ORDIN Nr. 388 din 10 septembrie 1996
privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 15 octombrie 1996  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,
  având în vedere:
  - Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;
  - Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă următoarele norme metodologice referitoare la:
  a) autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii;
  b) certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie;
  c) certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice;
  d) avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii;
  e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze;
  f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională;
  g) finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii;
  h) locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare.


  Articolul 2

  Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică o dată cu intrarea în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996.
  Începând cu aceeaşi dată se abroga:
  a) Ordinul nr. 104 din 20 septembrie 1991 al ministrului muncii şi protecţiei sociale - Departamentul protecţiei muncii - referitor la Normele metodologice privind autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii;
  b) Ordinul nr. 270/954/1992 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  c) Ordinul nr. 190/1975 al ministrului muncii privind avizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de protecţie a muncii în vederea generalizarii lor pe economie, precum şi a prototipurilor de echipament de protecţie şi echipament de lucru.


  Articolul 3

  Normele metodologice menţionate la art. 1 sunt obligatorii pentru toate activităţile din economia naţionala, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu

  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996
  NORMA 10/09/1996