LEGE nr. 27 din 28 februarie 2006
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 8 martie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 3 octombrie 2005.
  _______ Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 a fost abrogată prin art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 28 februarie 2006.
  Nr. 27.
  ________