ORDIN nr. 426 din 28 martie 2006
privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 17 aprilie 2006  În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2002, ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulile de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 826/2000 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Direcţia generală de transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 28 martie 2006.
  Nr. 426.


  Anexă

  REGULI 28/03/2006