LEGE Nr. 22 din 10 aprilie 1996
pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 18 aprilie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 78 din 6 iulie 1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 iulie 1995, se modifica după cum urmează:
  Articolul 6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "În cazul unor întreruperi ale activităţii agenţilor economici din cadrul sectorului producţiei de apărare, din lipsa de materii prime sau de comenzi, salariaţii afectaţi pot rămâne la dispoziţia agenţilor economici, indeplinind sarcinile ce li se vor stabili, şi primesc o indemnizaţie egala cu 75% din ultimul salariu de baza lunar, inclusiv sporul de vechime, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, cu menţinerea contractului de muncă, pentru o perioadă de cel mult 180 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  ------------------