ORDIN nr. 27 din 7 februarie 2024privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024
  Având în vedere prevederile art. III alin. (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
  în temeiul art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2008, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,
  Csaba Ferenc Asztalos

  București, 7 februarie 2024.
  Nr. 27.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ INTERNĂ
  de soluționare a petițiilor și sesizărilor