DECIZIE nr. 6 din 30 octombrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de eliberare și de aplicare a marcajului distinctiv, precum și modelul acestuia
EMITENT
 • OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, și ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000,
  emite următoarea decizie:

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind condițiile de eliberare și de aplicare a marcajului distinctiv, precum și modelul acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Rodica Parvu

  București, 30 octombrie 2000.
  Nr. 6.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind condițiile de eliberare și de aplicare a marcajului distinctiv, precum și modelul acestuia