ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei
(actualizat până la data de 26 august 2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 26 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 88 din 29 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 1.028 din 18 august 2004.
  NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002 a fost abrogat de ORDINUL nr. 235 din 8 aprilie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 18 aprilie 2002.
  Ministrul sănătăţii,
  văzând Nota Direcţiei generale a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii nr. 27.292 din 19 iunie 1997,
  văzând dispoziţiile legale în vigoare privind igiena mediului de viaţa şi munca, înscrise în Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, dispoziţii obligatorii atât pentru unităţile publice şi private, precum şi pentru întreaga populaţie a tarii,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  emite următorul ordin:
  1. Se aprobă Normele de igiena şi recomandările privind mediul de viaţa al populaţiei, anexate, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Normele de igiena sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.
  3. Nerespectarea normelor de igiena privind mediul de viaţa al populaţiei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite.
  4. O dată cu aprobarea prezentului ordin se abroga ordinele ministrului sănătăţii nr. 623/1973, nr. 399/1974, nr. 981/1994 şi nr. 1.935/1996.
  5. Direcţia generală a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii din Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele de sănătate publică judeţene şi al municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi structurile sale teritoriale şi cu administraţia publică locală, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Ministrul sănătăţii,
  prof. dr. Ştefan Iosif Dragulescu

  Anexă

  NORMA 23/06/1997