DECRET nr. 212 din 25 august 1948
pentru completarea pedepselor privind unele infracţiuni ce interesează siguranţa interioară şi exterioară a Republicii Populare Române
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 25 august 1948
    Articolul UNIC

    În caz de condamnare pentru vreuna din infracţiunile prevăzute de art. 184 - 192 inclusiv, art. 194 - 196 inclusiv, art. 198, 199, 207 - 212 inclusiv, art. 214, 215, 219, 227 - 229 inclusiv şi art. 267 din Codul penal, instanţa va pronunţa şi confiscarea întregii averi a celui condamnat, în condiţiunile şi cu efectele stabilite în art. 25 punctul 8 din acelaşi cod.
    ---------------