HOTĂRÂRE nr. 376 din 7 mai 2020privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 21 mai 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 789/2009 privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 și 834 bis din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 7 mai 2020.
  Nr. 376.

  ANEXĂ

  ANEXĂ
  privind Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio