ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 25 iunie 2003
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Se interzice până la data de 31 decembrie 2005 achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor preţioase, a bateriilor şi a acumulatorilor uzati pentru autovehicule. Până la această dată Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor introduce un sistem corespunzător de colectare a acestor deşeuri de la persoane fizice."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 iunie 2003.
  Nr. 61.
  ──────────────────