HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 septembrie 2014
privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României,
  ţinând cont de modificările privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi sediilor acestora, operate de primari în condiţiile prevederilor ultimei teze a art. 18 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se actualizează numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit listei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 23 aprilie 2014, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  ---------------
  Vicepreşedinte,
  Dan Vlaicu
  Vicepreşedinte,
  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 26 septembrie 2014.
  Nr. 18.
  --------