LEGE nr. 225 din 26 iulie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 33^1 se introduc două noi articole, articolele 33^2 și 33^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 33^2

  Valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință.


  Articolul 33^3

  Valoarea anuală a indicatorului social de referință este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.
  2. La articolul 127, alineatul (2) se abrogă.


  Articolul II

  Actualizarea indicatorului social de referință prevăzut la art. 33^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 1 martie 2022.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 26 iulie 2021.
  Nr. 225.
  ----