DECIZIE nr. 193 din 23 noiembrie 1999
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 7 ianuarie 2000  Lucian Mihai - preşedinte
  Costica Bulai - judecător
  Constantin Doldur - judecător
  Kozsokar Gabor - judecător
  Ioan Muraru - judecător
  Lucian Stangu - judecător
  Florin Bucur Vasilescu - judecător
  Romul Petru Vonica - judecător
  Paula C. Pantea - procuror
  Florentina Geangu - magistrat-asistent
  Pe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat, excepţie ridicată de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în Dosarul nr. 2.004/1999 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia comercială.
  La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, prin consilier juridic Georgeta Panturescu, şi Societatea Comercială "Asirom" - S.A. Bucureşti, prin consilier juridic Elena Buligescu.
  Procedura de citare este legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române solicita admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi constatarea ca dispoziţiile art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat contravin art. 134 alin. (1), coroborat cu art. 1 alin. (3), din Constituţie.
  Societatea Comercială "Asirom" - S.A. Bucureşti, prin reprezentantul ei, solicita respingerea excepţiei, arătând ca Decretul nr. 471/1971 a fost abrogat prin Legea nr. 136/1995, situaţie în care excepţia de neconstituţionalitate a rămas fără obiect.
  Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepţiei, sustinand ca, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu alin. (6) al aceluiaşi articol, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibila atunci când actul normativ atacat nu mai este în vigoare.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele:
  Prin Încheierea din 15 februarie 1999, pronunţată în Dosarul nr. 2.004/1999, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat, excepţie ridicată de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române. Autorul excepţiei considera ca dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art. 134 alin. (1), coroborat cu art. 1 alin. (3), din legea fundamentală.
  Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este nefondata, întrucât prevederile Decretului nr. 471/1971 privind asigurările de stat au fost abrogate prin Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România.
  În vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate, în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a comunicat încheierea de sesizare preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  În punctul sau de vedere preşedintele Camerei Deputaţilor arata ca Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România a abrogat, expres şi în totalitate, Decretul nr. 471/1971, începând cu data de 1 februarie 1996. În consecinţa, se apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate a rămas fără obiect.
  Guvernul, în punctul sau de vedere, considera ca excepţia ridicată este inadmisibila, deoarece, la data invocarii ei, Decretul nr. 471/1971 era abrogat.
  Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională constata ca a fost legal sesizată.
  Excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are ca obiect dispoziţiile art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat, conform cărora: "Sunt cuprinşi în asigurarea prin efectul legii, potrivit prezentului decret: a) călătorii cu plata transportului; b) călătorii fără plata transportului, însă cu plata primei de asigurare; c) copiii care călătoresc gratuit conform tarifelor de călătorie fără plata primei de asigurare."
  Examinând excepţia, Curtea Constituţională constata ca Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat, republicat în anul 1988, a fost abrogat expres, începând cu data de 1 februarie 1996, prin Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995. Dispoziţiile art. 25 din Decretul nr. 471/1971 nu au fost preluate în conţinutul noii legi.
  Faţa de aceasta situaţie instanţa de judecată trebuia să constate ca dispoziţiile legale atacate sunt abrogate şi, pe cale de consecinţa, sa respingă excepţia ca fiind inadmisibila, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, republicată. Potrivit acestor prevederi, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unor dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţa, numai dacă acestea sunt în vigoare, iar atunci când nu sunt îndeplinite aceste condiţii, instanţa de judecată însăşi trebuie să respingă excepţia ca inadmisibila. În consecinţa, Curtea Constituţională constata că nu se poate exercita controlul de constituţionalitate al unor dispoziţii legale abrogate şi de aceea se impune respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibila.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,
  CURTEA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat, excepţie ridicată de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în Dosarul nr. 2.004/1999 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia comercială.
  Definitivă şi obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 noiembrie 1999.
  PREŞEDINTELE
  CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  LUCIAN MIHAI
  Magistrat-asistent,
  Florentina Geangu
  ----------