HOTĂRÂRE nr. 920 din 21 septembrie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 23 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Sulfina Barbu

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Gheorghe Emacu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu

  Bucureşti, 21 septembrie 2011.
  Nr. 920.

  Anexă

  NORMA 21/09/2011