HOTĂRÂRE nr. 948 din 15 noiembrie 1999
privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 22 noiembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 şi ale art. 7^1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se actualizează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 10.600.000 lei la 16.000.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 5.300.000 lei la 10.600.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. a);
  b) cu amendă de la 5.300.000 lei la 10.600.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 2.700.000 lei la 5.300.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. b);
  c) cu amendă de la 2.700.000 lei la 5.300.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 1.300.000 lei la 2.700.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. c).


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 83/1997 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor, pădurilor
  şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ---------