.05.05/a" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 2 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.2. al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Declarație/Proces-verbal pentru stabilirea taxei și a primei de asigurare
  asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice
  2. Cod: 14.13.05.05/a
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport
  7. Se întocmește în: declarația - 1 exemplar
  procesul-verbal - 2 exemplare
  de: declarația - contribuabilul, persoana fizica
  procesul-verbal - organul fiscal
  8. Circulă: - declarația: la unitatea fiscală
  - procesul-verbal - exemplarul 1 - la contribuabil
  - exemplarul 2 - la dosarul fiscal al
  contribuabilului
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație/Proces-verbal pentru stabilirea taxei și a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 9 al art. 2 din același act normativ.
  Nr. .........
  Data ........

  DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ
  A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
  Subsemnatul (a) ...........................domiciliat în localitatea
  ..................... Str. ..................... nr. ....... bl. .....
  sc. ....... et. ......ap. ......
  solicit scoaterea din evidența dvs. a următorului mijloc de transport
  marca ..................................... serie motor ..............
  serie șasiu* ...................... cap. cil. .................. cmc,
  capacitate** ........ tone, dobândit la ............................
  încetat prin: 1 - înstrăinare; 2 - schimbare domiciliu; 3 - scoatere
  definitivă din țară; 4 - impropriu circulației conform actului nr. ....
  data ............ nr. certificat de radiere ...........................
  data radierii ..........................................

  Noul proprietar: Județul Localitatea
  sectorul
  str. ..........nr. .... bl. .. ap.....

  Semnătura declarantului

  * serie șasiu pentru remorci
  ** capacitate (tone) remorci

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  JUDEȚUL .....................
  MUNICIPIUL ................. Nr. ...........
  ORAȘUL/COMUNA ............... Data ..........

  CĂTRE
  ORGANUL FISCAL
  LOCALITATEA

  Vă facem cunoscut că potrivit actului nr. ..............................
  din data de ........................ contribuabilul .......................
  din jud. ....................... localitatea ..............................
  str. ............... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........
  a dobândit mijlocul de transport ..................... având seria motor și
  cap. cil ............ cmc. Vă rugăm să luați măsuri pentru înscrierea în
  evidențe a datelor conf. Legii nr. 27/1994 și HG nr. 506/1994 și a ne
  confirma primirea prezentei.

  Șef serviciu. Inspector,


  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Unitatea fiscală
  Localitatea
  CĂTRE ...................................
  Ca răspuns la declarația dvs. nr. ..... din ........................ prin
  care solicitați scoaterea din evidență a mijlocului de transport ...........
  cap. cil. ................. cmc, serie motor .........................
  dobândit la ................. și a actelor anexate, vă aducem la cunoștință
  că această a fost operată. Nr. matricol ............ Nr. rol fiscal .........
  Au rezultat scăderi de debit astfel: Taxa ...............................lei,
  prima de asigurare .......................... lei.

  Organ financiar Data Am primit un exemplar,


  M.F. cod 14.13.06.05 Format A4/t2
  Tipărit la R.A "Imprimeria Națională"

  1. Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidența a mijloacelor de transport
  2. Cod: 14.13.06.05
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: scoaterea din evidențele fiscale a mijlocului de transport și
  comunicare către unitățile fiscale și contribuabili
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: contribuabil
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  Atenție la tipărire:
  - se va respecta exact forma prezentată față-verso
  - cele doua comunicări către organul fiscal și contribuabil se
  întocmesc în copie de către organul fiscal.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație pentru scoaterea din evidența a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 2 din același act normativ.

  Județul .............................
  Municipiul ..........................
  Comuna ..............................


  DECLARAȚIE DE IMPUNERE
  privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994
  privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 .... modificată
  și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1995

  Subsemnatul ....................................., cu domiciliul (sediul) în
  localitatea ................................, str. .............................
  nr. ....., județul (sectorul) ........................., telefon ..............,
  declar că venitul este realizat din*) ..............., având la bază următoarele
  elemente:
  1. Exercit activitatea în municipiul/orașul/comuna ........................,
  str. .......................... nr. ...., județul (sectorul) ................. .
  2. Activitatea este continuă/sezonieră ................................... .
  3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ....
  ................................................................................
  ................................................................................
  4. Modul de desfacere a produselor (prin societăți comerciale, direct la
  piață, de la domiciliu, la export etc.) ........................................
  5. Evidențele fiscale conduse sunt următoarele: ...........................
  6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ......... 19 ..........
  la ......... 19 ...........
  7. Veniturile realizate în această perioadă sunt:
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ Venitul brut pe surse de venit │ Suma (lei) │
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ TOTAL VENIT BRUT: │ │
  │ (lei) │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
  8. Cheltuielile efectuate cu realizarea venitului sunt următoarele:
  ┌───────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────┐
  │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ │ TOTAL CHELTUIELI: │ │
  └───────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴──────────────┘
  9. Venitul net impozabil (7─8) ....................................... lei.
  În afară de cele de mai sus, declar următoarele: ..........................
  ...............................................................................

  Data ....... 19 ..... Semnătura contribuabilului,

  M.F. cod 14.13.01.09
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională" Format A4/t1

  -----------
  *) Cultivarea și valorificarea florilor, a legumelor și zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop și în sistem irigat, a arbuștilor și plantelor decorative, a ciupercilor, în pepiniere viticole și pomicole.
  ------------
  Modelul formularului "Declarație de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199..., modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1995", cod 14.13.01.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/6 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: DECLARAȚIE DE IMPUNERE PRIVIND VENITURILE REALIZATE CONFORM ART. 5 DIN LEGEA NR. 34/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
  2. Cod: 14.13.01.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea veniturilor realizate de contribuabilii care obțin venituri agricole, impozitate pe baza venitului net obținut
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului

  Județul ............................
  Municipiul (Orașul) ................
  Comuna .............................


  PROCES VERBAL DE IMPUNERE Nr. ...........
  - ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ*)
  a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19 ....

  Data ................. Data ..................
  Aprobat .............. Verificat .............
  ─────── ─────────

  Astăzi ....... 19 ..., în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul
  pe venitul agricol, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului
  nr. 24/1995, se stabilește impunerea pe anul 19 .... după cum urmează:
  - Numele și prenumele contribuabilului .....................................
  - Domiciliul (sediul): Comuna (orașul/municipiul) .........................,
  str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..... .

  I. Determinarea venitului anual impozabil:
  a) Venit brut realizat din:**)
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  Total venit brut ........................................ lei.
  b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut:**)
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  - ..........................................................................
  TOTAL CHELTUIELI ........................................ lei.
  II. Venitul net obținut [a)-b)] ........................ lei.
  III. Cota de impozit .......................................%.
  IV. Impozitul de plată ................................. lei.
  V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată:
  - 50% până la ................ 19 .... .
  - 50% până la ................ 19 .... .

  Organul de impunere,
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura .............................

  M.F. cod 14.13.02.09 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  ------------
  *) Un exemplar se înmânează contribuabilului.
  **) Se fac precizări în funcție de natura culturii și a cheltuielilor efectuate cu realizarea venitului.
  ------------
  Modelul formularului "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înștiințare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul .......", cod: 14.13.02.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/7 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înștiințare de plată a impozitului pe
  venitul agricol realizat pe anul .......
  2. Cod: 14.13.02.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: calculul impozitului pe venitul agricol datorat, pe baza datelor
  din declarație
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: originalul - la contribuabil.
  copia - la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înștiințare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ......., cod 14.13.02.09" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 11 al art. 2 din același act normativ.
  Județul .................................
  Municipiul (Orașul)......................
  Comuna...................................


  Înștiințare de plată privind impozitul
  pe venitul agricol nr. ...........
  din ................. 19.....

  Către d-nul(na) ........................ contribuabil din ...............
  str. ............ nr. .. bloc .... etaj ..... ap. ..... județul ............
  Vă facem cunoscut că aveți de plată pe anul 19 ....... ca impozit pe
  venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994 suma de ......... lei(*):
  Pentru anul 199 ........ suma de ............. lei se repartizează pe
  termene de plată astfel:
  - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....
  - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....

  (*) Se comunică contribuabililor Organul financiar,
  impuși pe baza normelor de venit

  Cod M.F. 14.13.07.09 Format A5/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"
  ____________________________________________________________________________

  Subsemnatul (contribuabil) ................... din ......................
  str. ............ nr. ... am primit înștiințarea de plată nr. .... pe anul
  199..... prin care sunt obligat a plăti suma de ......... lei ca impozit pe
  venitul agricol.

  (semnătura) ..............

  1. Denumire: ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL nr. .... din .....
  2. Cod: 14.13.07.09
  3. Format: A5/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: comunicarea către contribuabilii impuși pe baza normelor de venit, a impozitului pe venitul agricol datorat
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: unitatea fiscală
  8. Circulă: la contribuabil, care semnează dovada de primire a înștiințării
  9. Se arhivează: numai dovada de primire, la dosarul fiscal al contribuabilului
  JUDEȚUL .................................................
  Municipiul (Oraș) .......................................
  Comuna ..................................................
  Nr. ............... din ................... 19.....
  Către,
  ..............................
  ..............................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE*)
  privind stabilirea impozitului pe venitul agricol conform
  Legii nr. 34/1994,
  pe anul 199...
  ──────-
  *) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanțelor
  1. Impozitul pe venitul agricol stabilit pe baza normelor de venit:

  Categoria de folosință

  Nr.
  rând

  Total
  (ha)

  Venit impozabil
  (mii lei)

  Impozit
  (mii lei)

  A

  B

  1

  2

  3

  Teren arabil

  1
  Grădini de legume și zarzavat

  2
  Vii, începând de la al doilea an de rod

  3
  Livezi de pomi fructiferi (zmeură și
  căpșuni, începând de la al doilea an de
  rod)


  4


  Pășuni

  5
  Fânețe

  6
  Terenuri forestiere cu păduri în
  exploatare


  7  Alte terenuri agricole (ape, bălți,
  heleștee)


  8  TOTAL

  9
  Număr contribuabili impuși

  10


  X

  X

  2. Contribuabilii impuși pe baza venitului net obținut
  - Număr de contribuabili ............................................
  - Venitul brut stabilit (mii lei) ...................................
  - Cheltuieli (mii lei) ..............................................
  - Venit net obținut (mii lei) .......................................
  - Impozit de plată (mii lei) ........................................
  3. TOTAL IMPOZIT DE PLATĂ (1+2) ............................. mii lei
  Director General Director I.T.
  MF cod 14.13.08.09 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"
  1. Denumire: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE VENITUL AGRICOL CONFORM LEGII nr. 34/1994, pe anul .......
  2. Cod: 14.13.08.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: centralizarea terenurilor deținute și declarate, a venitului impozabil, a impozitului pe venitul agricol, precum și a numărului de contribuabili
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: Direcția de impozite și taxe și de unitățile subordonate
  8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul Finanțelor
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală care o întocmește și la Ministerul Finanțelor
  JUDEȚUL .................... Numărul de înregistrare ....... din ..... 19...
  Municipiul (orașul).........
  Comuna......................
  DECLARAȚIE DE IMPUNERE
  A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI
  ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT, pe anul 19.......
  Venitul realizat din ......... de subsemnatul .............. domiciliat în localitatea ......... str. ....... nr. .... telefon .......... municipiul orașul/comuna ........ județul (sectorul) ............ posesor al B.I. Seria ......... Nr. ......... eliberat de ........... la data de ........... Tata ............ Mama ............ An naștere .......
  1. Exercit activitatea în orașul (municipiul)/comuna ......... județul/sectorul .......... str. ......... nr. .......
  2. Activitatea este continuă/sezonieră și lucrez ......... zile pe an.
  3. Capacitatea de muncă este redusă din cauza .........................
  4. Persoanele care mă ajută în muncă sunt următoarele (cu calitatea în care mă ajută, înscrisă în dreptul fiecăreia): ..............
  5. Clientela este formată din ...............................................
  6. Posed următoarele evidențe fiscale .......................................
  7. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...... 19........ la ........ 19.....
  8. Veniturile realizate în această perioadă sunt:

  Venitul brut pe sursele de venit:
  profesie, meserie, cărăușie chirii,
  comerț, prestări servicii, taximetrie,
  etc.

  Suma  Total venit brut (lei)


  M.F. Cod 14.13.01.07 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"
  9. Cheltuielile pe care le-am avut în această perioadă, pentru realizarea venitului, sunt:

  Natura cheltuielii

  Suma

  Natura cheltuielii

  Suma  Total cheltuieli lei


  10. Venitul impozabil lei ................................................
  11. Cheltuielile de întreținere ale gospodăriei și alte cheltuieli sunt următoarele:

  Natura cheltuielii

  Suma
  anuală

  Natura cheltuielii

  Suma
  anuală

  Chiria locuinței


  Impozitul pe venit


  Îmbrăcăminte și
  încălțăminte  Taxă autorizație  Hrană


  Alte cheltuieli


  Salariul personalu-
  lui casnic  Lumină, apă și
  încălzit, salubri-
  tatea locuinței


  Auto, radio, telefon
  Procurări de utilaj
  și instalații  Asigurări


  Total cheltuieli lei


  12. Familia mea se compune din ...... persoane în întreținere.
  În afară de cele de mai sus, consider necesar să mai declar următoarele:
  Posed autorizația de funcționare Nr. ................/vizată pe anul ........
  Folosesc ca mijloc de reclamă: nr. firme ............ cu dimensiuni .................
  Funcționez pe domiciliul public ocupând .......... mp pentru care am achitat ....... lei, cu F.v. nr ..............
  Data ............ 19.... Semnătura contribuabilului,
  1. Denumire: DECLARAȚIE DE IMPUNERE A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT pe anul .....
  2. Cod: 14.13.01.07
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele fețe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea, de persoanele care desfășoară o activitate economică în mod independent, a veniturilor realizate
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  ┌─────────────────────────┐
  Județul ................ │ Matricol ............. │
  Municipiul (orașul) .............. │ Rol .................. │
  Unitatea fiscală ................. │ Borderou ............. │
  └─────────────────────────┘

  DISPOZIȚIE DE IMPUNERE - ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ*)
  privind venitul din activități independente pe


  ┌──────────┐ ┌────────────┐
  │ Data │ anul │ Data │
  │ Aprobat │ anii │ Verificat │
  └──────────┘ └────────────┘
  Astăzi,
  în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/1997 se stabilește impunerea pe anul ............., după cum urmează:
  Numele și prenumele contribuabilului ...............................
  Domiciliul: orașul (comuna) ..........., str. ........ nr. .., ap. .....
  Sediul: orașul (comuna) ..............., str. ........ nr. .., ap. .....
  Obiectul de activitate: ................................................
  ........................................................................
  Numărul și data autorizației de funcționare ...........................
  Forma de organizare ....................................................
  Codul fiscal ...........................................................
  Declarația de impunere înregistrată la nr. .............................
  din ....................................
  Perioada de activitate de la .......................................
  la ............................................
  Determinarea venitului brut, a cheltuielilor și a venitului impozabil:

  ─────────
  *) Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirieri de clădiri și de terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor menționa: numele și prenumele chiriașilor, data închirierii (conform contractului), felul închirierii (mobilat și nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuala, impozitul pe clădiri și terenuri aferent părții închiriate, venitul brut, cheltuielile stabilite și venitul impozabil anual.
  Originalul rămâne la dosarul de impunere.
  M.F. cod 14.13.02.07
  Calculul impozitului
  1. La venitul impozabil de lei ......... revine conform art. ......... din
  ............. nr. ........ un impozit de .............. lei .............., din
  care .............. lei reprezintă contribuția la asigurările sociale de sănătate.


  ┌──────────────────────────────┐
  │ │De la ........ │
  │ Anul │la ........... │
  ┌───────────────────────────────────────────────│──────────────│───────────────│
  │ │2. Impozitul stabilit │ │ │
  │ Se completează numai │ la impunerea │ │ │
  │ în cazul definitivării│ precedentă ...... lei│ │ │
  │ sau modificării │3. Diferența (de │ │ │
  │ impunerii în cadrul │ adăugat sau de sca- │ │ │
  │ aceluiași an │ zut) dintre impozitul│ │ │
  │ │ de la pct. 2 și cel │ │ │
  │ │ de la pct. 1 .... lei│ │ │
  │───────────────────────────────────────────────│──────────────│───────────────│
  │4. Totalul general de plată pe anul curent, │ │ │
  │care se plătește la următoarele termene: │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Suma datorată │ │
  │─────────────────────────────────────────────────────│ │
  │ │ din care: │ Termenul de plată │
  │ Total │───────────────────────────────│ │
  │ │impozit pe venit│ C.A.S.S. │ │
  │─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────│
  │─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────│
  │─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────│
  │─────────────────────│────────────────│──────────────│────────────────────────│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Rămășița din anul ........ │
  │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
  │ │ din care: │ │ din care: │
  │ Total │───────────────────────│ Majorări total │─────────────────────│
  │ │ impozit │ C.A.S.S. │ │majorări │ majorări │
  │ │ pe venit │ │ │la impo- │ la │
  │ │ │ │ │zitul pe │ C.A.S.S. │
  │ │ │ │ │ venit │ │
  │───────────────│────────────│──────────│────────────────│─────────│───────────│
  │───────────────│────────────│──────────│────────────────│─────────│───────────│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus se vor calcula majorări de întârziere.

  Actul de față se va prezenta cu ocazia plăților.

  Organul de impunere,
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura ...................................

  DOVADA DE PREDARE - PRIMIRE
  Nu se detașează
  ───────────────
  Subsemnatul ..................... am primit un exemplar din prezenta
  dispoziție de impunere, astăzi, .................................... .

  Semnătura de primire

  B.I. nr. ............. seria ..........,
  anul ............, eliberat de ........

  ------------
  Modelul formularului "Dispoziție de impunere-Înștiințare de plată privind venitul din activități independente - cod 14.13.02.07" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut de anexa 5 din ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999, conform modificării aduse de pct. 1.5. al art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: DISPOZIȚIE DE IMPUNERE - ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ PRIVIND VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE pe anul/anii .....
  2. Cod: 14.13.02.07
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele fețe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: calculul impozitului datorat de persoanele care desfășoară activități independente, pe baza datelor din declarație și a constatărilor organului fiscal
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: - unitatea fiscală
  9. Se arhivează: - originalul - la contribuabil
  - copia - la dosarul fiscal al contribuabilului
  DECLARAȚIE
  pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din ÎNCHIRIERI sau
  SUBÎNCHIRIERI de clădiri, camere sau terenuri aparținând persoanelor
  fizice
  Nr. înregistrare .......... Data ............. Nr. matricol .........
  Rol nr. ...................
  Subsemnatul ......................... domiciliat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poștal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ................... cont bancar .........................
  DECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂȚII situată în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poștal ............ nr. matricol ............. cu suprafața de ............. mp telefon ......................
  I. CLĂDIRI - TERENURI
  Enumerarea suprafețelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai sus și/sau declararea încetării surselor de venit

  Nume și prenume
  chiriaș


  *Categoria
  contribuabilului


  Nr. contract
  închiriere


  Data
  începerii
  închirierii

  Data
  încetării
  închirierii

  Mobilat
  sau
  nemobilat

  Supraf.
  închi-
  riată

  Chirie  Comision
  agenție de
  închiriere

  Destinația
  închiriere
  1 - locuit
  2 - alt scop

  ──────-
  * Se completează în cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri fiscale.
  II. Alte date
  Declar că mai dețin/nu mai dețin și alte venituri, obținute din închirieri sau subînchirieri clădiri, camere mobilate sau nemobilate și/sau închirieri terenuri, venituri declarate la alt organ financiar, situat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. în valoare de ...................... lei ...................
  Data............... Numele și ........... Semnătura ........
  prenumele
  Declarația se întocmește atât la apariția sursei de venit, cât și la încetarea acesteia.
  MF cod 14.13.01.08 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"
  1. Denumire: Declarație pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din
  închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparținând
  persoanelor fizice
  2. Cod: 14.13.01.08
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri
  sau subînchirieri
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: contribuabil
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Declarație pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparținând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 2 din același act normativ.
  PROCES VERBAL - ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  A SUMELOR DATORATE PENTRU ÎNCHIRIERI (SUBÎNCHIRIERI) CAMERE, CLĂDIRI,
  TERENURI

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │NUMELE ȘI PRENUMELE PROPRIETARULUI: │
  │ADRESA PROPRIETĂȚII: │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  LISTA CHIRIAȘILOR proprietarului mai sus menționat:
  ┌────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───┬────────┬─────┐
  │Nr. │Nume și prenume│ Nr. │ Data │ Data │ O │ Chirie │ Mob │
  │crt.│ chiriaș │contr.│început│sfârșit│ B │ Tarif │ │
  ├────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───┼────────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───┴────────┴─────┘

  Potrivit prevederilor Decretului nr. 394/1973, Decretului nr. 153/1954 și a Hotărârii nr. 15324 din 20.03.1990 precum și a declarațiilor proprietarului se stabilește impozitul anual pe veniturile obținute din închirieri sau subînchirieri camere, clădiri, terenuri după cum urmează:
  ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┐
  │ │ Venit │ Impozit │ Venit │Venit │Venit │Venit │
  │Nr. │ │ clădire │ impozabil │obținut│obținut│obținut│
  │crt.│ │ sau teren │ │ în │în an │în an │
  │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤anc - 1│crt. ├───────┤
  │ │frac-│ an │frac-│ an │frac-│ an │ │ │următor│
  │ │țiune│întreg│țiune│întreg│țiune│întreg│ │ │ │
  ├────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

  Total venituri din închirieri sau subînchirieri
  camere nemobilate:

  ┌────┬────┬────┬────┐
  │ANUL│ANUL│ANUL│ANUL│
  │1993│1994│1995│1996│
  ┌─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
  │TOTAL VENIT IMPOZABIL ANTERIOR │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
  │TOTAL VENIT IMPOZABIL │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
  │IMPOZIT ANUAL │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
  │IMPOZITUL LA IMPUNEREA PRECEDENTĂ│ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
  │DIFERENȚA DE IMPOZIT │ │ │ │ │
  └─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘

  OPERATOR DE ROL Data AM PRIMIT UN EXEMPLAR
  ............... ............ SEMNĂTURA CONTRIBUABIL .......

  NOTĂ
  Impozitul pe veniturile obținute din închirieri (subînchirieri) camere mobilate sau nemobilate sau terenuri se plătesc în două tranșe egale până la 31 martie și 30 septembrie fără nici o altă înștiințare de plată. Impozitul de până la 50 lei inclusiv se plătește în întregime până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venituri din închirieri (subînchirieri) se acordă o bonificație de 7 la sută dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la data de 31 martie a anului respectiv. Persoanele fizice sunt obligate potrivit art. 35 din Decretul nr. 153/1954 să depună declarații la organele financiare de la locul situării obiectului închiriat până la 5 ale lunii următoare închirierii și orice modificare în datele contractului sau încetarea acestuia se anunță în termen de 5 zile de la data la care au intervenit. Neplata în termen a sumelor atrage penalizări de 0.3% pe zi întârziere.
  În conformitate cu Legea nr. 87/1994, nedeclararea venitului impozabil se sancționează contravențional.
  MF cod 14.13.02.08 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"
  1. Denumire: Proces-verbal - Înștiințare de plată a sumelor datorate pentru închirieri
  (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri
  2. Cod: 14.13.02.08
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau
  subînchirieri, potrivit Decretului nr. 394/1973
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: inspector
  8. Circulă: - 1 exemplar de la unitatea fiscală la contribuabil
  9. Se arhivează: 1 exemplar la unitatea fiscală.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înștiințare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri, cod 14.13.02.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 13 al art. 2 din același act normativ.
  Eliminate
  -----------
  Modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Înștiințare de plată - cod 14.13.09.99" au fost eliminate ca urmare a abrogării ORDINULUI nr. 585 din 6 mai 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005, de către art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.
  NOTA DE PLATA
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Pentru impozite, taxe │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele și prenumele plătitorului .............................│
  │Domiciliul ...............................CNP.................│
  ├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalități│ Total │
  │debitului│ │ │ │ de │ - lei - │
  │ │ │ │ │întârziere│ │
  ├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤
  │ │Semnătura ........................................ │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Data .............................................. │
  └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
  M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1

  Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.  NOTA DE PLATA
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Pentru impozite, taxe │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele și prenumele plătitorului .............................│
  │Domiciliul ...............................CNP.................│
  ├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalități│ Total │
  │debitului│ │ │ │ de │ - lei - │
  │ │ │ │ │întârziere│ │
  ├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤
  │ │Semnătura ........................................ │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Data .............................................. │
  └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
  M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1

  Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.


  NOTA DE PLATA
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Pentru impozite, taxe │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele și prenumele plătitorului .............................│
  │Domiciliul ...............................CNP.................│
  ├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalități│ Total │
  │debitului│ │ │ │ de │ - lei - │
  │ │ │ │ │întârziere│ │
  ├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤
  │ │Semnătura ........................................ │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Data .............................................. │
  └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
  M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1

  Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.


  NOTA DE PLATA
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Pentru impozite, taxe │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele și prenumele plătitorului .............................│
  │Domiciliul ...............................CNP.................│
  ├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalități│ Total │
  │debitului│ │ │ │ de │ - lei - │
  │ │ │ │ │întârziere│ │
  ├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ │
  │general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤
  │ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │
  ├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤
  │ │Semnătura ........................................ │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Data .............................................. │
  └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
  M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1

  Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.

  -------------
  Modelul formularului "Nota de plata, cod 14.13.10.99" a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa 3 din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003, conform modificării aduse de pct. 5 al art. I din același act normativ.
  1. Denumire: NOTĂ DE PLATĂ
  2. Cod: 14.13.10.99
  3. Format: A6/t1
  4. Caracteristici tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: specificarea de către organele fiscale a sumelor cu
  debit datorate de către contribuabili, precum și
  pentru calculul majorărilor de întârziere
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: organul fiscal
  8. Circulă: la agențiile CEC și Trezorerii
  9. Se arhivează: la agențiile CEC și Trezorerii

  ANTET*1)
  Seria........Nr............

  CHITANȚĂ PENTRU ÎNCASAREA
  DE IMPOZITE, TAXE, CONTRIBUȚII ȘI ALTE VENITURI DATORATE
  BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

  nr...................din data de...................

  Unitatea fiscală .................. Nume și prenume/denumire
  Str. .................... Nr. ..... debitor ...........................
  Localitatea ....................... Domiciliu/sediu în ................
  În baza*2) ........................ Str. ........... Nr. ..., bl. ...,
  Localitatea ....................... sc. ..., ap.. ...
  Unitatea de Trezorerie și Alte date de identificare a
  Contabilitate Publică sector/județ debitorului*3) ....................
  ...................................

  În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au încasat:
  ┌─────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
  │Denumirea obligației fiscale/│Simbol cont bugetar│ Suma │
  │Denumirea contului unic*4) │ │ │
  ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────┤
  │ TOTAL │ │
  └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  (totalul sumei de lei în litere)

  Am plătit*5) ............... Am primit*6) .....................

  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  --------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
  *2) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul;
  *3) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *4) Se va completa denumirea obligației fiscale achitate conform prevederilor art. 114 alin. (2^5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau denumirea contului unic în care se achită obligațiile fiscale conform prevederilor art. 114 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  , republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  *5) Semnătura debitorului;
  *6) Semnătura casierului.
  1. Denumire: CHITANȚĂ
  2. Cod: 14.13.11.99
  3. Format: A5/t1
  4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere și numerotare, se tipărește pe o singură față, în carnete de 100 de file, copie și original, de culori diferite, înseriate
  5. Se utilizează: în baza art. 114 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  6. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de încasare
  7. Circulă: 1 exemplar la contribuabil (originalul)
  1 exemplar rămâne în carnet la emitent
  8. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.
  -----------
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Chitanța - MFP cod 14.13.11.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 1 al art. 1 din același act normativ.
  Regim special
  Vânzător .........................
  (Denumire, forma juridică) CHITANȚA FISCALĂ Nr. .................
  Nr. de Înregistrare fiscală ......
  Adresa ........................... C.D. 5000001 B
  ..................................

  Data ............/199... Cota T.V.A. ......%

  S-a încasat de la ...............................................
  ┌──────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
  │ SPECIFICAȚIA │ U/M │ CANTITATEA │PREȚUL UNITAR │ VALOAREA │ din care │
  │ │ │ │ CU AMĂNUNTUL │ TOTALĂ │ T.V.A. │
  ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼─────┴──────────────┴──────────────┼────────────┼────────────┤
  │Semnătura și │ TOTAL │ │ │
  │ștampila │ │ │ │
  │unității │ │ │ │
  └──────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
  MF Cod 14.13.11.02 Format A6/t1
  Tipărit la RA "Imprimeria Națională"

  1. Denumire: Chitanța fiscală
  2. Cod: 14.13.11.02
  3. Format: A6/t1
  4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singura față,
  în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original și copie
  de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset
  5. Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A., de către unitatea fiscală
  teritorială
  6. Se utilizează la:
  - ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpărărilor de bunuri și prestărilor de
  servicii pentru nevoile unității, când plata acestora se face în numerar;
  - ca document, în cazul în care unii agenți economici sunt scutiți de obligația emiterii
  unei facturi potrivit legii (ex.: transportul cu taximetre);
  - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: vânzător sau prestatorul de servicii
  Eliberarea chitanței se face după ce bunurile și serviciile au fost achitate, în
  care sens s-a eliberat bonul la casa de marcat.
  Menționăm că chitanța fiscală nu înlocuiește "Chitanța" (cod 14.13.11.99), care se
  întocmește pentru încasările în numerar la casieria unității.
  8. Circulă: - la cumpărător, pentru înregistrare în Jurnalul pentru cumpărări
  (exemplarul 1);
  - la furnizor, în cazul în care nu se emite factura, pentru înregistrarea în Jurnalul
  pentru vânzări sau la vânzător pentru verificarea operațiunilor efectuate (exemplarul 2)
  9. Se arhivează: - la cumpărător, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)
  - la furnizor sau vânzător, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Chitanța fiscală, cod 14.13.11.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 2 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Nr. ................. din ..............
  ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR
  DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI
  Către, ..................................................*2)
  În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înființează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu, debitorului urmărit*3) ................................... conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................................................................,
  Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .......................................................... după cum urmează:
  ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
  │Natura obligației│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│Nr. contului în care│
  │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate │ urmează a se vira │
  │ │ │ (lei) │ suma reținută │
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │
  └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘

  Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de înființare a popririi.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Conducătorul organului de executare,
  Nume și prenume ........................
  Semnătura ..............................
  L.S.
  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  ------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
  *2) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terțului poprit;
  *3) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;
  *4) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxa, contribuție , amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale;
  *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.
  1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare
  6. Circulă: 1 exemplar la terțul poprit
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  ----------
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 19 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Nr. ............. din .............

  Către*2) ...........................
  cod de identificare fiscală ........
  str. ...............................
  nr. ..., bloc .....,sc. ..., et. ..,
  ap. ..., sector ...................,
  localitatea .......................,
  județul ......., cod poștal ........

  ADRESĂ DE ÎNȘTIINȚARE PRIVIND ÎNFIINȚAREA POPRIRII
  În baza art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și/sau în valută deschise la: ..............................................................*3), precum și orice sume reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deținute și/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ....................*4).
  Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului.

  Natura obligației
  fiscale*5)

  Titlul executoriu
  nr./data*6)

  Cuantumul sumei
  datorate
  (lei)  TOTAL  În temeiul art. 148 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care popririle înființate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite, vă puteți adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră și ținând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parțială a executării silite prin poprire.
  Pentru aprobarea unei astfel de măsuri, veți constitui o garanție la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită.
  Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terț poprit a suspendării popririi de către organul fiscal.
  Conducătorul organului de executare,
  Nume și prenume .........................
  Semnătură ...............................
  L.S.
  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  --------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
  *2) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului;
  *3) Denumirea și sediul băncii;
  *4) Denumirea terțului poprit;
  *5) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxa, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
  *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.
  1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNȘTIINȚARE PRIVIND ÎNFIINȚAREA POPRIRII
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare
  6. Circulă: 1 exemplar la debitor
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare
  ----------
  Modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Adresă de înștiințare privind înființarea popririi" au fost introduse de ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 21 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Dosar de executare nr. ................/..............
  Nr. ................. din ............................
  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE
  Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ...., ora ....,
  în localitatea .........., str. .................. nr. .......
  În temeiul art. 151 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul ...................... executor fiscal, cu legitimația nr. .........., delegația nr. ............ am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*2) ......................................, cu domiciliul fiscal în localitatea .................... str. ................................., nr. ........, sector ......., bloc ......., sc. ....., ap. ....., județ ..............., cod de identificare fiscală*3) ........................ , căruia deși i s-a comunicat somația nr. ............... din ................, nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..................... .........................................., constând în:
  ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
  │Natura obligației│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│
  │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate │
  │ │ │ (lei) │
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘

  Pentru stingerea creanțelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
  În cazul în care reprezentantul unității fiscale nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoștințe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepția bunurilor perisabile sau supuse degradării.
  Potrivit art. 151 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin sechestrul înființat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândește un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alți creditori aceleași drepturi ca și dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
  Sechestrul s-a aplicat în prezența următoarelor persoane:
  ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ..................,
  ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ...................
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*6): .................................................. bunurile fiind lăsate în custodia ..................................., din localitatea ..........................., str. ................................., nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea .............., str. .................................... nr. ......
  Drepturi reale și sarcini care grevează bunurile mobile ...........................................
  În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul ............................................ menționează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .............. .........................................
  Persoanele de față la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecții:
  .....................................................................................................................................................................................................................................................
  Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
  În cazul în care obligația fiscală nu este stinsă în termen de 15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
  În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.
  *7).................................................................................................................
  Executorul fiscal, Debitorul (sau persoana majoră
  Nume și prenume.................... cu care locuiește),
  Semnătura ......................... Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  Martori,
  Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  Custode :
  Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  -------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  *2) Numele, prenumele/denumirea.
  *3) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *4) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanței fiscale accesorii: majorări de întârziere sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.
  *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.
  *6) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menționându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri
  *7) Se va face mențiunea dacă debitorul nu este de față, precum și dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.
  Anexa
  la Procesul-verbal de sechestru nr........din..............
  Dosar de executare
  Nr. .............../..................
  ┌──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐
  │Denumirea bunurilor mobile, descriere,│Cantitate│Valoare estimativă│
  │ semne particulare de identificare, │ │ (exclusiv TVA) │
  │ stare de uzură dacă este cazul │ │ - lei - │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┤
  │ TOTAL: │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Executorul fiscal, Debitorul (sau persoana majoră
  Nume și prenume.................... cu care locuiește),
  Semnătura ......................... Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  Martori,
  Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  Custode :
  Nume și prenume ...................
  Semnătura .........................

  1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE + Anexă la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. .......... din .............
  2. Format: A4/t1 + A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
  4. Se utilizează: în baza art. 151 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de către organul de executare.
  6. Circulă: - 1 exemplar la debitor;
  - 1 exemplar la custode (dacă este cazul).
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile și anexa la procesul-verbal de sechestru" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 22 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Dosar de executare nr. ................/..............
  Nr. ................. din ............................
  PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
  Încheiat astăzi ........... luna ................... anul .......
  În baza art. 155 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Având în vedere că debitorul*2) ....................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea .............................., str. ........................................, nr. ......, sector ......., bloc ......., sc. ......, et. ...., ap. ...., județul .................., cod de identificare fiscală*3) ................................. în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .................................. are următoarele obligații de plată:

  Natura obligației
  fiscale*4)

  Titlul executoriu
  nr./data*5)

  Cuantumul sumei
  datorate*6)
  (lei)

  Întrucât sumele menționate mai sus nu au fost achitate deși debitorului i s-a comunicat somația nr. ........................../................., pentru stingerea creanței fiscale s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) și s-a încheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile și bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ........./...............*7) constând în:
  - clădire în suprafață de ................................, compusă din ................................, construită din ..................., situată în localitatea .............................,str. ................................, nr. ..... , bloc ......, et. ........, sc. ........, ap. ....., evaluată la suma de .................................................. lei (exclusiv TVA).
  - teren în suprafață de ..................., felul terenului ...................., situat în localitatea ........................., str. .........................................., nr. .................., evaluat la suma de ............................................... lei (exclusiv TVA).
  - alte bunuri imobile (fructe neculese și recolte prinse de rădăcini) .............................
  - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .........................................................................................
  Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numește administrator sechestru*8) ............................................................ din localitatea ............................................, str. ........................................., nr. ........., bloc......,sc. ....., ap...., cod de identificare fiscală*3) ..........................................
  În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizație administratorului sechestru ținând seama de activitatea depusă.
  În cazul valorificării bunurilor imobile/mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.
  Executor fiscal
  Nume și prenume ........................................
  Semnătura ..............................................
  Legitimația nr. ........................................
  Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund și am luat cunoștință de obligațiile pe care le am.
  Obligațiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 155 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în normele metodologice date în aplicarea acesteia.
  Administrator sechestru,
  Nume și prenume ...................................
  Semnătura .........................................
  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  --------
  *1) Se va trece sigla conform O.P..A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
  *2) Numele, prenumele/denumirea;
  *3) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
  *4) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanței fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale;
  *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii;
  *6) Dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  *7) În cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii;
  *8) Nume, prenume/denumire administrator sechestru.
  1. Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 155 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în 3 exemplare de către organul de executare
  6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
  - 1 exemplar la administratorul sechestru
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 24 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Dosar de executare nr. ................/..............
  Nr. ................. din ............................
  ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
  Anul ............... luna ..................... ziua .........
  În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ....., luna ......, anul ....., ora ....., în localitatea .................., str. ...................., nr. ......, se vor vinde prin*2) .................... următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*3) ...................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ............................. str. ..................... nr. ..... bl. ....... sc. ..... etaj ... ap. .... cod de identificare fiscală*4) ..........................
  ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Denumirea bunului mobil, │Prețul de evaluare sau de│Cota TVA/neimpozabil/│
  │descriere sumară: (se vor│ pornire al licitației, │ scutit*) │
  │ indica drepturile reale │ exclusiv TVA, (lei) │ │
  │ și privilegiile care │ │ │
  │ grevează bunurile, │ │ │
  │ dacă este cazul) │ │ │
  ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │1. .............. │.........................│.....................│
  │2. .............. │.........................│.....................│
  │3. .............. │.........................│.....................│
  │4. .............. │.........................│.....................│
  └─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘

  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
  Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................
  Data afișării: ................................
  Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
  Nume ............................... Nume ........................
  Prenume ............................ Prenume .....................
  Semnătura .......................... Semnătura ...................

  L.S.

  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  --------
  *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003
  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
  *2) Se va indica metoda de vânzare;
  *3) Numele, prenumele/denumirea;
  *4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  1. Denumire: ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în mai multe exemplare de către organul de executare
  6. Circulă: - câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 26 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Dosar de executare nr. ................/..............
  Nr. ................. din ............................
  PROCES VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN VÂNZARE DIRECTĂ
  Încheiat astăzi ....... luna .......... anul ....... ora .............
  În temeiul art. 161 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Pentru stingerea creanțelor fiscale restante, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr................./data*2)..................................., emis/emise de ............................................. s-a valorificat prin vânzare directă*3)
  Debitor: Cumpărător:
  .............................. ..............................
  .............................. ..............................
  (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
  juridică) juridică)
  cod de identificare fiscală*4) cod de identificare fiscală*4)
  .............................. ..............................
  str. ..............nr. ....... str. ..............nr. .......
  localitatea .................. localitatea ..................
  județul ...................... județul ......................

  - clădire în suprafață de ................................ compusă din ...................................... .................................................și construită din ...................................... ... stare de uzură/elemente particulare........................................................................... situată în localitatea ................................... ,str. .................................. ,nr. ..........................
  - teren*5).......................................... în suprafață de ........................................... situat în........................... .................. str. .................................. nr. ..............................
  - alte bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile ............................. situate în localitatea .................................................... str. ............................... nr. ..................
  - bunuri mobile/ date de identificare*6) ............................................................................................................
  - descrierea sumară a bunurilor mobile .........................................................................................................
  Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut la prețul de ......................(lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ....................................... (lei), sau după caz valorificarea bunurilor imobile s-a efectuat fără T.V.A., fiind operațiune scutită de taxă potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Valorificarea bunurilor mobile s-a făcut la prețul de ......................(lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ....................................... (lei), sau după caz este operațiune scutită de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003
  privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bunurile imobile/mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ...... %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de........ % asupra bazei de impozitare determinată potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate, pe baza căruia, în cazul bunurilor imobile, se face înscrierea în cartea funciară.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Prezentul proces verbal s-a încheiat în ...... exemplare.
  Conducătorul organului de executare: Cumpărătorul
  (sau reprezentantul său legal)
  Nume și prenume ................... Nume și prenume ..............
  Semnătura ......................... Semnătura ....................
  L.S. L.S.

  Executor fiscal
  Nume și prenume.............................
  Semnătura ..................................

  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  -------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii
  *3) Denumirea bunului valorificat prin vânzare directă
  *4) Se vor menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
  *5) Se va menționa felul terenului
  *6) Se vor menționa denumirea bunurilor mobile și datele de identificare ale acestora
  1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN VÂNZARE DIRECTĂ
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
  6. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător
  - 1 exemplar la debitor
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare
  ----------
  Modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă" au fost introduse de ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 30 al art. 1 din același act normativ.
  ANTET*1)
  Dosar de executare nr. ................/..............
  Nr. ................. din ............................
  PROCES-VERBAL PRIVIND
  DIFERENȚA DE PREȚ ȘI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O
  NOUĂ LICITAȚIE URMARE A NEPLĂȚII PREȚULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR
  Încheiat astăzi..........luna.........anul..........ora..........
  În temeiul art. 164 alin. (4^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Întrucât adjudecatarul*2) ..................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ................ str. ................. nr. ........ bloc ........... sc. .......... ap. ........ sector/județ ..................... alte date de identificare ale adjudecatarului*3) ................................. nu a plătit la termenul prevăzut de lege prețul bunului/bunurilor sechestrate prin procesul-verbal de sechestru nr. ........... din ........... întocmit de ......................, adjudecate la licitația organizată de ...................... în cadrul procedurii de executare silită a creanțelor fiscale față de debitorul*2) ................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ......................... str. ............... nr. ........ bloc. ...... sc. .... ap. ..... sector/județ ...................., alte date de identificare a debitorului*3) .................................................., s-au calculat următoarele sume de plată:

  Natura sumelor de plată

  Suma
  (lei)

  Diferența de preț


  Cheltuieli prilejuite de noua licitație


  Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor


  TOTAL


  În conformitate cu prevederile art. 164 alin.(4^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 205 și art. 206 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiași act normativ.
  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
  Data emiterii ....................

  Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
  Nume .............................. Nume .......................
  Prenume ........................... Prenume ....................
  Semnătura ......................... Semnătura ..................
  L.S. L.S.

  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
  -------
  *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
  *2) Numele, prenumele/denumirea
  *3) Se vor menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
  1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND DIFERENȚA DE PREȚ ȘI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O NOUĂ LICITAȚIE URMARE A NEPLĂȚII PREȚULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR
  2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
  4. Se utilizează: în baza art. 164 alin. (4^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare
  6. Circulă: 1 exemplar la debitor
  7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare
  ----------
  Modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație urmare a neplății prețului de către adjudecatar" au fost introduse de ORDINUL nr. 2.446 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014, potrivit pct. 31 al art. 1 din același act normativ.

  Eliminate.
  -----------
  Modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Proces-verbal de constatare a insolvabilității - MFP-ANAF cod 14.13.16.99" au fost eliminate ca urmare a abrogării ORDINULUI nr. 585 din 6 mai 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005, de către art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.
  REGIM SPECIAL
  ──────────────
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Seria /Anul 200
  DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Nr.
  A JUDEȚULUI .............................
  Administrația finanțelor publice ........
  Str. ................ nr. ...............
  Nr. .............../ ....................

  Către
  ADRESA DE CONFIRMARE .....................
  .....................
  .....................

  La adresa dvs. nr. ...... din .... 200 ... va confirmăm primirea obligațiilor de plata reprezentând:
  1. ............. în suma de .................. (......................)
  2. ............. în suma de .................. (......................)
  3. ............. în suma de .................. (......................)
  4. ............. în suma de .................. (......................)
  (se va scrie și în litere)
  privind pe ......., cod de înregistrare fiscală/CNP ........, din .........., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., cu sediul principal de desfășurare a activității*): ......................................
  ──────────────
  *) Se completează numai în cazul confirmării obligațiilor de plata între unitățile fiscale teritoriale.
  MFP cod 14.13.17.99
  Va facem cunoscut ca obligațiile sus-menționate au fost înregistrate în fișele "Fișa plătitorului"/"Cont fiscal personal" ale contribuabilului mai sus menționat (s-a întocmit înștiințarea de plata nr. ........... din ........... 200......).
  Conducătorul unității, Contabil,
  ...................... ...................

  ------------
  Modelul formularului "Adresa de confirmare", cod 14.13.17.99 a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
  1. Denumire: Adresă de confirmare debite
  2. Cod: 14.13.17.99
  3. Format: A5/t1
  4. Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singură față, în carnete a 100 de file, înseriate, copie și original (original culoare neagră, copie culoare roșie), numerotate cu același număr
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: confirmarea primirii de către unitățile fiscale a debitelor transmise de alte unități în vederea urmăririi și încasării
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: contabil sau operatorul de rol, după caz
  8. Circulă: la unitatea care a transmis debitul
  9. Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) și la unitatea fiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 2 din același act normativ.

  MINISTERUL FINANȚELOR
  DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
  ȘI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A
  JUDEȚULUI ...................
  Unitatea fiscală ............


  ┌────────────────────┐
  CONT DE DEBITE-ÎNCASĂRI │Către ............ │
  └────────────────────┘
  - BUGETE LOCALE -
  în perioada ianuarie - .......... anul .......
  ┌────────┬───────────────────┬────┬─────────────┬─────────────────────┬───────┐
  │ │ │ │ │Încasări de la în- │ │
  │ │ │ │ Debit │ceputul anului din: │ │
  │ │ │ ├──────┬──────┼──────┬─────┬────────│ │
  │ │ │ │Curent│Rama- │Curent│Rama-│Fără de-│ │
  │ │ Denumirea │ │ │ sita │ │ sita│bit (în-│ Total │
  │ Cod │ venitului │ Cod│ │ │ │ │clusiv │ înca- │
  │ │ │rând│ │ │ │ │majorări│ sări │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=3+4+5│
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ 01.02│Impozitul pe profit│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ *)│ 01 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.01│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rile liber-pro- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fesioniștilor, me- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │seriașilor și ale │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │altor persoane │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice │ 02 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.02│Impozitul pe clă- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │diri și terenuri de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │la persoanele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice │ 03 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.03│Taxe asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │deținute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ne fizice │ 04 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.04│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rile din închiri- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │eri, subînchirieri,│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │locații de gestiune│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │și arendări │ 05 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.05│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rile obținute din │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │drepturi de autor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │și cele cuvenite │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inventatorilor și │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inovatorilor │ 06 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │03.02.30│Alte impozite și │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │taxe de la popu- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lație │ 07 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ 04.02│Taxa pentru folosi-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rea terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proprietate de stat│ 08 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ 05.02│Impozitul pe clă- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │diri și terenuri de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │la persoane juri- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dice │ 09 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ 06.02│Taxa asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │deținute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ne juridice │ 10 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │ 07.02│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tul agricol │ 11 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │08.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │impozite directe │ 12 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │17.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │impozite indirecte │ 13 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │21.02.30│Alte venituri de la│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instituțiile publi-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ce │ 14 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │22.02.02│Venituri din recu- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │perarea cheltuieli-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lor de judecata, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imputații și despă-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gubiri │ 15 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │22.02.03│Venituri din amenzi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │și alte sancțiuni │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │aplicate potrivit │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dispozițiilor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │legale │ 16 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤
  │22.02.07│Venituri din con- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cesiuni**) │ 17 │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴───────┘
  Ministerul finanțelor,
  cod 14.13.08.99. CONTDLdoc

  ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────┐
  │ │ │ │ Total │
  │ Codul │ │ Cod│ înca- │
  │ │ Denumirea venitului │rând│ sări │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │ A │ B │ C │ 6 │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │03.02.06│Impozitul pe veniturile din dobânzi │ 18 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │03.02.07│Impozitul pe veniturile obținute din premii și │ │ │
  │ │câștiguri în bani sau în natura │ 19 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │03.02.08│Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate │ 20 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │ 15.02│Impozitul pe spectacole │ 21 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │17.02.13│Alte taxe de timbru │ 22 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │ 20.02│Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome*) │ 23 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │21.02.06│Alte venituri privind circulația pe drumurile publice │ 24 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │21.02.12│Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice │ │ │
  │ │și activităților autofinanțate │ 25 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │21.02.14│Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale │ │ │
  │ │serviciilor cantinelor de ajutor social │ 26 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │22.02.05│Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor │ │ │
  │ │precedenți │ 27 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │22.02.12│Încasări din valorificarea bunurilor confiscate │ │ │
  │ │potrivit legii │ 28 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │22.02.17│Venituri realizate din administrarea sau valorificarea │ │ │
  │ │bunurilor fostelor cooperative agricole de producție │ 29 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │22.02.30│Încasări din alte surse │ 30 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │30.02.01│Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu- │ │ │
  │ │țiilor publice**) │ 31 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │30.02.03│Venituri din vânzarea locuințelor construite din │ │ │
  │ │fondurile statului │ 32 │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤
  │30.02.04│Venituri din privatizare │ 33 │ │
  └────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┘

  *) De la regiile autonome de subordonare locală.
  **) Administrate de organele locale și de instituțiile publice subordonate acestora.

  -----------
  Modelul formularului "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 12 iunie 1998, conform modificării aduse de art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: CONT DE DEBITE - ÎNCASĂRI
  2. Cod: 14.13.08.99.
  3. Format: A4/t2.
  4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fete, în file volante.
  5. Se difuzează: gratuit.
  6. Se utilizează la: raportarea trimestriala a debitelor și încasărilor din
  impozite și taxe și din alte venituri ale bugetului local.
  7. Se întocmește în: 2 exemplare de: fiecare unitate fiscală, prin
  centralizarea datelor din conturile de debite și încasări ale unităților
  ierarhice subordonate.
  8. Circula: la toate nivelurile, începând de la comuna până la Ministerul
  Finanțelor.
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală care îl întocmește și la Ministerul
  Finanțelor.

  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" au fost înlocuite cu cele ale formularului de la anexa 1 din ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 12 iunie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din același act normativ.
  BORDEROU DESFĂȘURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR
  1. Denumire: BORDEROU DESFĂȘURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR din ............
  2. Cod: 14.13.08.99/a
  3. Format: X3/t2
  4. Caracteristici tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în carnete a 100
  file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: desfășurarea, pe baza copiilor chitanțelor emise, a
  încasărilor făcute în contul debitelor
  7. Se întocmește în: 1 exemplar, zilnic
  de: de către organele de încasare
  8. Circulă: - la contabilitate
  9. Se arhivează: la percepția rurală

  ┌───┬────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬────┬────┐
  │ │ NUMELE │ IMPOZIT │ DOCUMENTUL ÎN │DEBIT│CREDIT│SOLD│MAJ.│
  │ │PRENUMELE ȘI│ │ BAZA CĂRUIA SE │ │ │ │ │
  │ │ DOMICILIUL │ │ FACE DEBITAREA │ │ │ │ │
  │ │ CONTRIBUA- │ │ SAU ÎNCASARE │ │ │ │ │
  │ │ BILULUI │ │(FEL, NR., DATA)│ │ │ │ │
  ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
  │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
  │ │ │transport │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
  │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
  │ │ │transport │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
  │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
  │ │ │transport │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
  │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
  │ │ │transport │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴────┴────┘

  M.F. cod 14.13.18.99 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  1. Denumire: EXTRAS DE ROL
  2. Cod: 14.13.18.99
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: în registre a 50 de file, tipărite pe ambele
  fețe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: evidența debitelor de urmărit la domiciliu și a
  încasărilor efectuate pentru organele de încasare
  (agenți fiscali)
  7. Se întocmește în: 1 exemplar
  de: agentul fiscal
  8. Circulă: nu, fiind document de evidență operativă
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală

  PROCES - VERBAL
  DE VERIFICARE GESTIONARĂ
  Astăzi ................... 199....

  Subsemnatul _________________________ având funcția de ____________________
  în baza delegației nr. _____ dată de _______________ am procedat la verificarea
  operațiunilor de casă și a gestiunii chitanțierelor pe timpul de la
  _______________________________ până la _______________________________________
  Verificarea s-a făcut în prezența _________________________________________
  În perioada supusă verificării răspunde ______________________ în calitate
  de ___________________*) la ________________________
  ──────────
  *) Se va trece funcția angajatului verificat (agent fiscal, remizier).

  La verificare s-au constatat următoarele:

  I. În legătură cu gestiunea numerarului:

  ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │Nr. │ EXPLICAȚII │ SUMA │
  │crt.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 1.│Sold (Numerar la verificarea precedentă) │ │
  ├────┼────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 2.│Încasări │Cu chitanțiere │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │Cu cecuri │ │
  ├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 3.│Vărsăminte la │P.T.T. │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bancă │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │C.E.C. │ │
  ├────┼────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 4.│Plăți │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 5.│Numerar la data verificării │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 6.│Diferențe: plus sau minus (col. 1+2-3-4-5) │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

  DIFERENȚA
  de ___________________ lei în plus (minus) este explicată de angajat prin
  declarația anexă.
  În legătură cu această diferență arătăm următoarele: _____________________
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________

  M.F. cod 14.13.19.99 Format A4/t2 x 2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"


  II. În legătură cu gestionarea chitanțierelor

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ EXPLICAȚII │Nr. CHITANȚIERELOR │
  │crt.│ ├────────┬──────────┤
  │ │ │Folosite│Nefolosite│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 1.│ 1. Contabilul comunal │ │ │
  │ │Chitanțiere ce existau în sold la verificarea │ │ │
  │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │
  │ │____________ sub nr. ________ din data de _________│ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 2.│Chitanțiere primite în perioada verificată de la │ │ │
  │ │__________________ până la __________________ (de │ │ │
  │ │la administrația financ. și org. de încasare) │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 3.│Chitanțiere predate organelor de încasare în │ │ │
  │ │perioada verificată │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 4.│Sold chitanțiere ce trebuie să existe asupra │ │ │
  │ │contabilului comunal la data verificării │ │ │
  │ │(col 1+2-3) │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 5.│Chitanțiere găsite asupra contabilului comunal │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤
  │ 6.│Diferențe (col 5 - 4) │plus │ │ │
  │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │minus │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┼──────────┤
  │ │ 2. │ │ │
  │ 1.│Chitanțiere ce existau în sold la verificarea │ │ │
  │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │
  │ │_________ sub nr. _______ din data de ___________ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 2.│Chitanțiere primite în perioada verificată de la │ │ │
  │ │__________________ până la _______________ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 3.│Chitanțiere utilizate de organul de încasare și │ │ │
  │ │predate contabilului în perioada verificată │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 4.│Sold chitanțiere ce trebuie să existe asupra │ │ │
  │ │organului de încasare (col. 1+2-3) │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
  │ 5.│Chitanțiere găsite asupra organului de încasare │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤
  │ 6.│Diferențe (col. 5-4) │plus │ │ │
  │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤
  │ │ │minus │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘

  Diferența de chitanțiere este explicată prin declarația anexă nr. .........

  În legătură cu această diferență arătăm: __________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________

  ──────────
  *) Se va trece numele și funcția angajatului verificat.

  În legătură cu confruntarea chitanțelor pe teren (originalul chitanței cu
  copia)
  Potrivit situației de pe verso am constatat următoarele nepotriviri: ______
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________

  Nepotrivirile constatate sunt explicate prin declarația anexă nr. .........

  În legătură cu aceste nepotriviri, arătăm următoarele: ____________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________

  IV. Alte constatări:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________

  Prezentul proces-verbal încheiat în 2 exemplare s-a înregistrat sub nr.
  ......... la ....................... căruia i s-a lăsat un exemplar.


  Funcția și semnătura Funcția și semnătura
  verificatorului, organului verificat,


  Am luat la cunoștință de constatările din acest proces-verbal.


  Conducătorul unității la care
  funcționează organul verificat,

  SITUAȚIA PRIVIND CHITANȚELE VERIFICATE PE TEREN

  cu ocazia verificării ....................................................
  de la comuna ....................... județul .............................

  ┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────┬─────┐
  │Rol│ NUMELE ȘI PRENUMELE │ Seria │ Nr. chitanței și │Suma│Obs. │
  │ │ CONTRIBUABILULUI │ │ data emiterii │ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┬─────┼───┬────┬────┬────┼────┼─────┤
  │ │ │ Litera │ Nr. │Nr.│ziua│luna│anul│ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴───────────────────────────┴────────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴─────┘
  Verificator,
  Notă
  ──────────
  *) Se va trece numele și funcția angajatului verificat (agent fiscal, remizier).

  1. Denumire: Proces-verbal de verificare gestionară
  2. Cod: 14.13.19.99
  3. Format: A4/t2 x 2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fețe, în set de 2 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: consemnarea constatărilor făcute cu ocazia verificărilor gestionare
  a organelor care fac încasări (agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoane
  delegate să facă încasări)
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: organul verificator (șeful circumscripției fiscale -
  orașe, directorul adjunct la "impozite și taxe" -
  municipii, inspectorul fiscal teritorial - comune sau
  alte persoane delegate să facă încasări)
  8. Circulă: la circumscripția fiscală, serviciile de impozite și taxe din cadrul
  administrației financiare sau direcțiile de impozite și taxe din D.G.F.P.C.F.S.,
  după caz, în funcție de localitate, ca anexă la dosarul de verificare gestionară
  9. Se arhivează: exemplarul 1 la unitatea de care aparține organul verificator.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Proces-verbal de verificare gestionară, cod 14.13.19.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 16 al art. 2 din același act normativ.
  [SIGLA] ROMÂNIA
  ANAF Ministerul Finanțelor Publice
  AGENȚIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

  Seria ...... Nr. ........
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ Denumire/ Nume și prenume: ............................................ │
  │ │
  │ Domiciliul fiscal:..................................................... │
  │ │
  │ Reprezentat prin împuternicit: Denumire ............................... │
  │ Domiciliul fiscal ...................... │
  │ Codul de identificare │
  │ fiscala al împuternicitului │
  │ pentru activitatea │
  │ proprie ................................ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Emitent Codul de înregistrare fiscala (C.I.F.):
  Data atribuirii (C.I.F.):
  Data eliberării:


  Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007
  -------------------------------------------------------------------------------  [SIGLA] ROMÂNIA
  ANAF Ministerul Finanțelor Publice
  AGENȚIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

  Seria ...... Nr. ........
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ Denumire/ Nume și prenume: ............................................ │
  │ │
  │ Domiciliul fiscal:..................................................... │
  │ │
  │ Reprezentat prin împuternicit: Denumire ............................... │
  │ Domiciliul fiscal ...................... │
  │ Codul de identificare │
  │ fiscala al împuternicitului │
  │ pentru activitatea │
  │ proprie ................................ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Emitent Codul de înregistrare fiscala (C.I.F.):
  Data atribuirii (C.I.F.):
  Data eliberării:


  Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007

  -----------
  Modelul formularului "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F.P. 14.13.20.99/2 a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007, conform modificării aduse de lit. i) a art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală
  2. Cod: 14.13.20.99/2
  3. Format: A5
  4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.
  Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:
  - hârtie cu filigran pe toată suprafața;
  - cerneală de securitate cu luminiscență UV (ultraviolet).
  5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul).
  6. Se difuzează: gratuit.
  7. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.
  8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie;
  de: organul fiscal.
  9. Circulă: - originalul la contribuabil;
  - copia la organul fiscal.
  10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare de la formularul "Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 3 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007, conform modificării aduse de art. 3 din același act normativ.
  ┌──────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ [MF] │ DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE
  │MINISTERUL│ PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE
  │FINANȚELOR│
  └──────────┘

  1. FELUL DECLARAȚIEI:
  1.1. Declarație de înregistrare ca plătitor |_|
  1.2. Declarație de modificare a datelor inițiale |_|
  1.3. Declarație de fuzionare |_|
  1.4. Declarație de încetare a activității |_|

  2. DATELE DE IDENTIFICARE A INSTITUȚIEI:
  2.1. COD FISCAL |______________________________________________|
  2.2. - Denumirea: |______________________________________________|
  instituției publice |______________________________________________|
  - Adresa:
  2.3. Județul |___________________________| cod |_________________|
  2.4. Localitatea |___________________________________| sector |______|
  2.5. Codul poștal |____________|
  2.6. Strada, nr. etc. |___________________________________________________|
  2.7. Telefon |______________| Telex |_____________| Fax |_____________|
  2.8. Act normativ de înființare |_________________________________________|
  2.9. Codul statistic SIRUES |______________|
  2.10. Felul ordonatorului de credite:
  principal |__| secundar |__| terțiar |__|

  3. SECTORUL DE ACTIVITATE (se marchează cu X unul din sectoare):
  3.1. Învățământ |___|
  3.2. Sănătate |___|
  3.3. Cultură și artă |___|
  3.4. Asistență socială |___|
  3.5. Gospodărie comunală și locuințe |___|
  3.6. Apărare |___|
  3.7. Ordine publică |___|
  3.8. Autorități publice |___|
  3.9. Transporturi și comunicații |___|
  3.10. Alte activități |___|


  M.F. cod 14.13.01.99/A Format A4/t2 x 2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la mașina de scris sau la echipamente similare
  1 - FELUL DECLARAȚIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 după caz.
  În cazul fuzionării, instituția care încetează de a exista completează o declarație de tip 1.3.
  O declarație de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 5 inclusiv. Pentru cazul încetării activității, se completează declarația 1.4 CAPITOL 2 și 6.
  2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
  2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declarațiile de tip 1.2, 1.3, 1.4
  Se completează obligatoriu de către toți declaranții, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 și 2.8
  2.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fax.
  Capitolul 3 - SECTORUL DE ACTIVITATE se marchează cu X unul dintre sectoarele de activitate
  Capitolul 4 - SISTEMUL DE FINANȚARE se marchează cu X unul dintre sisteme
  5 - ORGAN TUTELAR
  5.2. Se completează cod județ
  5.3. Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de DGFPCFS, de la 001 la 999
  7 - se completează numai în cazul unei declarații de tip 1.4
  TALON 2
  COD ORGAN FISCAL: este codul fiscal al unității fiscale unde este arondată instituția publică
  Număr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declarației, unic la nivel de an în cadrul unei unități fiscale
  4. SISTEMUL DE FINANȚARE (se marchează cu X unul din sisteme):
  4.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în
  funcție de subordonarea acestora |__|
  4.2. Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care
  gestionează și mijloace extrabugetare |__|
  4.3. Din venituri extrabugetare și în completare, subvenții de la buget |__|
  4.4. Integral din venituri extrabugetare |__|
  4.5. Din fonduri cu destinație specială stabilite prin lege a se
  finanța din aceste venituri |__|

  5. ORGAN TUTELAR: (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)
  5.1. Minister sau instituție centrală cod |__|
  denumire |___________________________|
  (din clasificația bugetară)
  5.2. Consiliul județean cod |__|
  denumire |___________________________|
  5.3. Primăria cod |__|
  denumire |___________________________|


  6. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂȚII: ziua |__| luna |__| anul |__|

  7. CODUL FISCAL AL UNITĂȚII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |__|

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ DECLAR CĂ CELE MENȚIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ȘI CORECTE │
  │ Ordonator de credite │
  │ ....................................................................... │
  │ Titlul persoanei care face declarația │
  │ ....................................................................... │
  │ Semnătura .................... Ștampila │
  │ Data ......................... TALON 1 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │
  │ │
  │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │
  │ - Număr de înregistrare: |______________| │
  │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
  │ - Numele și prenumele persoanei care a verificat │
  │ ....................................................................... │
  │ TALON 2 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ SE DETAȘEAZĂ ȘI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAȚIA │
  │ │
  │ - Plătitorul .......................................................... │
  │ a depus DECLARAȚIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │
  │ impozite la ........................................................... │
  │ - Număr de înregistrare: |____________| │
  │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
  │ TALON 3 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  1. Denumire: DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE
  2. Cod: 14.13.01.99/A
  3. Format: A4/t2 x 2
  4. Caracteristici tipărire: file duble
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic și eliberarea
  certificatului de înregistrare fiscală
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: instituțiile publice
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la instituția publică
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al instituției publice

  ┌──────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ [MF] │ DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE
  │MINISTERUL│ PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE
  │FINANȚELOR│ ┌───────┐
  └──────────┘ │ IMP 1 │
  └───────┘

  1. FELUL DECLARAȚIEI:
  1.1. Declarație de înregistrare ca plătitor |__|
  1.2. Declarație de modificare a datelor inițiale |__|
  1.3. Declarație de încetare a activității |__|
  1.4. Declarație de fuzionare |__|
  1.5. Declarație de înregistrare ca plătitor (pentru declaranți
  cu sediul central în străinătate) |__|
  1.6. Declarație de identificare a sediului central pentru
  plătitorii ce depun declarații de tip 1.5 |__|

  2. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI:
  2.1. COD FISCAL |_____________|
  2.2. - Denumirea: |__________________________________________________|
  plătitorului |__________________________________________________|
  - Adresa:
  2.3. Județul |________________________________________| cod |__|
  2.4. Localitatea |______________________________________| sector |__|
  2.5. Codul poștal |____________|
  2.6. Strada, nr. etc. |________________________________________________|
  2.7. Telefon |_________| Telex |__________| Fax |__________|
  2.8. Numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, conf. legii
  nr. 26/1990 |_____/_____/_____| sau număr autorizație sau hotărâre
  judecătorească |______________|
  2.9. Codul statistic SIRUES |______________|
  2.10. Felul sediului: central |___| filială |___| sucursală |___|
  reprezentanță |___| alte subunități |___|
  2.11. Număr de sucursale |___| Număr filiale |___|
  2.12. Codul fiscal al sediului central (pentru filială, sucursală) |______|

  3. FORMA DE PROPRIETATE: |______|

  4. FORMA JURIDICĂ: |______|

  5. MINISTER COORDONATOR pentru agenții economici cu capital de stat (conf.
  Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea
  raportărilor lunare și trimestriale - nomenclator titular/departament)
  cod |___________| denumire |___________________________________________|


  M.F. cod 14.13.01.99 Format A4/t2 x 2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la mașina de scris sau la echipamente similare
  Capitolul 1 - FELUL DECLARAȚIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 după caz. O declarație de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 8 inclusiv.
  Orice declarant cu sediul central în afara granițelor țării, este obligat să completeze o declarație de tip 1.6, numai capitolul 2, prin care declară date de identificare a sediului central, și o declarație de tip 1.5, prin care își declară datele proprii de identificare. În cazul declarației de tip 1.6, la rubrica 2.3 se completează țara de domiciliu a sediului central. În cazul fuzionării plătitorul care încetează să existe completează o declarație de tip 1.4.
  Pentru cazul încetării activității, după completarea datelor de identificare cuprinse în capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.
  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
  2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declarațiile de tip 1.2, 1.3, 1.4
  Se completează obligatoriu de către toți declaranții, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 și 2.8
  2.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fix.
  2.8. Se completează obligatoriu de toți plătitorii înscriși la Registrul Comerțului
  2.11. Se completează numai de agenții economici care au sucursale și filiale.
  La 2.10 se marchează cu X felul sediului declarantului
  2.12. Se completează numai dacă declarantul este o sucursală sau o filială a unui agent economic.
  Capitolul 3 - FORMA DE PROPRIETATE se alege forma de proprietate corespunzătoare situației și se completează codul în Declarație
  a. proprietate integral de stat:
  regii autonome 11, societăți comerciale 12, alte unități economice 13
  b. proprietate mixtă (de stat și privată)
  de stat autohton și străin 21
  de stat și privat autohton și străin 22
  de stat și privat autohton 23
  de stat și privat străin 24
  c. proprietate privată.
  cu capital privat autohton 31
  cu capital privat autohton și străin 32
  cu capital privat străin 33
  asociații agricole 34
  persoane fizice înmatriculate la
  Registrul Comerțului 35
  alte persoane fizice care exercită
  activități impozabile 36
  d. proprietate cooperatistă
  cooperative agricole 41
  cooperative meșteșugărești 42
  cooperative de consum 43
  cooperative de credit 44
  alte unități cooperatiste 45

  6. CONTURI BANCARE:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Banca │ Contul │
  │............................................................................│
  │............................................................................│
  │............................................................................│
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  7. CIFRA DE AFACERI (vânzări):
  7.1. Cifra de afaceri (mii lei) |__|
  8. Doriți să optați pentru plata TVA ? |__|
  9. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂȚII: ziua |__| luna |__| anul |____|
  10. CODUL FISCAL AL UNITĂȚII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |____|
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ DECLAR CĂ CELE MENȚIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ȘI CORECTE │
  │ Numele persoanei care face declarația │
  │ ....................................................................... │
  │ Titlul persoanei care face declarația │
  │ ....................................................................... │
  │ Semnătura .................... Ștampila │
  │ Data ......................... TALON 1 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │
  │ │
  │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │
  │ - Număr de înregistrare: |______________| │
  │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |____| │
  │ - Numele și prenumele persoanei care a verificat │
  │ ....................................................................... │
  │ TALON 2 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ SE DETAȘEAZĂ ȘI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAȚIA │
  │ │
  │ - Plătitorul .......................................................... │
  │ a depus DECLARAȚIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │
  │ impozite la ........................................................... │
  │ - Număr de înregistrare: |____________| │
  │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
  │ TALON 3 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  e. proprietate obștească:
  societăți comerciale aparținând organizațiilor și instituțiilor
  publice și obștești 56
  agenți economici neorganizați în societăți comerciale, aparținând
  organizațiilor și instituțiilor politice și obștești 57


  Capitolul 4 - FORMA JURIDICĂ:
  societăți comerciale cu răspundere limitată SRL
  societăți comerciale pe acțiuni SA
  societăți comerciale în nume colectiv SNC
  societăți comerciale în comandită simplă SCS
  societăți comerciale în comandită pe acțiuni SCA
  regii autonome RA
  organizații cooperatiste - meșteșugărești OC1
  - consum OC2
  - credit OC3
  locație de gestiune LOC
  concesiune CON
  închiriere INC
  asociații familiale ASF
  persoane fizice autorizate să desfășoare
  activități independente PFA
  Capitolul 5 - MINISTERUL COORDONATOR se completează numai de agenții economici cu capital de stat
  Capitolul 6 - CONTURI BANCARE se completează numai de agenții economici care au conturi deschise la bănci
  Capitolul 7 - CIFRA DE AFACERI. Se completează obligatoriu cifra de afaceri estimată pe 12 luni.
  Plătitorii de impozite și taxe care au filiale și sucursale, vor completa cifra de afaceri totală ținând cont și de activitatea subunităților, iar subunitățile numai propria cifră de afaceri
  Cifra de afaceri se completează în mii lei
  Capitolul 8 - Se completează cu D sau N numai de agenții economici cu cifră de afaceri de până la 10 milioane lei anual. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va completa formularul CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR DE TVA PRIN OPȚIUNE
  Capitolul 9 - Se completează în cazul încetării activității
  COD ORGAN FISCAL: este codul local al unității fiscale unde este arondat agentul economic
  Număr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declarației, unic la nivel de an în cadrul unei unități fiscale
  1. Denumire: DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE
  2. Cod: 14.13.01.99
  3. Format: A4/t2 x 2
  4. Caracteristici tipărire: file duble
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic și eliberarea
  certificatului de înregistrare fiscală
  7. Se întocmește în: 2 exemplare
  de: toți plătitorii de impozite și taxe
  8. Circulă: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului


  DECLARAȚIE
  privind sediile subunităților, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumirea agentului economic ........................................ │
  │Nr. de înmatriculare în registrul comerțului ......., codul de înregistrare │
  │fiscală ............................ │
  │Localitatea ....................................., str. ........ nr. ..... │
  │Județul/sectorul ......................, codul poștal ......., telefon ...... │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌─┬──────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────┬─────────────────┐
  │N│Adresa │Persoana│Profilul │Codul │ Modul de │ │ │
  │r│subunită- │juridică│activității│fiscal │ dobândire │ │ Conturi bancare │
  │ │tii (locul│ (DA/NU)│desfășurate│ din │ a │Banca├───────┬─────────┤
  │c│de desfă- │ │ │certifi-│ spațiului,│ │ în lei│în valuta│
  │r│șurare a │ │ │catul │ numărul │ │ │ │
  │t│activită- │ │ │ de │ și data │ │ │ │
  │ │tii) │ │ │înregis-│ documentu-│ │ │ │
  │ │ │ │ │trare │ lui │ │ │ │
  │ │ │ │ │fiscală │ │ │ │ │
  ├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤
  └─┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────┴───────┴─────────┘

  Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.

  Data depunerii ............... Conducătorul agentului economic,
  Nr. de înregistrare .......... ..................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura
  și ștampila)


  Cod M.F.P. 14.13.01.99/b Format A4/t1

  -------------
  Modelul formularului "Declarație privind sediile subunităților, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994", cod 14.13.01.99/b a fost înlocuit cu modelul celui prevăzut în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.253 din 12 iunie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001, conform modificării aduse de art. 1 din același act normativ.
  1. Denumire: Declarație privind sediile subunităților, conform art. 3 din
  Legea nr. 87/1994
  2. Cod: 14.13.01.99/b
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: file tipărite pe o singură față
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, a sediilor
  subunităților, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994
  7. Se întocmește în: 2 exemplar
  de: contribuabil
  8. Circulă: la organul financiar
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului

  *Font 8*

  MINISTERUL FINANȚELOR DIRECȚIA
  GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE ȘI
  CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A
  JUDEȚULUI ......................


  I. SITUAȚIA
  impozitului pe venit pe anul ..............

  (mii lei)
  ┌────┬──────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ Reduceri de │
  │ │ │ │ │ Venitul │ │ Scutiri de │impozit pentru│
  │ │ │ │ Numărul │ anual │ │ impozit │ primul an de │
  │Nr. │ Natura │Mediul│activităților│ │Impozitul│ │ activitate │
  │crt.│activităților │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │ Numărul │ │
  │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│de cazuri│Suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ A. │Asociații │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │familiale, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producției ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ B. │Activități │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prestate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice în mod ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │independent, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producției ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │TOTAL GENERAL:│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(A+B) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴────┘

  Director general,


  M.F. cod 14.13.08.99/b Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Națională"

  Anexa 1
  *Font 8*

  SITUAȚIA
  stabilirii impozitului pe venit pe anul ...........
  la asociațiile familiale

  (mii lei)
  ┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de │
  │ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit │
  │ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru │
  │Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de│
  │crt.│ activităților │Mediul│activităților│ │Impozitul│ │ activitate │
  │ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ │
  │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producției ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Articole de menaj, de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │uz casnic și ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │gospodăresc │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Bijuterii și │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Țesături, confecții, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │încălțăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │marochinărie și │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Alte activități │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Confecționarea de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bunuri de orice fel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sau prelucrări pe ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │bază de comenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │individuale, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Reparații de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de folosință ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Reparații cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reparații │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Servicii-foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imprimări video și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipografie, editare │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │manechiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │pedichiură și masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documentații, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistență │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnico-economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │intermedieri și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-sanitare, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─