ORDONANTA nr. 14 din 4 august 1993
privind actualizarea taxei de studiu în învăţământul superior de stat începând cu anul universitar 1993/1994 pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre a Guvernului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa.

  Articolul 1

  Cuantumul taxei de studiu pe tipuri de învăţământ pentru anul universitar 1993/1994, pentru studenţii admişi la instituţiile de învăţământ superior de stat peste numărul de locuri aprobat prin hotărâre a Guvernului este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă. Modalităţile de plată se aproba de Ministerul Învăţământului.


  Articolul 2

  Sumele încasate din taxa de studiu prevăzută în art. 1 reprezintă surse de venit la fondul special pentru învăţământ, constituit în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
  CUANTUMUL
  taxelor de studiu în învăţământul superior de stat pentru anul universitar 1993/1994
           
      - lei -
    Tipul de învăţământForma lungă de învăţământColegii universitare
    Zi şi seralFără frecvenţă
    Învăţământ universitar117.00039.00070.000
    Învăţământ medical162.000-97.000
    Învăţământ tehnic113.000-67.000
    Învăţământ agricol201.000-121.000
    Învăţământ artistic (teatru şi film)567.000--
    Învăţământ de artă230.000--
    Învăţământ economic97.00032.00058.000
    Învăţământ de educaţie fizică213.00071.000127.000
    Învăţământ de arhitectură160.000-53.000

  --------------