ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 octombrie 2000
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (4) al articolului 140 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează:
  a) 5 reprezentanţi ai Guvernului;
  b) 5 reprezentanţi ai patronatului;
  c) 8 reprezentanţi ai asiguraţilor, din care:
  - 5 reprezentanţi ai confederatiilor sindicale reprezentative;
  - 3 reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale ale pensionarilor."
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Simona Marinescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  ──────────────