ORDIN nr. 438 din 18 iunie 2002
pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 438 din 18 iunie 2002
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 295 din 12 iulie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 3 octombrie 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB/7.185/2002 şi Referatul de aprobare al Direcţiei de industrie alimentară, standarde, mărci şi licenţe nr. 150.062/2002,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală de sănătate publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia de industrie alimentară, standarde, mărci şi licenţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin abrogă cap. IV art. 73-80 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartoş
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 iunie 2002.
  Nr. 438.


  Anexă

  NORMA 18/06/2002