ORDIN nr. 520 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 30 aprilie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.735 din 29 aprilie 2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-aprilie an 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai an 2020

  mii lei

  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament pentru perioada ianuarie-mai an 2020

  Credite bugetare pentru perioada ianuarie-mai an 2020

  Programul național de oncologie, din care:

  1.076.917,76

  1.032.955,00

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți si copii)*^)

  943.452,33

  906.774,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  18.440,00

  17.965,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  327,48

  304,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  1.426,84

  1.284,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  113.260,39

  106.623,00

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  10,72

  5,00

  Programul național de diabet zaharat

  715.527,28

  690.784,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  23.661,63

  22.906,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*^)

  139.778,08

  253.022,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*^)

  62.277,79

  69.692,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  85.959,05

  73.050,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  10.823,26

  14.710,00

  Programul național de boli endocrine

  1.157,09

  703,00

  Programul național de ortopedie

  49.745,89

  51.285,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  245,00

  42,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  80.560,37

  89.639,00

  Programul național de sănătate mintală

  881,00

  612,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  11.694,53

  7.658,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  9.228,53

  6.165,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  1.411,00

  653,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  197,00

  78,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  858,00

  762,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  521.890,00

  498.800,00

  Total

  2.781.118,73

  2.805.858,00

  Cost volum

  511.233,25

  529.389,00

  Total general

  3.292.351,98

  3.335.247,00

  *^) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
  p) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj;
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 1, după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  t) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj;
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
  ș) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj;
  5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 6, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  j) Spitalul Clinic «dr. C.I. Parhon» Iași;


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  București, 30 aprilie 2020.
  Nr. 520.
  ----