LEGE nr. 230 din 25 noiembrie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 10 aprilie 2019, cu următoarea completare:– La articolul II, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) În evaluarea capacității instituționale, criteriul «baza materială» nu cuprinde autorizația de securitate la incendiu.(5) Autoritățile administrației publice locale, respectiv proprietarii imobilelor în care se desfășoară activități de învățământ au obligația să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 25 noiembrie 2019.
  Nr. 230.
  -----