RECTIFICARE nr. 8 din 22 aprilie 2015
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
    - la art. I pct. 13 [cu referire la art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (v) şi (vi) din actul de bază], în loc de: "în cuantum de la" se va citi: "în cuantum de";
    - la art. VIII alin. (1), în loc de: "prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16" se va citi: "prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13 şi 14".
    --------