DECIZIE nr. 387 din 22 martie 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale
(actualizată până la data de 23 martie 2006*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • ----------
  Având în vedere dispoziţiile art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor în sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 463/2001,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Ministerul Economiei şi Comerţului - concedentul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale şi agenţii economici din sectorul gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă: Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 312/2001 privind licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 24 august 2001, şi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 377/2001 pentru completarea Deciziei nr. 312/2001 privind licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 14 septembrie 2001.


  Articolul 4

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare

  în Domeniul Gazelor Naturale,

  Dan Pantilie

  Bucureşti, 22 martie 2004.
  Nr. 387.

  Anexă

  REGULAMENT 22/03/2004