HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 21 ianuarie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2004;
  b) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 5 aprilie 2004.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 38.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE 19/01/2011