ORDONANȚA nr. 42 din 30 ianuarie 2000privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectoriala inițiate de Ministerul Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța:

  Articolul UNIC

  În scopul realizării unor programe de dezvoltare sectoriala în domeniul culturii, următoarele activități se pot finanta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor:
  a) achiziționarea de cărți, de abonamente la publicații și de alte bunuri culturale necesare în vederea desfășurării activităților specifice, pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;
  b) achiziționarea de case memoriale, de terenuri situate în siturile istorice de importanța deosebită, precum și de alte bunuri culturale pentru instituțiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și pentru cele din subordinea autorităților administrației publice locale, în condițiile legii;
  c) achiziționarea și instalarea de echipamente și de rețele necesare pentru informatizarea bibliotecilor publice și instituțiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;
  d) executarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile clasate.
  (la 11-06-2001, sintagma: Ministerului Culturii a fost înlocuită de Articolul UNIC din LEGEA nr. 293 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001 )

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției
  publice,
  Ioan Onisei

  -----